Maria Bertrams kanaliseringar

  Maria Bertram 

Maria Bertram – medium, andlig vägledare och healer – avled 2 mars 2020 i bröstcancer. Under tio års tid kanaliserade hon budskap från bland annat Gudomliga Medvetandet (Gud), Moder Jord, naturväsen, änglar, mästare och upplysta civilisationer i och utanför vårt Kosmos. I samarbete med ett nätverk av utomjordiska civilisationer och upplysta mästare arbetade hon kontinuerligt med Jordens och Kosmos energiutveckling.

Hennes make Manne Lindberg fungerade som assistent vid kanaliseringarna och publiceringarna av dessa. Mer om Marias kanaliseringar och om Mannes fortsatta arbete med deras gemensamma projekt, Moder Jord-nätveket, finns på den nya hemsidan: Moder Jord-nätverket.

  • 4 april 2017: Kosmos frigörelse. Denna kanalisering från Det Högre Jaget är en stor nedladdning av kosmisk information om mänsklighetens förlorade ursprung, och om hur situationen på Jorden idag hänger samman med en kosmisk kamp mellan destruktiva och positiva krafter, som nu har fått sin upplösning. Läs hela kanaliseringen här: Kosmos frigörelse.

Här nedan finns även några av Marias tidigare kanaliseringar;

  • 1 mars 2010: Kanalisering 2 av Dibarak
  • 21 december 2009: Kanalisering 1 av Dibarak
  • 24 november 2009: Kanalisering 2 av det Gudomliga medvetandet
  • 13 oktober 2009: Kanalisering 1 av det Gudomliga medvetande

Kanaliserat budskap från Dibarak om ny energiöverföring vid vårdagjämningen 20 mars 2010

 

BAKGRUND

Den 9 december 2009 syntes en snurrande ljusspiral på himlen i Nordnorge, och det rapporterades och spekulerades kring fenomenet i hela världen. Strax efter detta tog ledaren för en uppstigen civilisation i kosmos telepatisk kontakt med Maria Bertram som är medium och lämnade ett budskap. De sa att de var ansvariga för ljusprojektionen, och berättade att mänskligheten nu befinner sig i ett kritiskt skede, och att vi behöver satsa på vår andliga utveckling för att gå vidare. Vidare bjöd de in till en interplanetär energiöverföring som ägde rum 7 januari 2010, där hela deras folk sände energier till människorna på Jorden. Många mediterade under energiöverföringen och vi har fått mängder av berättelser av upplevelser och visioner skickade till oss.

För er som inte läst den första kanaliseringen så rekommenderar vi att ni gör det innan ni läser denna fortsättning. Den finns utspridd på Internet, översatt till ett antal språk. Ni finner den bland annat längre ner på den här sidan: Se Kanalisering #1 av Dibarak!

I slutet på februari så uppträdde återigen kraftiga ljusblixtar utanför lägenheten vi befann oss i, som lyste upp hela innertaket för en kort sekund. Dibarak hälsade till Maria att de gärna vill lämna ett andra meddelande när vi var redo för att ta emot det. Den 1 mars genomförde vi den andra kanaliseringen. Här lämnar Dibarak ännu ett kraftfullt budskap där han fördjupar sina observationer av livet på Jorden och den andliga vägledningen från den första kanaliseringen. Vidare tackar han för den första interplanetära meditationen med energiöverföring och bjuder in till ytterligare en energiöverföring den 20 mars, och berättar dessutom att de kommer att skapa en ny ljusprojektion inom de kommande månaderna. (Vi har i efterhand lagt till rubriker för att texten ska bli mer överskådlig.

Kanalisering #2 av Dibarak, ledare för uppstigna civilisationen ”De Oövervinnerliga”

Mottagen 1 mars 2010

Här är en sammanställning av rubrikerna: Överflödslagen/ Moder Jord/ Den kosmiska dansen/ Vi har kommit för att hjälpa er/ Det ekonomiska systemets kollaps/ Vägen till andlig transformation/ Slut fred med er själva/ Bindningar till materiella ting/ Sann lycka/ Ny överföring vid vårdagjämningen/ En fortsatt vänskap och samarbete/ Andliga krigare).

Dibarak: Jag skulle vilja börja med att lyckönska er till det fantastiska arbete som ni har gjort, och denna otroliga spridning som har skett över Internet, över världen, av den första kanaliseringen med vårt budskap. Vi är så otroligt tacksamma och glada för all den uppmärksamhet, den entusiasm och den kärlek som kanaliseringen har väckt bland människor, och att det finns ett sånt stort intresse och engagemang bland människorna på Jorden för vårt budskap, och för att arbeta för Jordens framtid. Vi vill också säga att vi tycker att ni gör ett fantastiskt fint arbete med Moder Jord-nätverket och vi vill tacka er för det arbetet. Vi vill även tacka alla era medlemmar för att ni deltar och sänder healing till Jorden, för hon behöver det så otroligt väl. När ni sänder helande energier till er egen jord så hjälper ni också att sprida helande harmoniska energier i kosmos som hjälper hela vårt kosmos att få större balans och harmoni. Allting hänger samman, allting är ett. Det ni gör mot er själva, det ni gör mot varandra, och eran jord – det gör ni även mot oss. Vi är alla delar av samma helhet, av samma enhet. Vi är alla ett. När vi hjälper varandra, då hjälper vi också oss själva. Det finns ingen skillnad på dig och mig. Det finns ingen uppdelning mellan ditt och mitt. Det är en illusion. Egentligen är vi alla ett och vi delar alla på allting.

ÖVERFLÖDSLAGEN När vi tar mer av någonting, om vi roffar åt oss av någonting, för att lämna mindre åt andra så är det vi själva som kommer att få återuppleva bristen vi har skapat åt andra. Överflöd skapas genom öppna hjärtan, genom givmildhet och generositet och genom att aldrig sätta stopp för energiflödena, och inte heller för de materiella flödena. Att alltid vara vara uppmärksam på var behovet är som störst just nu, utan att tänka i begränsande ordalag av ägande och regleringar och måsten, utan att naturligt följa det flöde av energier som hela kosmos består av och som allt levande liv består av. Att följa med i flödet och gå dit där ni behövs som bäst, och ge dit där det behövs som bäst. På det sättet skapar ni nya möjligheter, ny utveckling och nytt överflöd, eftersom överflöd är en ständigt pågående process, som aldrig tar slut. När ni väl befinner i er i den här processen, när ni blir en del av det gudomliga flödet, och låter er föras med, och delar med er av överflödet och gör det större så att det omfattar alla – då kommer ni alltid ha precis just det ni behöver. Ni kommer alltid ha över att ge till andra, och andra kommer alltid ha över för att ge till er. På så sätt skapas det överflöd, nytt överflöd, och allas behov tillfredställs. Det är först när överflödsprincipen bryts som bristen skapas. När man slutar att hjälpa andra, när man slutar att leva med öppet hjärta i tillit till att det man behöver alltid kommer till en precis när man behöver det, och att man alltid kan ge av sitt överflöd till andra. När man istället låter rädslan och bristande tillit styra, och börjar hamstra, och sätta upp villkor och kräva ersättning för det man ger – så stryper man också överflödsprincipen. Man stryper då det gudomliga flödet och skapar därigenom brist. Det rådande ekonomiska funktionssättet på Jorden, där man köper och säljer – är ett direkt brott mot lagen om överflöd. Så länge ni fortsätter att tillämpa denna lag så kommer ni att ha brist på Jorden. Allt givande måste ske utan krav på motprestation. Vid krav på motprestation är det inte längre något givande, då är det en affärsöverrenskommelse, och alla affärsöverrenskommelser skapar brist. När man lever sitt liv i enlighet med det gudomliga flödet och lever med öppet hjärta så är man i tillit och känner sig trygg i övertygelsen om att man alltid kommer att ha det man behöver och att allt kommer att komma till en, som man för tillfället saknar. Man använder inte sin energi för att oroa sig för att framtiden ska se ut eller exakt hur det ska gå till för att man ska få sina behov tillfredställda, utan man förlitar sig på att det kommer att ske på det ena eller det andra sättet. Man vet att det som mänskligheten idag kallar ”mirakel” – är möjligt.

MODER JORD Mina kära älskade vänner, ni bär på en enorm skatt. Den ligger väl förborgad under era fötter i eran jord. Det är Jorden själv, Moder Jord, och de energier som strömmar genom henne, från hennes kärna hela vägen ut till Jordens yta. Ni har inte lärt er att hushålla med hennes energier. Ni har inte lärt er att hushålla med denna fantastiska skatt och att använda den optimalt. Istället har ni förminskat den, blockerat den och utestängt dess potential. Om ni lärde er att återigen börja arbeta med Jordens energier och att aktivera alla de kraftplatser runtomkring Jorden som är blockerade på grund av Jordens enorma energiobalanser, så skulle ni inom någon generation eller två kunna skapa ett paradis på Jorden utan motstycke. Ett paradis med ett överflöd av frodighet och växtlighet. Ett överflöd av frukter, bär, grönsaker, blommor och djur med ett behagligt klimat och utan större faror för människorna. Ni skulle kunna skapa ett paradis där ni kan känna er trygga i vetskapen om att allting kommer att komma till er som ni behöver, och där ni bokstavligen bara behöver sträcka ut handen för att frukten ska falla ner i er handflata. Det här är ingen orealistisk dröm som vi presenterar för er, utan det här är en möjlig framtid för Jorden om ni fattar beslutet, om ni väljer att göra den möjlig. Ni har under väldigt lång tid missbrukat eran jord, sugit ut henne, sänkt hennes energinivå och försämrat livsvillkoren för allt levande liv på Jorden till den milda grad att Jorden nu inte längre orkar med den behandling hon utsätts för. Det har kommit till en gräns där Jorden inte klarar av den press och det tryck som hon utsätts för, genom alla de obalanser som finns runt planeten. Jorden behöver er hjälp för att lösa upp alla de energiblockeringar runt Jorden som skapar det här stora trycket. Precis på samma sätt som ni behöver sluta fred med varandra och er själva så måste ni också sluta fred med er älskade Moder Jord. Det är Jorden som föder er. Jorden är en del av er själva, och ni behöver henne för att överleva. Ni är ett med Jorden och er energibalans och ert välmående går inte att skilja från Jordens energibalans och välmående. Det ni gör mot Jorden gör ni också mot er själva. Det är viktigt att ni förstår det. När ni arbetar med er egen andliga utveckling och höjer er andliga utvecklingsnivå, när ni ger er själva jordande healing från Jordens inre, så sprider ni även energier som påverkar Jorden i positiv riktning. På samma sätt är det så att när ni sänder helande jordande energier till Jorden och hjälper henne, så hjälper ni också därigenom er själva och varandra och alla de människor som lever på just den plats där det finns energiobalanser. Jorden har en energikropp precis som människan har, hon har en aura, och hon bär på ett karmiskt förflutet som hon behöver hela. Det här delar hon med er människor, och hon har fått bära på mycket av er karma och hur ni har behandlat henne genom århundradena och årtusendena. Allt det här behöver nu lösas upp, inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern och Den Stora Reningen som kommer att ske. Jorden behöver er hjälp för att klara av det. Hon behöver er hjälp för att lösa upp alla de energiblockeringar som finns i Jordens inre och på kraftplatser runtomkring Jorden. Hon har inte den förmåga att lösa upp blockeringarna själv på ett fridfullt sätt, utan där behöver hon mänsklig hjälp. Annars sker det genom våldsamma processer där trycket tillslut blir så stort att Moder Jord exploderar. Det är det som skapar alla de naturkatastrofer som vi ser över hela Jorden – jordbävningar, tsunamis, flodvågor, torka och eldsvådor, orkaner… Allt det här är tecken på, och konsekvenser av, alla de energiobalanser som Moder Jord lider av idag. Människan föddes till Jorden för att ta hand om henne, och fungera som hennes väktare. På samma sätt som att Jorden föder mänskligheten, så ansvarar mänskligheten för Jordens välmående. Ni är förevigt förbundna med varandra. Ni är en enhet, precis på samma sätt som vi alla är förbundna med varandra i den kosmiska oändligheten. För att Jorden ska klara av övergången så behöver hon er hjälp att mildra på trycket, så att övergången inte ska bli så våldsam och smärtfylld för Jorden och hennes innevånare. På samma sätt som övergången till den Nya Andliga Tidsåldern handlar om att ni människor måste rena sin karma, och ta ett kliv uppåt i andlig medvetenhet, så måste ni även hjälpa Jorden att genomföra samma process för att det ska gå så smidigt som möjligt.

DEN KOSMISKA DANSEN Allt levande liv på Jorden består av energier. All existens är energi. Kosmos är som en enda stor levande organism, och ni är alla delar av den organismen. Ett pumpande energiflöde, ett gudomligt flöde som forsar fram och tillbaka över de kosmiska vidderna. Vi deltar alla i den kosmiska dansen på olika plan, och i de olika dimensionerna. Vi utför alla våra piruetter och våra danser. Nu är det dags för er människor att medvetet börja ta del i dansen, med glädje, med sann upptäckaranda och inspiration, och att bli medvetna och aktiva medskapare av den kosmiska processen och den kosmiska dansen. Det andliga uppvaknandet kan ses som en process där ni vaknar upp och öppnar era ögon och ser hela den palett av färger som står till ert förfogande för att måla det fantastiskt vackra flöde och dans av färger och former, musik, sång, kärlek och samhörighet – som sprids som stora vågor över den kosmiska oändligheten. Det har blivit dags för mänskligheten att bli aktiva deltagare i dansen. Lyftandet av den kosmiska karantänen är en del i den processen, att ni som mänsklighet blir välkomnade in i den kosmiska gemenskapen och får ta del av den fantastiska mångfald, överflöd och kärlek som finns där för er ute i kosmos.

VI HAR KOMMIT FÖR ATT HJÄLPA ER Vi har kommit för att hjälpa er, om ni tillåter oss, och för att vi så gärna vill dela med oss av våra erfarenheter och energier som vi känner att ni behöver. Det råder en stor brist på kraft på Jorden idag, en stor brist på den jordande balans som människorna och självaste Moder Jord så väl behöver. Det här kan ni delvis råda bot på genom att kanalisera kraft ur Jordens inre kärna. Men vi vill också bidra genom att ge er av våra energier och våran kraft, eftersom vi tror att ni kommer ha mycket stor nytta av dessa energier. Det kommer att hjälpa er i era andliga processer för att öppna upp er och att transformera era gudomliga flöden. Att öppna upp er till eran egen personliga, högre gudomliga kunskap. Energiöverföringen den 7 januari i år var en mycket kärleksfull och glädjefylld upplevelse för vårt folk. Vi är så otroligt tacksamma för det stora intresse och engagemang som ni människor visade att delta i den energiöverföringen, och att ta del av våra budskap och våra energier. Vi kände en fantastisk känsla av enhet och kärlek med er under hela healingsessionen, och det gladde oss enormt mycket att se alla dessa öppna hjärtan som finns på Jorden idag. All den vilja, alla de önskningar som ni bär på – om att skapa förändring i era liv, och att skapa förändring på Jorden. Vi skulle vilja delta i arbetet för att utveckla den processen och att hjälpa er att öppna upp er inför de gudomliga energierna och kärleken, och att inspirera er till att se nya möjligheter, och nya vägar att gå på. Vi skulle vilja stödja er och ge er den kraft som vi känner att människan i mångt och mycket saknar på Jorden idag. Kraften att resa sig upp och skapa förändring. Både förändring på det inre planet, och i sitt eget personliga liv, men också kraften att skapa förändring i större sammanhang. Det vi talar om här handlar inte om att ställa sig på barrikaderna och utföra någon form av kamp eller strid, därför att det skulle enbart vara ett sätt att fortsätta i de gamla spåren och det gamla tankesättet, där livet utgörs av strid. Vi vill istället få er att vända blicken uppåt mot en högre medvetenhet som baseras på kärlek och enhet. Där kan ni genom att öppna era hjärtan och sända kärlek – höja energinivåerna på Jorden och skapa nya förutsättningar för nya, mer kärleksfulla förhållningsätt och lösningar för Jordens framtid. Ni bär på alla lösningarna inom er, det gäller bara att öppna upp er för att kunna se dessa lösningar och alla de möjligheter som finns till nya levnadssätt och nya förhållningssätt till varandra som medmänniskor. Som ni människor brukar säga: ”Rom byggdes inte på en dag”. Nej – det är sant. Men väldigt mycket kan förändras och kan förändras snabbt om ni har energierna i ryggen. När ni tar hjälp av det gudomliga flödet, när ni öppnar upp era hjärtchakran och följer er inre röst – så får ni hjälp att transformera och hela det motstånd som står i vägen och mycket stora förändringar kan på det sättet skapas under mycket kort tid. Ni vet ju själva från er egen historia att väldigt stora förändringar har skett på väldigt kort tid, och i avgörande skeden. Ni befinner er nu i ett sådant skede i mänsklighetens historia, där potentialen finns för väldigt stora, omvälvande förändringar.

DET EKONOMISKA SYSTEMETS KOLLAPS Det är mycket stora saker som är på gång på Jorden idag, varav enbart vissa syns på ytan, men som är på väg upp och snart kommer att visa sig och ge effekt med full kraft. Ert nuvarande ekonomiska system på Jorden – som bygger på bristtänkande och konflikttänkande – är på väg att rasa. Det kommer inte kunna fungera länge till som ett hållbart system. Det inte är hållbart i längden eftersom systemet enbart skapar ny brist, nya konflikter och enorma skillnader mellan fattiga och rika. Det skapar ett system där vissa människor lever i överflöd medan den största delen av Jordens befolkning lever i brist och i armod. Det är ett system som ger Jorden enorma plågor, ett system som har skapat en teknologi som skadar Jordens energisystem och dessutom sänder ut obalanserade vågor över hela kosmos. Det är ett system som har skapat atomvapen och kärnkraft, som är ytterst farligt för hela Jorden och mänsklighetens överlevnad och dessutom är enormt skadligt för alla som lever i kosmos, eftersom alla påverkas. När människan spränger en atombomb på Jorden så sänder det ut destruktiva, obalanserade, orena vågor rakt ut till hela kosmos och allt levande liv som finns där påverkas. Det här är något ytterst farligt som människorna måste sluta med ögonblickligen. Betänk väl att allt det ni sänder ut får ni också tillbaka enligt lagen om orsak och verkan. När ni spränger atomvapen så skapar ni enorma obalanser i energisystemen runt Jorden, runt galaxen, och runt hela kosmos, långt bortom tid och rum. Hela detta system, detta ekonomiska system som finns på Jorden idag, kommer att rasa. Det har skett en erosion under en väldigt lång tid, som eskalerar allt snabbare och snart kommer att ge effekt i full skala. När energiflödena stärks på Jorden genom övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, och allt det ljus som flödar in över Jorden, så stärks också lagen om orsak och verkan. Det betyder att allt det man ger ut får man med allt större hastighet och kraft tillbaka. Det kommer helt enkelt inte längre att vara möjligt för människan att tjäna pengar på varandra. Det enda naturliga bytessättet som återstår är kärlekens väg, där man ger av det man har till de som behöver det bättre, och får tillbaka det man behöver av andra som har lite mer än de själva behöver. Man delar då på allt det som finns och ingen äganderätt, inga staket och inga murar särskiljer er från varandra, och inga hierarkier skapar längre åtskillnad och förtryck människor emellan. Detta är det naturliga eftersom ni alla är lika och vi har alla samma värde. Vi är alla ett. Skillnaderna mellan fattiga och rika kommer genom systemets kollaps att sakta men säkert att försvinna och ersättas med något helt annat. Det kommer inte längre vara möjligt för människor att köpa sig skydd. Det kommer inte finnas några vapen eller pengar i världen som kan skydda människorna på Jorden mot de förändringar som kommer. Alla kommer att stå lika inför förändringens våg som drar över Jorden, och vi kommer alla delta på lika villkor.

VÄGEN MOT ANDLIG TRANSFORMATION Vi finns här med er i den processen, hela vägen. Alla era kosmiska vänner – vi finns här med er, och vi stödjer er, och hjälper er i övergången. Det kommer att vara dem av er som har öppnat era hjärtan och förstått att kärleken är den enda vägen som kommer att klara det här allra bäst. Kärlekens väg är den enda vägen in i framtiden för mänskligheten, precis på samma sätt som vår civilisation en gång fick lära oss samma sak. Vår väg mot kärleken var svår och fylld av umbäranden och smärta. Det var ingen enkel lärdom, det var ingen enkel process vi gick igenom. Vi var tvungna att ta itu med många av de begränsade tankesätt och övertygelser som vi bar på i våra inre för att kunna frigöra oss och bli – i sanning – älskande människor. Det är ingen enkel process, och sker inte från en dag till nästa. Människorna bär på, precis som vi gjorde, ett inlärt beteende som sträcker sig över otaliga reinkarnationer som bygger på övertygelsen att livet är en kamp för överlevnad och att det naturliga tillståndet för människan är rädsla och bristtänkande, en daglig kamp för överlevnad. Så länge som ni behåller den övertygelsen och stannar kvar i det gamla förhållningssättet till existensen så kommer livet fortsätta att vara en kamp, eftersom ni skapar er egen verklighet. För att i sanning kunna skapa ett genuint paradis, en värld i överflöd och kärlek så måste ni göra upp med alla dessa gamla förhållningssätt och begränsande tanke- och känslofängelser som ni befinner er i. Ni måste ta er ur era bubblor, riva ner alla murarna av begränsningar, negativa förväntningar och rädslor. Det här är ett mycket stort arbete som varje enskild människa måste utföra. Det är ingenting som kan påtvingas någon människa mot hennes vilja, utan varje enskild människa måste själv fatta beslutet att påbörja den här processen för att den ska bli möjlig. Det krävs ett mödosamt, envist, dagligt arbete, där ni arbetar med er karma, med alla era negativa tankar och förväntningar och inre begränsningar, där ni helar alla era trauman och negativa föreställningar och bryter ner alla era murar. För att kunna göra det behöver ni ta hjälp av Jordens inre helande kvinnliga energier, och kosmos manliga energi. Som det ser ut idag på Jorden så lider både ni människor och Jorden på en enorm brist på kvinnlig energi, och den här bristen måste återställas. Det är det absolut viktigaste av allt. På grund av övergången till den Andliga Tidsåldern så väller det in vågor av ljus, av manligt ljus, över Jorden, som ökar successivt med tiden och som kommer att bli kraftfullare, och kraftfullare, ju närmare övergången ni kommer. Det här ljuset behöver mötas, och balanseras med den kvinnliga röda energin från Jordens inre. Både Jorden själv och människorna behöver jordas, behöver få tillskott av kvinnlig energi, eftersom ni alla lider av en sån enorm brist på den idag. Denna brist har rådit under en väldigt lång tid eftersom de kvinnliga energierna och det kvinnliga förhållningssättet under så lång tid har förtryckts på Jorden. Det är hög tid att människorna börjar återuppväcka sina inre gudinnor och att återigen börja tillbe Jorden som den gudomliga urmoder hon är. Det kommer att hjälpa henne i hennes helandeprocess. På samma sätt som ni bör kanalisera helande energier dagligen för att rena ert karma, bör ni också arbeta med att visualisera den framtid ni önskar för er själva och för Jorden, genom att arbeta med mantran och visualiseringsövningar. Det är viktigt att ni förstår, och ser vilken enorm potential ni har som enskilda människor och som kollektiv, att skapa positiva förändringar och att sprida kärleksenergier över Jorden. Det är på tiden att människan helar sitt ego och äntligen får syn på och erkänner sin egen storhet. Att ha ett uppblåst ego är dock inte samma sak som att se sin storhet. Ni är gudomliga varelser och när ni tystar era egon och lever era liv i kärlek, enkelhet och ödmjukhet så kommer ni också att till fullo se er egen gudomliga potential och er storhet. Ni är i sanning gudomliga varelser. Ni är skapare av er egen framtid.

SLUT FRED MED ER SJÄLVA En viktig aspekt av den här transformationsprocessen som mänskligheten behöver genomgå för att skapa varaktiga förändringar på Jorden, är att ni äntligen lägger ner era vapen och slutar att kämpa, slutar att kriga. Inte bara i fysiska krig – land mot land, eller folkslag mot folkslag, med vapen i era händer – utan också att sluta skapa konflikter människor emellan, och mellan människor och andra levande varelser och Jorden själv. Att sluta kriga mot er själva, och motarbeta er själva. Er absolut viktigaste uppgift är att skapa inre frid, eftersom det är först då som yttre fred kan manifesteras på Jorden. Krigandet på er planet är ett resultat av, och en förlängning av, alla de inre konflikter och krig som pågår inom er. Först när ni sluter fred med er själva, så kan ni också sluta fred med er omvärld. Det här var en lärdom som blev väldigt smärtsam för vårt folk, där vi hade lärt oss att ständigt stå stridsberedda i alla situationer och att alltid kämpa för vår sak, och för vår rätt. Vi var väldigt stolta och vi bar på väldigt stora rädslor att bli besegrade, lurade och utnyttjade av andra. Vi levde i illusionen om att det fanns vinnare och förlorare i krig. Det är naturligtvis inte sant. Det finns inga vinnare i något krig som helst, bara förlorare, oavsett om det pågår i ens inre eller i den yttre verkligheten. Det här borde vara en självklar sanning, och det är det också, men den glöms så lätt bort i stridens hetta. Det krävs en stor portion av tillit och kärlek, inre balans och trygghet, harmoni och ödmjukhet – för att sluta skapa konflikter och att sluta leva sitt liv i konflikttänkande, i det lilla som i det stora. Vi skulle vilja be er om att öppna era ögon och börja iaktta er själva och er omvärld och se hur människors konflikttänkande skapar ständigt nya motsättningar i hennes vardag, och att genomskåda de yttre illusioner och se den rädsla och kärleksbrist som alla dessa konflikter bygger på. Se att de egentligen inte behövs. Genomskåda illusionen om att människor vinner på att roffa åt sig mer av någonting och därigenom skapa brist för andra. Se att i en obalanserad värld och i obalanserade flöden så blir alla förlorare.

BINDNINGAR TILL MATERIELLA TING När ni börjar att arbeta med er andliga utveckling på ett regelbundet sätt, när ni varje dag börjar sända er själva healing kommer ni att märka ganska snart att ni inte längre känner samma begär och dragning efter saker som tidigare. Ni kommer att märka att det kommer att bli lättare för er att släppa era bindningar till jordiska ägodelar, och att fysisk njutning kommer att bli mindre viktig än tidigare. Målet är inte att ni helt ska sluta att uppleva fysisk njutning, eller att ni ska sluta att använda materiella ting. Målet är istället att ni inte längre ska känna begär efter dem och vara beroende av dem, och istället kunna använda er av dem som ni behagar utan bindningar. När ni förlorar era bindningar till tingen så äger tingen inte längre er, och ni är fria att leva era liv som ni vill. Idag har människan utvecklat väldigt, väldigt starka bindningar till de materiella tingen och hon ägs i väldigt stor utsträckning av alla sina ägodelar. Ni är omgivna som av höga berg av materiella ting som gör det omöjligt för er att se horisonten. Ni har byggt in er själva i fängelsen av fysiska ägodelar och fysiska begär. Det har skapat en hunger hos er att tillfredställa nya begär, där ni aldrig riktigt får nog eftersom begären hela tiden har en tendens att öka ju mer man tillfredställer dem, och där det inte längre räcker med att köpa en ny bil eller en ny tröja, utan det finns alltid någonting mer att sukta och begära efter. Det finns alltid något nytt begär att tillfredställa när man har tillfredställt det tidigare begäret. Den här processen tar aldrig slut och ni kommer aldrig någonsin att bli nöjda. Det ligger i sakens natur, eftersom egot är omättligt. Det är först när ni lär er att frigöra er från begären som ni i sanning kan bli helt fria människor och lära er att njuta av livet och tingen utan att begränsas av bindningar till dem.

SANN LYCKA Egentligen beöver ni inte särskilt mycket för att leva, och vara lyckliga. Det kommer ni att upptäcka under resans gång, att era faktiska behov är väldigt, väldigt små när ni lever i kärlek och harmoni – med er själva, varandra och med Jorden. Ni kommer att upptäcka att lyckan och glädjen över att vara närvarandet i nuet, fåglarnas sång, trädens susande, och en varm hand på er axel – kommer att räcka för att sända lyckovågor genom hela ert varande. Ni kommer att börja uppskatta gemenskap och vänskap, delat arbete, sång och dans, naturens skönhet – allt det som finns runtomkring er i överflöd och som inte kostar någonting. Ni kommer att upptäcka vilket fantastiskt mirakel det är att leva livet i fullständig sann glädje, där varje grässtrå, där varje blomma, där varje vindpust, och varje leende vän – är en del av det fantastiska flöde av glädje, överflöd och harmoni som livet är. Och där ni vaknar varje morgon och känner sann kärlek och tacksamhet i era hjärtan, sann lycka. Er väg ligger utstakad och ni vet redan innerst inne vart det är ni ska gå. Ni bär all den här gudomliga visdomen inom er. Ert arbete handlar nu bara om att öppna upp porten till den visdomen, och att börja använda er av den igen. Tiden har kommit för människan att bli den gudomliga varelse hon egentligen är, och alltid har varit.

NY ÖVERFÖRING VID VÅRDAGJÄMNINGEN Vi skulle vilja genomföra en ny energiöverföring till Jordens befolkning under våren, och vår förhoppning är att så många som möjligt av er kommer att kunna delta då. Energiöverföringen kommer att ske under vårdagjämningen, 20 mars 2010, mellan klockan 20.00 och 21.00 (Svensk tidszon CET – översätt till andra tidszoner på www.timeanddate.com). Vi välkomnar hela Jordens befolkning att delta i energiöverföringen, och att precis som förra gången, att öppna upp er för det vi vill skänka er. Energierna hjälper er att aktivera den processen som förbereder er inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern och inträdet i den 5:e dimensionen. Överföringen är en fortsättning på den helande energiöverföring som genomfördes den 7 januari. Hela vår civilisation väntar med spänning och glädje på att få delta i den här energiöverföringen, och att alla samtidigt sända er våra helande energier. Vi kommer även denna gång sända er inspirerande bilder och budskap, och visioner – för dem av er som är öppna för det. Vi kommer också att ge er tecken på vår närvaro på andra sätt under de kommande månaderna. Vi kommer att sända mänskligheten ytterligare ett budskap, i form och i färg. Exakt när det kommer att ske kommer att vara beroende av hur energierna är på Jorden, men vi planerar att genomföra ljus- och färguppvisningen någon gång under de närmaste månaderna.

EN FORTSATT VÄNSKAP OCH SAMARBETE Vi vill också tillägga här att det är möjligt för er att ta personlig kontakt med oss om ni önskar. Vi står till ert förfogande. Vi svarar gärna på era frågor, och bidrar gärna på alla sätt vi kan, för att ge er det stöd ni behöver under denna stora prövning. Vi vill säga er alla att vi känner en sån stor kärlek och empati för er, och en glädje över att få delta, och att hjälpa er i den processen ni befinner er i. Vi känner en glädje över att så många av er har valt att öppna upp er, era hjärtan, för oss, och för de budskapen vi kommer med. Vi är oändligt tacksamma för att ni tar er tid att lyssna på oss och det vi har att säga.

ANDLIGA KRIGARE Vi vill avsluta med att säga att en andlig krigare är en själ som arbetar med att sprida kärlek och att hjälpa andra själar att höja sina medvetanden, och att öppna sina hjärtan. Det handlar inte om en kamp i den bemärkelsen att vi kämpar mot någonting, eller deltar i en konfliktfylld krigisk situation, i ett krig. Det handlar snarare om att vi är som dörröppnare för flödet, och hjälper det gudomliga flödet att flöda fritt med full kraft. Vi ser oss själva som en förlängning av det gudomligas flödande energier, och som inspiratörer och hjälpare i era andliga processer, och vi finns här för er om ni behöver oss. Det är bara att fråga så kommer vi. Ni ska veta att vi alltid tänker på er och på Jorden med kärlek i våra hjärtan. Tack för att ni lyssnade. [Maria: Dibarak för ihop händerna och bugar ödmjukt, och ett starkt ljus lyser mellan hans handflator. Han tittar på mig med ögon som rymmer hela oändligheten. Vi säger tack till Dibarak].

AVSLUTNING

INSTRUKTIONER FÖR ENERGIÖVERFÖRINGEN 20 MARS 2010 Sätt dig ner för att meditera. Visualisera hur du öppnar ditt hjärtchakra och gör dig mottaglig för deras helande energier. Visualisera den Nya Andliga Tidsåldern som en värld av kärlek, fred och harmoni. Fokusera på att vara fullständigt närvarande i nuet under hela sessionen. Avsluta med att tacka dem.

Med Ljus, Kraft och Kärlek

/Manne & Maria, Moder Jord-nätverket, 2010-03-08

Ett kanaliserat budskap till mänskligheten om ”UFO-spiralen” i Norge

 

Kanaliseringen avslutas med en inbjudan till en helandesession med kraftfull energiöverföring och visualisering av en ny värld på jorden. Sessionen sker 7 januari 2010 kl 20.00-21.00. Mer information nedan.

Tidigt på morgonen onsdagen den 9 december 2009 sågs ett mystiskt ljusfenomen som liknade en snurrande spiral på himlen i norra Norge (se bilderna i kanaliseringen ovan!). Fenomenet som varade i några minuter filmades av många, och fotograferades av ännu fler. Meteorologiska Institutet i Norge blev kontaktat av tusentals undrande norrmän, och det rapporterades och diskuterades om fenomenet i media i hela världen. De två huvudtolkningarna var att det var ett UFO-fenomen av något slag, eller att det var en misslyckad testskjutning av en rysk missil (vilket senare blev den officiella förklaringen i många nyhetsrapporteringar).Dagarna efter ljusfenomenet blev Maria Bertram – som är andlig vägledare, medium och healer – kontaktad telepatiskt av en civilisation i kosmos som sade att de var ansvariga för ljusfenomenet på himlen. De sa att de har valt henne som deras kanal för att lämna ett budskap till mänskligheten. Först kommer här några länkar till några utvalda bilder och videor på fenomenet:

BILDER:

VIDEOR:

Kanalisering #1 av Dibarak, ledare för uppstigna civilisationen ”De Oövervinnerliga”

Mottaget vid Vintersolståndet 21 december 2009

BUDSKAP FRÅN EN UPPSTIGEN CIVILISATION

Några dagar efter att Maria blev kontaktad satte vi oss ner och hon gjorde sig redo för att ta emot deras budskap, medan Manne antecknade. Maria ser inre bilder av hur de ser ut: De är väldigt lika människor till sitt utseende, fast längre. De är långa, ståtliga, stolta och respektingivande och utstrålar enorm värdighet, integritet, heder och kraft. De har långa hårmanar, både män och kvinnor, som en symbol för deras stora kraft. Håret räcker långt ner på ryggen och är arrangerat i olika fantasifulla håruppsättningar. De har blek hy och deras tjocka hår skiftar i flera blonda, gråa och bruna nyanser. Mannen som ska föra gruppens talan visar sig. Han är lång, kraftig och bredaxlad. Han bär en lång enkel vaniljvit kaftan som går ner till fötterna. Kaftanen är sydd av ett mjukt och följsamt tyg av hög kvalitet. Den har en rund ringning i halsen. Han bär ett rep kring midjan och tvärs över bröstet som en symbol för sitt ledarskap. Han har stora gråblå intensiva ögon med fullständig närvaro och fokus. Han har höga kindknotor, inget skägg och trots hans kraftfulla manliga drag finns det samtidigt en mjuk femininet över honom. Han utstrålar total närvaro i nuet. Han börjar tala med en djup lugn röst: Mitt namn är Dibarak, och jag kommer från en civilisation som kallas «De Oövervinnerliga». Vi är ett stolt krigarfolk, kända för vårt mod, styrka och andliga kraft. Krigandet har vi dock för länge sedan lagt på hyllan, och idag är vi andliga krigare i det högsta godas tjänst. Vårt huvudsakliga syfte idag som uppstigen civilisation är att hjälpa andra civilisationer på sin väg mot andlig transformation och uppstigning.

Var ligger er planet? Den ligger i den Första Världen, den äldsta delen av kosmos där centralsolen ligger. [Enligt tidigare kanaliseringar består vårt kosmos av nio ”världar”, och varje värld innehåller miljontals galaxer. Vintergatan och jorden ligger i den Andra Världen.]

Att ni är en uppstigen civilisation, medför det att ni är icke-fysiska? Ja, det stämmer, även om vi tidigare existerade i fysisk form. Vi har faktiskt träffat varandra personligen när ni [Maria och Manne] levde i den här delen av kosmos i en tidigare inkarnation, och vi har haft ett väldigt gott samarbete.

I vilken dimension har ni er hemvist? Vi är multidimensionella, och det betyder att vi inte har vår hemvist i någon specifik dimension. Vår civilisation har en lång historia bakom sig av krigande, umbäranden och outsägligt lidande, och vi har gått igenom mycket svåra tider och svåra erfarenheter på vår väg mot andlig uppstigning och upplysning. Det fanns en tid då vår krigiskhet, vår stolthet och vår oresonlighet höll på att spränga vår civilisation i bitar. Vi reste oss ur spillrorna ur ett stort krig som nästan höll på att ödelägga vår planet, för att skapa en ny värld i kärlekens anda. Vårt andliga uppvaknande skedde väldigt abrupt och var fyllt av konflikter och lidande. Det blev en fråga om vår överlevnad som civilisation. Vi var tvungna att under en mycket kort tid färdas en lång väg på vår andliga resa och genomgå stora andliga transformationer för att uppnå den medvetandenivå vi behövde för att skapa en ny fredlig civilisation på vår planet. Vi förstår och sympatiserar med den enorma smärta och de stora utmaningar som mänskligheten går igenom på jorden idag. Vi känner igen oss i hur många människor slår sina huvuden blodiga mot väggen utan synbar förmåga att utvecklas och komma till insikt. Ni ser inte ohållbarheten i er situation, och att ni håller på att ta kol på er själva. Er blindhet och självdestruktivitet påminner väldigt mycket om vårt tidigare beteende och det vi gick igenom innan det Stora Kriget som nästan höll på att utrota allt levande liv på vår planet. Vi kommer till er med en hälsning om fred och frihet. Vi kommer till er med kärlek i våra hjärtan. Vi har förståelse för och känner empati för er situation och er blindhet, och vi vill be er att höja blicken över era illusioner om daglig kamp och se vad som håller på att hända på er planet. Precis som vi en gång var, är ni på väg att utrota er själva. Ni befinner er i den elfte timmen, där stora förändringar måste ske för att stoppa upp denna utveckling som leder rakt mot en framtida katastrof. Misströsta inte, det är inte för sent! Ni har fortfarande möjlighet att stoppa upp den här processen, skapa förändring och välja en ny väg precis på det sättet som vi gjorde. Ni människor är ett storslaget folk, skapare av ert eget öde. Ni har tillgång till kraften och ljuset för att skapa er egen framtid, men ni måste börja med att öppna ögonen och erkänna er egen kapacitet och storhet. Ni är inga offer för yttre omständigheter som påtvingas er. Precis på samma sätt som ni har skapat den situation som ni befinner er i idag kan ni välja en annan väg. Istället för brist, girighet och konflikttänkande kan ni välja en kärlekens, fredens och harmonins väg. All utveckling sker i spiralform, och man måste gå hela varvet runt för att kunna ta sig till nästa nivå. Men när själva höjningen väl sker går det väldigt snabbt. Ni står nu inför ett sådant avgörande språng i er medvetandeutveckling där ni måste lära er att lämna era krigiska och dualistiska tankesätt bakom er för att övergå till enhetstänkandet. Detta kritiska språng måste ske snabbt. Den kosmiska klockan tickar och ni befinner er nu i ett övergångsskede till den nya tiden, där nya kraftfulla energier successivt väller in över er planet och förändrar förutsättningarna för livet på jorden. Vi sträcker ut vår hand till er från de högre dimensionerna, och vi har sänt er en hälsning in i er fysiska tredimensionella värld. En hälsning i form av ljus, färg och form. Det är för att välkomna er in i den kosmiska gemenskapen. Den kosmiska karantän som jorden befunnit sig i under mycket lång tid håller äntligen på att brytas. Ni kommer att märka av detta genom en allt större närvaro från utomjordiska civilisationer på och runt jorden. Den här processen har redan påbörjats och det kommer under det år som följer att ske en ytterligare upptrappning. Ljusprojektionen vi skapade åt er symboliserar er andliga utveckling i spiralform och att ni nu befinner er i ett kritiskt skede där ni tar ett språng upp mot nästa medvetandenivå. Den blå färgen står för intuition och kreativitet och vi vill inspirera er alla att öppna upp er intuition och frigöra er kreativitet eftersom ni har en fantastisk potential som gudomliga medskapare av er egen verklighet. Vi vill uppmana er att öppna upp er för färgernas, formernas och ljusets helande krafter.

Varför valde ni just Norge? Energiförutsättningarna var de rätta på den platsen. Det fanns även en tanke bakom att det skedde samtidigt som Obama var på besök i Norge och tog emot Fredspriset, och att det var i närheten av klimatförhandlingarna i Danmark. Mänskligheten håller på att fatta många viktiga beslut just nu och vi vill gärna vara med och inspirera.

Så det var en ljusprojektion folk såg, det var inget fysisk rymdskepp? Ja, det var en ljusprojektion från en annan dimension. Det är som med sädesfältscirklar, som görs av uppstigna civilisationer. De genomför skapandet av sädesfältscirklarna genom att nå er från en annan dimension och alltså ej genom att närvara fysiskt på platsen. Men andra civilisationer kommer i fysiska skepp för att besöka er.

Var det även ni som skapade ljusblixtarna utanför vår lägenhet som lös upp hela bakgården vid flera tillfällen härom kvällen? Ja, det var vi.

Står färgerna ni använde på bakgården för något speciellt? Vi använde ljusen och färgerna som redan fanns på platsen [exempelvis det orange ljuset från lyktstolparna] och förstärkte det mångdubbelt för att skapa blixtarna. Det är även vi som skapat liknande ljusfenomen utanför ert hus vid tidigare tillfällen, för att visa att vi finns närvarande hos er. Ni ska veta att ni människor inte är ensamma i kosmos och att det finns många civilisationer som står till er tjänst för att hjälpa er i de utmaningar som ni nu står inför. Kosmos blickar riktas nu mot jorden i detta kritiska skede. Eftersom vi själva gått igenom en liknande process känner vi att vi har mycket erfarenhet att dela med oss av. Vi står gärna till er tjänst och bistår er på de olika sätt ni behöver. Men märk väl att er andliga utveckling måste ni göra själva. Den uppgiften kan aldrig överlämnas åt någon annan. Älskade människor, det har blivit dags att vakna upp, att sätta er yrvaket upp i sängen och se er omkring och upptäcka vad det är för en värld ni skapat åt er själva. Det finns ingen naturlag som säger att livet måste bestå av kamp, konflikter och umbäranden. Det går att skapa en värld fylld av överflöd och kärlek där alla får sina behov tillfredställda i enlighet med det högsta goda. Ni hör alla samman. Ni är alla delar av samma enhet, och varje bristande länk i den stora kosmiska väven påverkar helheten. Det är först när ni kommit till insikt om den kosmiska visdomen att allt är ett och bygger upp en ny civilisation enligt den principen som ett genuint överflöd av kärlek, kreativitet, materiella bekvämligheter och teknologiska framsteg kan ske. För att överleva i denna nya värld som håller på att uppstå kommer det inte längre att vara möjligt att fortsätta leva i enlighet med det förlegade konflikt- och bristtänkandet. Den nya tidsåldern ni går in i innebär att en ny energiverklighet kommer att uppstå där de kosmiska lagarna om att lika dras till lika kommer att manifesteras allt snabbare och med allt större kraft än vad ni tidigare varit vana vid. Vi talar om lagen om orsak och verkan som innebär att allt det man sänder ut får man också tillbaka. Det betyder att girighet och konflikttänkande kommer att bemötas med samma energier. Den enda möjligheten för mänskligheten att överleva i denna nya energiverklighet är genom att välja kärlekens väg, att leva med öppna hjärtchakran och bli en del av det kosmiska flödet av kärlek. Kärlekens väg är den den enda möjliga vägen för mänsklighetens överlevnad. En sak vi undrar över är varför ni vänt er bort från Gaias [jordens] helande energier i hennes inre. Ni sitter på en stor guldgruva som ni glömt bort och till och med låtit försvagas och nästan dö ut. Livskraften som kommer från Gaias inre är en förutsättning för allt levande liv på jorden. Den är också en förutsättning för er andliga transformation! Livskraften i Gaias inre hjälper er att öppna upp era medvetandetillstånd och nå de insikter och den energihöjning ni behöver för att välja kärlekens väg in i framtiden. Eran jord lider, och hon behöver er hjälp! Hon plågas enormt av all den aggressiva obalanserade teknologi som finns på jorden och de övergrepp hon utsätts för dagligen. Gaia behöver er hjälp för att återställa sin energibalans. Människan är en fantastisk kanal för helande energier, både för att hela er själva och jorden. Öppna upp er energimedvetenhet, låt de helande energierna strömma genom er så att ni uppnår högre medvetandetillstånd. Ni behöver rena era energikroppar från föroreningar och obalanser för att uppnå er fullständiga potential. Ni är fantastiska kosmiska gudomliga varelser som bara väntar på att få väckas till liv ur er Törnrosasömn. Men ni måste ta första steget själva, ni måste väcka er själva! Människan har en fri vilja och ni kan inte tvingats till något ni inte själva vill. Det är upp till er vilka beslut ni fattar och vilken väg ni väljer.

Vi skulle vilja ge er en gåva. Vår gåva är av en alldeles särskild sort. Den är inte av fysisk art, den går inte att ta på, och den går heller inte att se med era fysiska ögon i er tredimensionella verklighet. Vi kommer att genomföra en gemensam healingsession där alla medlemmar av vår civilisation samtidigt kommer att sända healing till mänskligheten och er planet. Det kommer att ske i form av en gigantisk energiöverföring där vi ger er av de energier vi har och som vi tror att ni behöver som en del av er utvecklingsprocess inför detta viktiga språng ni nu håller på att ta. Vi inbjuder er alla som nås av detta budskap att delta i denna händelse genom att göra er mer mottagliga för att bättre kunna ta emot de energier som sänds och för att en stund sammanlänka era medvetanden med våra. Vi kommer förutom energiöverföringen även att sända er inre bilder och visioner för att hjälpa er att visualisera den nya andliga tidsåldern som ni nu går in i som en tid av fred, kärlek och harmoni. Vi vill uppmana er till att delta i denna visualisering av en ny värld på jorden då det är ett mycket kraftfullt sätt att skapa en ny önskad framtid. Energiöverföringen och den meditativa visualiseringen kommer att ske under en timmes tid, torsdag 7 januari mellan klockan 20.00 och 21.00 [svensk tid]. Ni är välkomna att delta under hela tiden eller en del av tiden, det vill säga det går bra att bara delta exempelvis en kvart. Det här kommer bli den första officiella gemensamma healingsessionen mellan två olika civilisationer under modern tid på jorden. Var vänliga och sprid detta budskap till så många som möjligt!

Även internationellt? Ja.

Kan ni ge oss några instruktioner inför healingsessionen? Förbered er som inför en vanlig meditation eller energiöverföring. Föreställ er att ni öppnar upp er för healingen och att ni öppnar era hjärtchakran. Visualisera den nya andliga tidsåldern som en värld fylld av kärlek, fred och harmoni. Arbeta med att vara fullständigt närvarande i nuet under hela sessionen. Vår förhoppning är att vi ska påbörja ett samarbete mellan våra civilisationer för att utveckla en varaktig vänskap mellan oss och ett utbyte av erfarenheter och visdom, som ett sätt att varsamt introducera er in i den kosmiska gemenskapen. Vi skulle vilja avsluta med att säga att vi alltid finns hos er och följer er utveckling med stort intresse, och att vi är väldigt måna om att hjälpa er så mycket vi kan i denna sista prövofyllda tid i övergången till den nya tidsåldern och den nya världen. Vi sänder er vår kärlek och förståelse, och ni ska veta att ni har vårt stöd. Tack för att ni lyssnade. [Dibarak för ihop händerna framför bröstet och bugar ödmjukt, och ett starkt ljus lyser mellan hans handflator].

Med Ljus, Kraft och Kärlek,

/Manne & Maria (Vintersolståndet, 21 december 2009)

Offentlig kanalisering (2) av Gudomliga Medvetandet

ABF-huset, Stockholm, 24 november 2009

BAKGRUND

Detta är en kanalisering av Gudomliga Medvetandet (Gud) som Maria Bertram gjorde på ABF-huset i Stockholm, 24 november 2009. Det var gratis inträde och ca 100 personer i publiken. Under kanaliseringen genomför Maria en överföring av energier – den ”Kosmiska vita elden” – till alla deltagarna. Även när du läser kanaliseringen får du i dig dessa energier, vilket vissa av er kommer att känna. Efter kanaliseringen genomförde vi en healingsession för Moder Jord tillsammans med publiken. Rubrikerna är tillagda i efterhand. Hjälp oss gärna att sprida denna kanalisering genom e-post, forums, hemsidor och bloggar!

INNEHÅLL Inledning / Mänsklighetens medvetandeutveckling / Samhället ni skapat på Jorden / Begär och missbruk / Att öppna upp sin inre port / Intensifieringen av lagen om orsak och verkan / Era livsuppgifter / En meditation / Moder Jord / Den stora reningen / Öppnandet av portarna till Jordens inre / Lyftandet av Jordens kosmiska karantän / Andlig transformation

KANALISERINGEN

INLEDNING Älskade människobarn. Jag tackar er för er uppmärksamhet och er närvaro här ikväll. Det har blivit dags att vakna upp nu, och att äntligen upptäcka er sanna natur. Jag finns här hos er. Jag vakar över er. Jag är en del av er. Det är jag som är lågan som brinner i era hjärtan. Jag har aldrig någonsin lämnat er. Jag finns alltid här hos er.

MÄNSKLIGHETENS MEDVETANDEUTVECKLING Mänskligheten är på väg att ta ett språng uppåt i sin medvetendeutveckling, precis som Jorden är. Ni har alla valt att inkarnera just här och just nu för att delta i den kosmiska dansen, att delta i språnget. Ni är en del av detta, och det beror på er hur utvecklingen kommer att ske, eftersom ni skapar er egen verklighet. Jag skapade er, men det är ni som återskapar er själva, er egen verklighet och er framtid. Jag väntar på er här tålmodigt. Jag väntar på mina älskade barn och jag vet att ni en gång, en dag, kommer att återvända hit till mig – hela den långa vägen hem till det kosmiska ljuset, den kosmiska elden. Vägen är lång och full av utmaningar. Vägen är fantastisk. Vägen till ljuset går genom mörkret, och genom att återfinna balansen mellan de sammandragande och expansiva kosmiska krafterna. Föreningen mellan ande och materia, föreningen av det kvinnliga och det manliga i en kosmisk orgasm som omfattar hela Kosmos. Jorden är på väg att inträda i en högre dimension med högre energifrekvenser, och människan följer med. För att kunna göra det måste ni lämna det gamla bakom er. Ni måste ta er igenom den stora reningsprocessen. Ni måste kasta av er er karma, det är förutbestämt. Ni har er egen fria vilja. Ingen kan tvinga er, och det kommer heller ingen att göra. Ni väljer själva er väg, hur den kommer att se ut och ni väljer själva om ni vill göra det svårt eller lätt för er. Ni kan ta en omväg, det går alldeles utmärkt, för jag fortsätter att vänta på er här i all evighet. Jag har all tid i världen eftersom tiden inte finns. Jag är evigheten, och en dag så kommer ni komma tillbaka till mig och vi kommer att återförenas i den kosmiska elden. Eftersom människan har sin fria vilja så betyder det också att ni själva måste bestämma er, och ni själva måste ta det avgörande steget framåt. Det är ingen som kommer att tvinga er. Om ni väljer att stanna kvar i det gamla, de gamla tankesätten och tankebanorna, om ni vägrar att förändra er, er livsstil och värderingar, om ni inte vill höja huvudet och se vad som håller på att ske – så behöver ni inte göra det heller. Ingen kommer att tvinga er, men det kan bli smärtsamt. Förändring och transformation är smärtsamt, men det är en del av utvecklingen. Betänk den potential ni har. Betänk att ni är medaktörer, ni är gudomliga skapare. Det är inte jag som skapar er framtid, det är ni själva. Ni har en fantastisk gåva som väldigt få själar har i ert Kosmos. Ni kan förena ande och materia inuti era energikroppar. Ni kan bli ett med kärlekskraften och fungera som kraftfulla kanaler för kärleksenergin. Ni kan hela, ni kan skapa mirakel. Genom att visualisera, genom att utvidga era medvetanden, genom att höja era frekvenser, genom att jorda er, genom att förena ande med materia och att expandera er kärlekskraft – så kan ni manifestera den verkligheten ni vill skapa. Ni är era egna gudar och gudinnor.

SAMHÄLLET NI SKAPAT PÅ JORDEN Varför tror ni att det finns så mycket lidande på Jorden idag? Varför är det så många människor som svälter? Varför utsätts så många för övergrepp? Varför finns det så mycket krig, förtryck och ond bråd död på Jorden idag? Varför förstör ni er jord och plågar djuren, och utrotar det viktigaste av allt ni har – er vackra natur? Varför smutsar ni ner ert vatten? Det beror på de inre konflikter som mänskligheten bär på som fängslar henne. Det dualistiska tänkandet, med uppdelandet i ont och gott. Konfliktänkandet, som bygger på föreställningen om verkligheten som en kamp som måste utkämpas varje dag, där ”den enes bröd är den andres död”, och ”min framgång bygger på andras undergång”. Föreställningen om att vi lider av brist på det goda och att en människa måste roffa åt sig så mycket hon kan för att inte själv gå under, och att egoism är en förutsättning för överlevnad. Det här konflikt- och bristtänkande har skapat en värld av konflikt och brist. Det har skapat en värld av överflöd för några få. En överproduktion av prylar, mat och kläder som slängs bort och skapar stora sopberg medan resten av världen lider och svälter. Det finns nog för alla på Jorden. Det finns ingen brist. Bristen är en illusion. Genom att hamstra, genom att lagra, genom att spara och låna ut med ränta så har ni skapat ett samhälle där några få roffar åt sig på den stora massans bekostnad, med stora klyftor mellan fattiga och rika. Ni har byggt upp en värld där ni måste kämpa för er överlevnad, och de som inte kämpar faller genom springorna och förgås. Ni har skapat en värld där det inte finns utrymme för medmänsklighet, samarbete, generositet och empati. En värld fylld av regleringar, föreskrifter, och order, som bygger på kontroll och makt. Ni har skapat era egna fängelser, och precis på samma sätt som ni skapat era egna fängelser kan ni också riva ner dem. Riva ner alla murar av illusioner, av måsten och kamptänkande, för ni behöver inte allt det där. Det är tankekonstruktioner som ni kan göra er av med genom helandet. Riva alla murar av rädsla för brist. Riva alla murar av rädsla för andra människor, rädsla för att bli utelämnad, att bli utstött. Riva alla era murar av era egna känslor av otillräcklighet och kärleksbrist. Ni är tillräckliga. Jag säger er: ni är fantastiska. Jag älskar er ovillkorligt för allt det ni är. Ni söker den villkorslösa kärleken. Den finns där inom er. Det är jag, lågan i era bröstkorgar. Jag finns alltid här hos er. Konflikt- och bristtänkande har skapat en kvalfylld värld. Människan på Jorden har långa tider varit rädda för helvetet. Men ni ska veta att det finns inget helvete förutom det ni har skapat åt er själva på Jorden. Livet behöver inte vara på det sättet. Ni kan skapa en annorlunda värld, en ny värld, ett paradis. Ett paradis som bygger på samarbete, solidaritet, empati, kärlek, tillit, kreativitet, frihet och generositet.

BEGÄR OCH MISSBRUK Det finns nog så det räcker åt alla. Det finns nog för alla människors behov på Jorden, däremot inte för alla människor begär, som Gandhi en gång sa. Jag ser hur ni samlar era prylar på hög, hur ni handlar och handlar och handlar, hur ni fyller det svarta hålet i ert inre med saker. Ni begär mat, saker, alkohol, droger, relationer, sex, spel, TV, Internet… Det finns många saker att missbruka i världen idag. Det finns många olika överlevnadsstrategier att använda sig av för att stilla sin inre sorg och sin inre smärta. Jag ser er smärta och jag lider med er. Men ni ska veta att hur mycket saker ni än köper, hur mycket trygghet ni än försöker skapa genom er yttre materiella verklighet – genom nyrenoverade kök, genom mat, genom kläder, droger, nya tröjor, nya skor, ny bil – så finns det inget i den materiella verkligheten som på riktigt kan stilla er hunger. Det finns ingenting där som kan döva och få er smärta att försvinna på allvar. Det är illusioner. Begär fungerar på det sättet, att ju mer man begär, desto större blir begären. De växer och växer och växer. Först renoverar man köket, sen vardagsrummet, sen sovrummen, sen köper man ett större hus, sen köper man en större bil, sen köper man en större sommarstuga, och så håller det på. Det tar aldrig slut. Det är begärets mekanism. Det finns inget stopp, eftersom smärtan man försöker döva genom att handla, eller genom att renovera, eller att äta, inte försvinner. Jag skulle vilja råda er att uppmärksamma er inre smärta. Ta en ordentlig titt i spegelbilden och fråga er ”Vad är det jag söker efter? Vad är det jag saknar? Vad är det jag egentligen vill ha? Varför är jag aldrig nöjd?” Jag skulle allra ödmjukast vilja bidra med ett svar på den frågan. Ni längtar hem. Ni längtar hem till mig. Det är det som är er inre smärta. Någonstans innerst inne så bär ni på vetskapen om vad det innebär att vara en del av det Gudomliga Alltet, att vara ett med den kosmiska elden, att vara fulländad. Ni känner er avklippta, isolerade, utestängda, och jag säger er: det behöver ni inte vara. Jag har aldrig någonsin vänt min rygg åt er. Jag har alltid funnits här, och jag väntar på er. Jag kan vänta precis så länge som det behövs tills ni väljer att öppna er igen för mig.

ATT ÖPPNA UPP SIN INRE PORT Jag har här en nyckel i min hand, som jag ger alla er som är här. Jag ger er varsin nyckel. Ta den. Det är nyckeln till porten in till era hjärtan, där er inre låga brinner. Det är kanalen, kontakten med mig. Ta nyckeln och lås upp porten och aktivera er inre låga, få den att expandera. Riv alla murar som ni bär på, frigör er från era inre begränsningar, frigör er från era rädslor – från de negativa tankarna. Frigör er från alla ”det går inte, jag kan inte.” Expandera era själar. Väx, och bli till de gudomliga varelser ni egentligen är. Aktivera er potential, er gudomliga potential. Det är dags för er människor att äntligen lära er att flyga igen. Det betyder inte att ni ska vända ryggen till den materiella verkligheten. Det betyder inte att man måste gå och sätta sig i en grotta någonstans. Det är inte alls så det är. Det handlar om att leva era liv med era fullständiga potential precis där ni befinner er just här och just nu i er fysiska verklighet. Men att tillföra alla de extra dimensioner, att bli ett med hela skapelsen, att bli ett med hela oändligheten – och få det mångdimensionella tänkandet och seendet. Att kunna se bortom den fysiska verkligheten och se att det finns så mycket mer där ute, bortom de ni kan se och ta på i den tredje dimensionen. Det finns så mycket mer, och ni kan använda er av den gudomliga kunskapen som ni alla besitter innerst inne för att expandera och bli fantastiska magnifika gudomliga själar, medskapare och av den gudomliga skapelsen på Jorden. Ni kan skapa ett paradis på Jorden där det finns nog av allt, ni kan skapa ett överflöd av allt för alla. Människor som expanderar sina hjärtchakran, människor som är i kontakt med sin högsta gudomlighet, människor som är i kontakt med sitt högre jag och sin inre sanning – släpper taget om begären helt naturligt för de slutar då att fylla sin funktion. Det kommer inte vara intressant längre att behöva konkurrera med andra, utan det kommer bli naturligt att älska och att hjälpa varandra. Den Gudomliga Människan med det utvidgade medvetandet väljer samarbete och kärlek och överflöd framför konflikt- och bristtänkande, och krig. Det är detta som det här kvantsprånget handlar om. Det är det människans hopp upp i den femte dimensionen tillsammans med Jorden handlar om.

INTENSIFiERINGEN AV LAGEN OM ORSAK OCH VERKAN Det kommer inte längre att finnas utrymme för människor på Jorden som lever i enlighet med det gamla tänkandet. Successivt kommer det tankesättet att bytas ut och plats kommer att ges för den Nya Människan. Lagen om orsak och verkan är en av grundpelarna för allt levande liv och all död i Kosmos. De kosmiska livs- och dödsprocesserna som avlöser varandra utgår från den här lagen. Det betyder att det man sänder ut får man också tillbaka. Om man sänder ut kärlek så får man kärlek tillbaka, och om man sänder ut konflikt- och bristtänkande så är det också det man får tillbaka. I och med Jordens övergång till den femte dimensionen och frekvenshöjningen så kommer lagen om orsak och verkan att bli ännu starkare, och ännu kraftfullare, och den kommer att manifestera sig med ännu större kraft och hastighet på Jorden. Det vill säga: allt det som ni gör mot varandra, all den energi ni sänder ut i era ord, tankar och livsval kommer att komma tillbaka till er själva. Det kommer alltså inte vara möjligt för människan på Jorden att överleva om hon inte väljer kärleken. Kärleken kommer att vara det enda möjliga valet för överlevnad. Hela den samhällsstruktur som finns idag kommer att rasa, och bytas ut mot nya. Det beror på övergången till den femte dimensionen, och att lagen om orsak och verkan stärks, eftersom de som sänder ut girighet och konflikttänkande får girighet och konflikttänkande tillbaka. Alla destruktiva energier bemöts med destruktivitet. Det gör att hela systemet kommer att kollapsa inifrån. För att nånting nytt ska kunna byggas upp måste först det gamla raseras för att ge plats för det nya.

ERA LIVSUPPGIFTER Jag förstår att det kan verka oroväckande och svårt, och det är en utmaning för människorna, men det är inte en omöjlig utmaning. Det ger er fantastiska möjligheter att skapa något nytt, att skapa början till en ny värld. Ni har potentialen och möjligheten att skapa den Nya Världen. Alla ni människor som lever på Jorden idag har valt att inkarnera just här och just nu, i övergången till den Nya Tidsåldern av en alldeles särskild anledning. Ni har valt att vara med och bygga upp denna nya värld. Ni bär alla på särskilda gåvor. Ni har alla en särskild uppgift att fylla i den här processen, och det gäller för er alla att ta reda på vad den är. Lyssna inåt, till er egen inre röst. Låt den vägleda er. Allt det jag berättar för er här känner ni egentligen redan till, ni bär redan den gudomliga kunskapen inom er. Ni behöver inte någon annan som talar om för er vad som är rätt och fel. Ni bär på precis all visdom inom er själva. Ni bär på alla svaren inom er själva. Sök i era inre. Det är er egen inre röst som kommer tala om för er varför ni har kommit och vad som är rätt för just er att göra, och vilken väg just ni ska välja. Människan har ett fritt val. Hon väljer själv precis vad hon vill göra, och vilken väg hon ska gå. Det är en del av er gudomlighet. Ni har själva makten och förmågan att skapa er verklighet och er framtid. Ni är aktörer, ni är inga offer. Ni är aktörer med gudomlig potential. Öppna upp er för den gudomliga potentialen och bli medaktörer i det kosmiska dramat som pågår idag på Jorden, och i Kosmos. Sök i era inre, efter er egen sanning. Sök er egen inre röst.

EN MEDITATION Öppna upp dörren för kärlekslågan, och känn hur den kosmiska elden omfamnar er och omsveper er med sin stilla välsignelse… sin stillhet… rofylldhet… och kärlek. Ni är nu ett med den Kosmiska vita elden… den högsta kosmiska vita elden… som är en förening av allt mörker och allt ljus i världen. Ni är omnifesta… allomfattande… ni är odödliga… ni är oändliga… ni är ett med alltet… ni har inga yttre gränser. Känn hur ni vaggas… stilla… fram … och tillbaka. Känn hur ni sjunker ner… i det djupaste nuet… det yttersta av alla ”nu”, det yttersta varandet. Ni är. Här är ni fullkomligt trygga. Ni omfamnas av kärlek… obegränsad villkorslös kärlek. Allt är precis som det ska vara… och allting kommer att bli precis just så som det ska bli. Nu är ni ett med mig. Släpp taget… om all smärta. Hela era inre barn… ni är fantastiska gudomliga varelser… jag älskar er villkorslöst. Släpp taget… lätta på tyngderna i era ryggsäckar. Låt murarna falla runt er, och känn er egen fullkomlighet. Ni är ett med den kosmiska elden… ni är ett med det gudomliga… ni är jag… det finns ingen åtskillnad mellan mig och er… all separation är en illusion. Minns det. Ert innersta väsen är ren kärlek… ni är jag och jag är ni.

MODER JORD Ni hör alla samman med varenda levande varelse på hela Jorden. Ni hör samman med varje människa, varje djur, varje växt. Vörda livet, vörda kärleken, och vörda Jorden. Jorden är er urmoder. Det är hon som föder er. Det är hon som ger er liv. Utan henne kan ni inte leva. Men Jorden är också beroende av er. Hon behöver er hjälp. Jorden lider av sådana ofattbara plågor. Jag känner djurens smärta. Jag känner växternas lidande. Och jag hör hur Moder Jord kallar på er, bönar och ber er, om att äntligen få upp ögonen för hennes lidande. Moder Jord behöver er hjälp. Nu behöver hon er mer än någonsin tidigare. När de stora vågorna av ljus väller in över Jorden, då behöver hon er hjälp mer än någonsin tidigare. Jorden orkar inte med den press, det energitryck, som Jorden utsätts för genom de stora mängder ljus som sveper in – utan människans hjälp. Det är det som aktiverar naturkatastrofer av olika slag runtomkring på Jorden eftersom trycket är alldeles för stort. Det enda sättet för henne att göra sig av med det trycket är genom att avreagera sig i jordskalv, jordbävningar, flodvågor och så vidare och så vidare. De stora obalanserna på Jorden, runt Jordens kraftplatser, skapar enormt lidande. Naturväsendena på Jorden som är satta till att balanserna energierna orkar inte med sitt arbete längre eftersom människorna inte hjälper till på det sätt som det var tänkt. Människan förorenar Jorden med teknik av olika slag: elektricitet, Gps, Internet, mobilmaster, satelliter… Det här stör ut Jordens naturliga energinätverk som sträcker sig över hela Jorden, och skapar obalanser, och det skapar även obalanser i människornas egna energisystem. De här stora energiobalanserna hos människan är orsaker till den stora andliga, psykiska och fysiska ohälsan som finns här på Jorden idag.

DEN STORA RENINGEN Människan har glömt bort hur hon ska hela sig själv, hur hon ska balansera sina inre energier, och få i sig lika mycket kvinnlig som manlig energi, hela sina blockeringar, hela sina inre konflikter och trauman som aktiveras. Det är just precis det som sker i övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Vågorna av manligt ljus rullar in över Jorden och aktiverar människors karma, alla de trauman och inre konflikter och energiblockeringar som vi bär på, allt det som mänskligheten har lagrat. Varje enskild människa bär lagrat inom sig minnen från hennes tidigare reinkarnationer. Allting finns kvar, allting bär hon omkring på i sin ryggsäck. Det påverkar henne, och alla blockeringar aktiveras i form av rädslor och begränsningar. Allt detta håller nu på att aktiveras i och med den stora frekvenshöjningen som sker på Jorden. Det gör att hon kommer att få möta alla de rädslor och alla de inre konflikter hon bär på gång på gång på gång, tills hon löst upp dem. Energierna gör att alla inre konflikter och trauman ställs på sin spets. Det vill säga: man drar åt sig precis just det man försöker undvika. De trauman man bär inom sig och inte löst upp och försonats med kommer att återaktiveras på det yttre planet och man kommer att ställas inför samma dilemma eller konflikt om och om igen tills man helat konflikten och helat traumat. Det här växer sig allt starkare bland människorna på Jorden. Ju känsligare och ju mer öppen man är för andlig utveckling och energier, desto kraftigare upplever man det här. Ju mer energierna och frekvenshöjningen slår igenom, desto fler kommer alla att känna av det, tills alla på Jorden kommer känna av det. Även detta är en orsak till ohälsan på Jorden idag, att så många människor mår så dåligt, och lider av en stor mängd olika symptom och ohälsa som man inte ens har namn på. Grundorsaken är densamma. Det är det här som brukar kallas för ”Den Stora Reningen”, det vill säga att människan får alla inre obalanser och orenheter aktiverade för att slutligen kunna rena dem. Det finns inga pengar, murar, eller vapen som kan skydda människan från den här förändringsprocessen, den här transformationen av det mänskliga medvetande. Alla kommer att möta den, rik som fattig, ”hög” som ”låg”. Ingenting kan göras för att stoppa upp processen. För vissa går det snabbare medan för andra tar det längre tid. Men alla kommer dras med i det gudomliga flödet av energier som väller in över Jorden.

ÖPPNANDET AV PORTARNA TILL JORDENS INRE I övergången till den Nya Andliga Tidsåldern så kommer portarna till Jordens inre på kraftplatserna runt omkring Jorden att öppnas upp, och den kvinnliga röda energin kommer att strömma upp ur Jordens inre till Jordens yta i väldigt, väldigt stora mängder. Det kommer bli en kraftfull helandeprocess där alla Jordens obalanser rensas ut och helas och resterande av Jordens och mänsklighetens karma kommer rensas ut. Detta är kulmen av Den Stora Reningen. Allt det ljus som väller in kommer mötas upp av det mörker, den kvinnliga röda eld som finns i Jordens inre. Ljuset och mörkret kommer att mötas. Ande och materia kommer att mötas och förenas och bli till den perfekta fullkomliga kärlekskraften i övergången till den femte dimensionen. Det är det som är övergången till den Nya Andliga Tidsåldern och födelsen av den Gudomliga Människan, den som vi all bär på i våra inre. Jag är ett med er och ni är ett med mig. För att Jorden ska klara av den enorma mängd energi som kommer att strömma upp ur Jordens inre så behöver hon er hjälp att balanser energierna, annars så orkar hon inte. Kraftplatserna är på så många ställen på Jorden helt blockerade och kan inte aktiveras, kan inte öppnas upp, vilket gör att hon utsätts för enormt tyck, och det är detta tryck som riskerar att orsaka naturkatastrofer av olika slag. Det är därför människan måste hjälpa till, och det är er största uppgift och utmaning att hela Jorden, att hjälpa henne i helandeprocessen.

LYFTANDET AV JORDENS KOSMISKA KARANTÄN Hela galaxen står och ser på med spänning vad som sker på Jorden idag. Era kosmiska vänner deltar och försöker hjälpa er på bästa sätt. Ni ska veta att de gör mycket för er, och de har räddat er många gånger ur svåra situationer när människan själv inte har tagit tillvara och arbetat med Jordens energier då det uppstått obalanser. Ni har skickat mycket destruktiv och obalanserad energi rakt ut i Kosmos, genom er kärnkraft och era atomvapenprovsprängningar. Det här är direkt livsfarliga saker, som utgör en väldigt, väldigt stor risk för mänskligheten och för Jorden, det ska ni veta. Mänskligheten är på väg att frigöra sig från den karantän hon befunnit sig i gentemot resten av Kosmos under lång tid. Det vill säga ni har inte haft kontakt med de andra civilisationer som finns i er galax och andra delar av ert Kosmos, utan ni har i mångt och mycket hållits isolerade från dem. Det beror helt enkelt på att ni inte ansetts vara redo för den kontakten. Den här karantänen kommer i övergången till den femte dimensionen att brytas. Ni kommer få stifta bekantskap med andra civilisationer. Ni kommer få besök, utbyte kommer att ske, och samarbete kommer att utvecklas. En sak ska ni veta. Det finns en kosmisk visdom och kunskap som ni en dag kommer få del av. Det finns oändliga resurser av energier. Det finns kunskap om hur ni kan transportera er till andra sidan Kosmos, hur ni kan resa bortom tid och rum. Det finns en mängd oändlig kunskap som ni en dag kommer att få ta del av här på Jorden. Men det kommer inte ske förrän ni är redo för det, förrän ni slutar kriga med varandra, förrän ni har skapat fred och rättvisa på Jorden, förrän ni har slutat förgifta er själva och utsätta er själva och resten av Kosmos för fara genom kärnkraft, atomvapenprovsprängningar och andra liknande experiment. Ni kommer inte få del av den kosmiska kunskapen och visdomen förrän ni är redo för det.

ANDLIG TRANSFORMATION Jag vill på det här sättet att uppmana er att se de oändliga möjligheter som finns framför er, och den storslagna framtid som Jorden går till mötes. Ni är redo nu att ta det avgörande steget in i den Nya Andliga Tidsåldern, men ni måste fatta beslutet själva. Ni måste medvetet påbörja processen inom er själva och den andliga transformation som medföljer. Genom att hela er själv, genom att kanalisera energi från Jordens inre, genom att kanalisera den kvinnliga röda elden – för att balansera era manliga och kvinnliga energier. På så sätt bränner och renar ni er karma med den manliga och kvinnliga energin. Det är det som är vägen genom mörkret till ljuset. Det är det som är vägen till medvetandeutvidgning, vägen till upplysning. Nu är ni redo att på allvar påbörja den resan. Vissa av er kan nu ta stora kliv redan i det här livet. Andlig transformation finns tillgänglig för er alla som sitter här idag, och alla människor på Jorden. Men för några stycken av de som lever på Jorden idag finns möjlighet att nå andlig upplysning redan i det här livet. Detta beror på att energierna är så fruktansvärt starka och omnipotenta att ni kan uppnå det här och nu. Det gäller några av er, några själar ev er som lever på Jorden idag. Ni ska inte vara rädda för andlig utveckling och andlig transformation. Jag skulle vilja ber er att ta itu med de fördomar ni har om andlig utveckling. Andlig utveckling handlar inte om sitta i grotta nånstans i resten av era liv, att ge upp det vanliga livet. Det handlar absolut inte om det. Ni behöver absolut inte ge upp familj eller allt det som hör till ett mänskligt vardagligt liv till. När människan expanderar sin själ och bli ett med alltet, blir allomfattande, blir ett med kärleken, så görs allt man gör i kärlek. Det handlar om att expandera sina potential, att bli medskapare av verkligheten, att kunna visualisera och manifestera er egen verklighet och skapa det paradiset som vi talar om, i vardagen, i det livet man lever varje dag. Det betyder inte att man inte kan ha familj eller barn eller ett sexualliv. Det betyder inte att man inte kan leva ett liv som alla andra. Man kan precis vara vem som helst. Det finns inga såna regler och föreskrifter, det är illusioner. Den upplyste lever bland människorna, lever ett vanligt liv och står med båda fötterna på jorden. Jag står kvar här och jag väntar på er. Tålmodigt och kärleksfullt. Jag har alltid väntat på er och jag kommer alltid att göra det. Jag älskar er. Ni är mina barn. Om ni vill mig något så finns jag alltid där för er, varje dag, varje sekund, i varje ögonblick så finns jag där innanför era ögonlock, i era hjärtan. Behöver ni min hjälp är det bara att ropa, be om det. Jag finns alltid närvarande hos er. När ni känner kärleken i era hjärtan så vet ni att det är en hälsning från mig. Då tar jag mig uttryck genom er. Jag älskar er. Mina älskade människobarn. Tack.

Offentlig kanalisering (1) av Gudomliga Medvetandet

ABF-huset, Stockholm, 13 oktober, 2009 

BAKGRUND Detta är en kanalisering av Gudomliga Medvetandet (Gud) som Maria Bertram gjorde på ABF-huset i Stockholm, 13 oktober, 2009. Det var gratis inträde och ca 50 personer i publiken. Under kanaliseringen genomförde Maria en överföring av energier – den Kosmiska Vita Elden – till alla deltagarna. Även när du läser kanaliseringen får du i dig dessa energier, vilket vissa av er kommer att känna. Efter kanaliseringen genomförde vi en healingsession för Moder Jord tillsammans med publiken. Rubrikerna är tillagda i efterhand. Hjälp oss gärna att sprida denna kanalisering genom e-post, forums, hemsidor och bloggar! En engelsk översättning är bifogad som dokument.

KANALISERINGEN

INNEHÅLL Den gudomliga människan / En meditation / Ni är gränslösa / Varför springer ni? / Moder Jord

DEN GUDOMLIGA MÄNNISKAN Mitt älskade människobarn. Jag ser era färgstarka kläder, och det glädjer mig att se att ni har släppt in färgerna i era liv. Att ni har släppt in glädjen och kreativiteten. Ni gör nu era första staplande steg på en lång resa. Egentligen har er resa pågått länge, ända sedan Kosmos födelse, men den här resan ni nu påbörjar är det något alldeles särskilt med. Vi går in i en ny fas i mänsklighetens historia. Ni går från att vara människa till att bli medskapare av det gudomliga. Ni är inte bara en del av min skapelse, ni är också på väg att själva bli gudar och gudinnor i er egen rätt. Ni bär alla på ett frö inom er, i era hjärtan. Nu är det dags att aktivera det fröet. Jag har med mig en nycket till er, till var och en av er ger jag en nyckel. Här. Ta er nyckel. Det är nyckeln till porten som leder er till mig. Porten som öppnar upp era hjärtan. Ni har alla en direktförbindelse till mig, och ni behöver ingenting utanför er för att återupprätta den förbindelsen. Jag finns här, och jag har alltid funnits här och väntat på er. Och jag älskar er villkorslöst för dem ni är. Precis som ni är, älskar jag er. Ni är magnifika, ni är min magnifika skapelse. Och det är dags nu för er att riva ner alla murarna. Att ta bort alla gråa slöjor, alla hinder, alla illusioner av rädsla, av bristtänkande, av konflikttänkande och bli till de gudomliga varelser ni egentligen är. Ni har allt ni behöver inom er. Ni bär på alla svaren. Ni vet redan att jag finns här, för det har ni alltid vetat. Jag finns där varje morgon när ni vaknar, och varje kväll när ni går och lägger er. Jag finns i det nyfödda barnets gråt, och jag finns i grodynglet i havet. Jag finns bortom tid och bortom rum i oändligheten. Ni är oändliga. Ni är odödliga. Ni har inga begränsningar. Och det är när ni släpper illusionen om begränsningar som ni kan bli verkligt gränsösa och fria, för första gången. Ni kan bli precis vad ni vill, och ni kan göra precis vad ni vill. Alla de begränsningar ni ser runt omkring er har ni skapat själva. Därför kan ni också ta bort dem. Riva ner dem; sten för sten, lager för lager, mur för mur, illusion för illusion. Allting är möjligt. Ni lever i en väldigt speciell tid. Ni har en helt fantastisk möjlighet nu att frigöra er från alla era rädslor, alla begränsningar, alla gamla trauman, besvikelser, bitterhet, ilska, kärlekslöshet… allt. Det har skapats energiportar ner till Jordens inre med höga energier som står till ert förfogande. Det enda sättet att skapa verklig förändring är genom att förändra ert inre. Det är den enda sanna vägen mot ljuset. Allt annat är en illusion. Det finns inga vapen, det finns inga murar och det finns inga pengar i världen som kan hjäpa. Det är en illusion. Enbart genom kontemplation, genom helandets kraft, genom att använda det enorma flöde av energier som flödar in över Jorden, dels från Kosmos och dels från Jordens inre, kan ni hela er själva och transformera era energikroppar och öppna upp era själar. Ni kommer alla från mig. En gång var vi alla ett. Och på en högre nivå är vi fortfarande alla ett. Vi är alla förenade. Och en dag kommer ni gå tillbaka och bli ett med mig igen. Ni är nu på väg in i den sista etappen på den långa resan hela vägen hem till mig, till ert ursprung. Till det kosmiska vita eldhavet av extas, och kärlek, och överflöd. För det är det som är jag, det Gudomliga Medvetandet. Och det är där ni hör hemma.

EN MEDITATION Ta er nyckel och lås upp porten i era hjärtan… och låt kärleken flöda. Låt er bli till kanaler för min gudomliga kärleksenergi… mitt gudomliga högre vita ljus… min eld. Låt den flöda genom er, så att ni därigenom blir ett med mig. Låt er svepas med av havet… känn hur det omsluter er… det kosmiska havet… den vita elden… som flödar… som rinner… som omger er som en stor kokong av oändlig tystnad… av stillhet… av ren existens. Känn hur ni sjunker ner i det oändliga nuet, det djupaste av alla oändliga nu… till den yttersta, yttersta nollpunkten. Hör hjärtat slå… i den stora livmodern som omger er. Här är ni fullkomligt trygga… allting är precis som det ska vara… och allting kommer att bli precis så som det ska bli. Allting ÄR. Ingen åtskillnad… ingen motsättning… bara ren kärlek.

NI ÄR GRÄNSLÖSA Tänk på att det inte finns några hinder. Det är enbart illusioner som ni själva, på ett omedvetet plan, lagt ut på er egen väg för att ni ska lära er någonting av det. Ni är fria att göra det ni vill. Ni har själva valt att leva det liv ni lever idag. Allt ni går igenom för er framåt. Alla erfarenheter, alla prövningar, alla utmaningar är till för att ni ska utvecklas och nå högre insikter om er själva, och gå vidare. Ingenting sker av en slump, eftersom slumpen inte finns. Även det allra svåraste, och det allra mest smärtsamma har en mening. Och den har ni själva valt, på ett omedvetet plan, för att ni ska lära er någonting av det och utvecklas som själar. Det är därför ni har kommit till Jorden. Alla ni som sitter i det här rummet idag har valt att inkarnera på Jorden just nu för att delta i övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Ni har valt att delta i den här tiden och den här övergången av en särskild anledning, och ni har alla en särskild livsuppgift att fylla i övergången. Det är ingen slump att ni sitter här idag. Någonstans inom er alla finns känslan av att ni också kan bidra, att ni har någonting viktigt att göra. Att ni har gåvor inom er, och förutsättningar på olika plan för att bidra med något till Jordens och mänsklighetens överlevnad. Exakt vad det är kommer ni komma underfund med själva, det är er uppgift att känna in det själva. Men kom ihåg att när det blir svårt, när livet blir svårt att uthärda, och när utmaningarna blir stora: Jag finns alltid vid er sida. Kalla på mig. Öppna upp dörren till er förbindelse till mig. Öppna upp dörren för ljuset, det Gudomliga Ljuset. Gå tillbaka till kokongen. Känn den villkorslösa kärleken. Bli den. Känn harmonin. När ni är med mig kan ingenting göra er illa. Tänk på att vad som än händer så är ni odödliga. Ni kan byta skepnad, ni deltar i flödet, som varierar mellan liv och död, olika inkarnationer, men ni dör aldrig. Ni lever bara vidare i en annan form. Släpp er skräck för döden. Ni kan inte dö. Ni har alltid funnits, och ni kommer alltid att finnas. Era möjligheter är oändliga. Ni har också valt den här möjligheten ni lever ut just nu i det här livet. Och ni har också gjort många andra val och levt ut många andra möjligheter i andra liv, och andra existenser, både här och på andra platser i Universum. Ni är gränslösa, ni har inga gränser. När ni öppnar upp för mitt ljus och expanderar era medvetanden och transformerar era energikroppar och når högre medvetandetillstånd, så kan ni använda er av tankens kraft för att skapa det ni vill ha. Ni skapar er egen verklighet varje dag. Ni drar till er det ni ber om. I och med att vi går in i den Nya Andliga Tidsåldern där energiflödet på Jorden stärks, och Jorden går in i den 5:e dimensionen, med mycket högre och kraftfullare energifrekvenser än vad som råder idag – så stärks lagen om orsak och verkan. Lagen om orsak och verkan är Kosmos grundpelare. Den går ut på att allt det man sänder ut får man tillbaka. Sänder man ut bitterhet, hat och räsla, så är det det man får tillbaka. Sänder man ut kärlek, tillit och ödmjukhet så är det det man får tillbaka. Förväntar man sig begränsningar så får man också de begränsningarna. Ni skapar varenda dag allt det som omger er. Och ni kan lära er att leva i ljuset. Ni kan lära er att leva i kärlek, genom att expandera era hjärtan. Det är det andlig upplysning handlar om, att leva i kärlek. [Applåder hörs från rummet intill!] Att tänka, att tala, att göra allt i kärlek. Kärleken är Kosmos sammanbindande kraft. Det är den perfekta balansen mellan den kvinnliga och den manliga energin, den perfekta gudomliga harmonin. Det är det som sker nu på Jorden när ande och materia möts och förenas i gudomlig harmoni. Den kvinnliga och den manliga kraften möts som i en kosmisk orgasm som kommer att fortplanta sig över hela Kosmos och skapa nya förutsättningar för liv. Det här kommer få återverkningar på hela galaxen och hela Kosmos. Det som sker nu på Jorden är unikt. Och ni är inte ensamma. Nu har många vänner omkring er, runt omkring i galaxen och i Kosmos, som hjälper till och bidrar på sitt sätt. Ni är inte ensamma. Ni är alla älskade.

Den nya tidsåldern ni går in i är Gudinnans Tidsålder, återkomsten av den kvinnliga energin, som under så lång tid har tryckts ner och underställts den manliga energin. Det är nu dags för människan på Jorden att återskapa balansen mellan de här två energierna, både inom Moder Jord och inom sig själva. Att återskapa balansen mellan de expansiva manliga energierna och de regressivakvinnliga energierna, i fullständig balans.

VARFÖR SPRINGER NI? Jag ser hur ni människor springer. Ni springer och ni springer och ni springer. Och ni har slutat att känna, att känna efter; “Är det här rätt? Vad är det jag gör? Vart är jag på väg någonstans? Och varför springer jag??? Vad är egentligen meningen med det här? Behöver jag ett nytt kök? Behöver jag alla de här sakerna? Vad är egentligen meningen med livet? Varför är hela mitt liv omgärdat av så mycket regler, och hinder?” Älskade människobarn, ni har stängt in er själva i ett fängelse. Ni har en sådan enorm potential, kreativ potential, att skapa er egen verklighet. Att utvecklas, att blomma ut, att lära er att flyga. Att äntligen lyfta från marken och flyga iväg. Att dansa, att sjunga, att älska, att hjälpa varandra, att dyrka Jorden, att dyrka skönheten och överflödet. Men ni springer bara. Och bygger ännu mer betong, och producerar ännu mer plastsaker, och fyller havet med ännu fler plastpåsar. Det är dags nu för er att stanna upp. Tänk efter: “Är det verkligen det här som är meningen med mitt liv?” Det är aldrig för sent att ändra sig. Måste alla springa åt samma håll? Ni är gudomliga varelser, ni är inte får, eller hur? Ni bär alla kraften inom er, att skapa förändring, varenda en av er som sitter här. Ni är födda med en gudomlig potential. Ni är födda med särskilda gåvor som det är mening att ni ska använda er av i det här livet. Hitta fram till de gåvorna, hitta fram till den potentialen. Nyckeln till era hjärtan är också nyckeln till lyckan, den svårfunna lyckan som alla springer efter. Ju snabbare man springer desto olyckligare blir man, eftersom lyckan kanske inte finns i jagandet efter det man inte har, mer och mer av det man inte har. Nya saker, nya upplevelser, nya titlar, mer pengar, eller ett vackrare hem. Det kanske är precis tvärtom. Kanske är det så att ni ska sluta jaga lyckan, sluta jaga mer saker, och sätta er ner och bara släppa allting. Bort! Det kanske till och med är så att ni ska slänga kalendern, och lämna in mobiltelefonen till återvinning. Det kanske är meningen att ni ska gå ut i skogen och sätta er på en stubbe och lyssa på skogen, vad den har att säga er, lyssna på viskningarna. Och sen helt plötsligt en dag upptäcka att ni bär en röst inom er som talar, och att ni alltid har haft den rösten där, men att ni aldrig riktigt lyckats urskilja den för att den alltid varit översröstad av en kakafoni av andra röster; “Jag har inte tid, måste göra det, måste göra det. Åh, jag är så rädd för det, och jag är så orolig för det, det går inte, och nu är klockan sex”. Egots alla röster som tar över i ert inre. Men när ni skalat av er alla de här rösterna i tystnaden, kontemplationen, genom helandet, så återstår det till slut bara en röst. Er inre röst, som kommer från er odödliga själ. Och min röst, för jag talar till er varje dag. Det gäller bara att öppna öronen och lyssna så finns jag där.

MODER JORD Moder Jord lider svåra kval, och hon behöver er hjälp. Var och en av er som finns i det här rummet gör skillnad. Om ni sätter er ner och sänder healing till Jorden så gör det skillnad. Det finns ingenting som är för litet eller förgäves. Varje godhjärtad kärleksfull handling ni utför sprider ljus. Ni är betydelsefulla. Om ni går ut och sätter er i skogen på marken i den mjuka mossan och lyssnar på träden som susar, om ni sätter er ner och lyssnar på viskningarna från naturväsendena, från vattnet som droppar, så kommer ni till slut också att lära er att känna igen Moder Jords röst. Då kommer ni att förstå hur mycket hon älskar er, och hur mycket hon lider, och hur svårt hon har det, och att hon behöver er hjälp. Hon klarar inte av det här längre själv. Varje människa har en fri vilja, ni väljer alla själva vad ni gör med era liv. Men jag vill ändå be er alla: ge tid för att hela Moder Jord. Ge en hjälpande hand. Hon behöver det, och ni behöver henne. Genom att balansera era inre och uppnå harmoni, genom att balansera den kvinnliga och den manliga energin så kan ni återskapa det nära bandet till naturen som ni alltid haft genom mänsklighetens historia, men som sakta men säkert har förtvinat under den sista tiden här på Jorden. Var och en av er som sitter här har er egen personliga väg att vandra genom livet. Den vägen bär ni på inom era hjärtan. Ni bär alla på er egna svar, och ni kommer inte alla att vandra samma väg. Ni kommer alla att fatta era egna beslut, och välja den väg ni själv ska vandra. Det är en del av mänsklighetens utmaningar. Varje liv ser annorlunda ut, och varje individ finner sina egna lösningar. De svaren kan ni enbart själva ge. Men inom varje sådant liv finns det utrymme för föreningen med Jorden. Den är en förutsättning för era liv, den är en förutsättning för framtiden. Många människor frågar sig vad de gör här på Jorden, och vad de har kommit hit för att göra över huvud taget, och har svårt att se meningsfullheten i sina liv. Ytterst är det så att ni har kommit hit för att få de utmaningar ni behöver för att utvecklas och uppnå ett högre medvetandetillstånd. Ni har kommit till Jorden för att leva här och utvecklas, och gå vidare. Att steg för steg, bit för bit, bli till de gudomlig varelser ni verkligen är. Det är det som är meningen. Att leva i nuet. Att leva i kärleken. Att leva i överflödet. Jag vill tacka er alla för att ni har tagit er tid att komma hit och lyssna. Ni ska veta att ni alla är älskade. Tack.