Visioner november-december 2016

Visioner för Fred och Jord

av Ingrid Krianon

mottagna i ett kreativt skapelseskede november-december 2016.

Innehåll

 • Donald Trump
 • Domkyrkor och katedraler som vägvisare – och gryende optimism
 • Kvant-havet blir synligt
 • Nu vill vi ha Fred – aktiva fredsgrupper banar vägen
 • Den rasistiska fåran – kreativa motaktioner
 • Nytt debattklimat och dialog – afrikanska influenser
 • Ungt ledarskap
 • Israel augusti 2018
 • Israel förlorar stöd – sanktioner mot Israel
 • Arabvärlden och demokratin
 • Samarbetsavtal för Världsfred
 • Kontantlöst samhälle
 • Ny världsvaluta
 • Valuta- och aktiespekulation – börskrascherna

Donald Trump

Under november-december 2016 har Donald Trump ett mentalt försprång.

2017 Under första delen av det nya året får han visa sin förhandlingsvilja. Han gör snabba skiftningar i sin värdering av omvärlden – och får ökat intresse för internationell politik. Han ber senaten om hjälp att driva kampen för demokrati.

I april 2017 får Trump stort motstånd inom det egna partiet.

I maj 2017 skakas Vita huset av omfattande påtryckningar från både allmänhet och valda representanter. En helande och delande process startar, som lägger om kursen i amerikansk politik och samhällsliv.

Domkyrkor och katedraler som vägvisare

– och gryende optimism

Domkyrkoklockor visar vägen och ger genklang i den stora samhällsdebatten.

En spirande känsla av kreativ kraft aktiveras och blir bestående t o m i början av april 2017, då alla spärrar släpper i mentalvärlden och den tredimensionella människan börjar utstråla optimism!

Kvanthavet blir synligt

I människors psyke pågår en kamp mellan kreativ kraft och världar utom räckhåll för fred.  Ändå händer detta: Fria Energisystem blommar ut i ett Kromana-hav bortom tanke och förnuft (ett kvanthav av kända och okända energisystem).

Nu vill vi ha Fred!

Aktiva fredsgrupper banar vägen

I maj 2017 är den kritiska punkten nådd – när Unity spränger alla gränser och den stora massan bär ut Enhetston av VI. Genomgripande Vishetssystem accelererar ut över jorden och påverkar dramatiskt i de solära system som benämns jordchakran. Den nya tonen kreerar Unity och fred i alla energilager som tidigare bromsat. VI är Ett blir allmänt talesätt!

Freden återskapas i ett område nära ekvatorn i Afrika. Här startas en inre revolution och resten är bara Primana-öppning (nya omvälvande skapelseidéer)

I juni 2017 börjar aktivering av den nya tonen på hög nivå över hela världen och ger Freden ett nytt ansikte! Tyskland, Holland och Belgien sätts i fokus, där små aktiva grupper ger fredsfrågorna ett nytt perspektiv.

Den rasistiska fåran

Kreativa motaktioner

Den rasistiska fåran i politik och samhälle förbyts i en vrede att vilja agera mot världens orättvisor och våld på gator och torg. Sakta återgår de labila strömningarna av sorg och missmod över missade chanser till ett mer fredligt sätt att se på och förstå tillvarons många aspekter och livets mysterium.

Nytt debattklimat och dialog

Afrikanska influenser

2018-2019 Jag ser en symbolisk ”Unity-flagga” när samma grupper som tidigare motarbetat Angela Merkel och hennes flyktingpolitik nu sakta vänder om och börjar gå mot ett samhälle med mångkulturellt inslag och inverkan på samhällslivet.

Politiken i Europa förändras i takt med de afrikanska influenserna, som förändrar synen på omvärlden i stort som i smått.

Själars ”OMNI-möten” blir resultatet av den nya energispiralen. Gamla vänner som tappat fokus möts i ny samförståndspolitik, där skiljelinjer rätas ut och optimismen ger kreativ kraft till nya lösningar på gamla problem.

Dialogen går in i ett mer livaktigt, insiktsfullt och förutseende debattklimat. Välviljans tid har gett resultat.

Ungt ledarskap

Internationella konferenser med många unga deltagare bäddar för ett frimodigt val av nya framtida ledare som leder Själarnas kamp in i ett mer finvibrerande holografiskt samhälle.

Israel augusti 2018

Israel krackelerar! Jag såg: Fredsdemonstrationer med både araber och judar i samma tåg.

Israel förlorar stöd

Sanktioner mot Israel

2019 I en hastig omkastning av politiken i många länder förlorar Israel USA:s stöd. Bensinpriserna rusar i höjden p g a arabstaternas ohöljda misstro mot olika internationella åtaganden. Sanktioner mot Israel tar sin början – även från Västländerna. Aldrig tidigare i historien har så många länder fördömt Israel i en konflikt ­– och många klipper gamla band!

Arabvärlden och demokratin

Arabvärlden ser på den forcerade processen i Israel och börjar försonas med det västerländska sättet att se demokratin som ett medel att nå folkstyre – och Fred!

Samarbetsavtal för Världsfred

2023 ingås internationella samarbetsavtal som borgar för världsfred under många år framöver.

Kontantlöst samhälle

Det kontantlösa samhället är en illusion.

Ny världsvaluta

På sikt kommer att tryckas en världsvaluta som är gångbar i små samhällen där naturfolk fortfarande lever ett enkelt liv – utan yttre lyx och där naturlagarna har satt djupa spår i själsutvecklingen. Denna världsvaluta fortplantar sig sedan ut i större sammanhang och blir en nygammal variant av betalningsmedel för de breda folklager/ befolkningar som aldrig lämnat sina rötter.

Valuta och aktiespekulation

Börskrascherna

Spekulation i valutor, aktier, m m är en frihetsberövande mental konstruktion som når vägs ände när de gamla ekonomiska systemen ”kippar efter andan” 2025-2028. Börskrasch på börskrasch…