Visioner maj-september 2021

Visioner för Fred och Jord

av Ingrid Krianon

Mottagna i ett aktivt holografiskt skede av mänsklig utveckling maj-september 2021.

 • Turkiet har taktpinnen
 • Alla religioner påverkas
 • Ny andlig struktur i världsekonomin – nådens tid expanderar
 • Idrotten
 • Afghanistan
 • Talibanerna och väst
 • Nya kollektiva impulser
 • Oktober-november 2021 – Medvetandeexplosion!
 • Realpolitik i Mellanöstern
 • De kriminellas brytpunkt
 • Sverige inför valet 2022
 • Politikerveckornas programfokus

Turkiet har taktpinnen

Turkiets övergripande helhetsperspektiv börjar ljuda av Veda (urkunskapen).

Nu ses många själar bilda en ring av UNITY – sfärer som påverkar Veda-aspiranter att ta plats både i parlament och styrelserum.

Alla aspekter av fredsinitiativ blir vägledande i de nya aktiviteter som helar och förenar Öst och Väst!

Turkiet har taktpinnen – både i EU och i de internationella sammanhang som ger fredsinitiativen företräde i förhandlingsrummen.

Alla religioner påverkas

Mänskligheten går nu in i en förstärkt frekvens av Veda – och är redo att utveckla den innersta sfärens skapelsekvaliteér. In i jord borrar sig androgyna tonsystem och påverkar alla religioner.

Som en smekande vind utvecklas nymornade själar i frihetens förunderliga värld av utspel och kreativa energiutkast.

Som en vårvind utvecklas SRI-tonen (helighet) – först långsamt, sedan allt mer ”ljudlikt” ­–som en forsande flod strömmande in i nya fåror av Fredsinitiativ.

Ny andlig struktur i världsekonomin – Nådens tid expanderar

NÅDEN börjar visa sig i form av en ”solfrekvens” av SRI !

En ny andlig struktur glimtar i världsekonomin som söker sitt optimala uttryck i människans både inre och yttre värderingar.

Fria strålar letar sig in i finrummen och sprider sig mycket snabbt i mentalfältet i den kollektiva sfär som är förberedd genom föregångarnas aktiva arbete.

Idrotten

Genom sfären av aktiva idrottsutövare går nu ut en stark signal om frihet för individen och rättvisa yttringar som rättesnöre för all världens nyvakna FREDSARBETARSTATER!

Jag såg: Ny ”fredsfjäder” = Ny Holografisk verklighet!

Afghanistan

(Mottaget maj 2021)

Jag ser: Konflikt mellan Talibanerna och IS.

Talibanerna och väst

Talibanerna kommer att gå en bister tid till mötes eftersom de trängs från alla håll. Detta gör att de måste söka sig till västvärldens diplomati.

Nya kollektiva impulser

12-18 oktober 2021 sker en kraftig öppning i de högre tonsfärerna. Nya impulser genomsyrar de kollektiva ”implosionspaketen” som därefter frigör Skapelsens expansiva fria energi – utåt, utåt i en jämn ström. Hattar flyger, nya drömmar föds som initierar till nya samvaroformer. Solhjärtats innersta rum avmagnetiserar begränsande tankeformer. Njut av de nya system som prioriterar samverkan av holografisk natur!

Oktober-november 2021 – Medvetandeexplosion!

En kollektiv kraftsamling ger stora effekter på sättet att foga samman miljöfrågor och sociala system.

Realpolitik i Mellanöstern

I det mänskliga psyket pågår förvandlingen i en kvartär upplösning vilket skapar panik i de yttre energilagren (rör om i grytan). Detta påverkar social samverkan och realpolitik här och nu. De gamla ledarna som slagits för fred och rättvisa vädrar morgonluft. Håll ut! Detta gäller även Afganistan!

De kriminellas brytpunkt

Januari-mars 2022 Många av de gamla kriminella som levt ett helt liv i droger och utanförskap byter fokus och ger stort engagemang åt att förändra de ungas tankebanor till ett nyare, konstruktivt sätt att se på omvärlden. Att hjälpa – att göra sin del blir viktigt. Mångfald och samverkan blir ett kodord för gamla som unga – att leda i vardag som fest.

Jag ser: Fredliga demonstrationer i utsatta områden av unga som nu sluter sig samman för att ge ett nytt engagemang i sina stadsdelar.

Detta initiativ fortplantar sig fort till nya områden och i nya städer.

Sverige inför valet 2022

Sverige ändrar fokus i invandrardebatten. Under ett visst gnissel byter flera partier fot när det gäller invandringens för- och nackdelar.

Politikerveckornas programfokus

Till programmakarna i Almedalsveckan, Järvaveckan, Göteborg mfl: Satsa på kulturen med mångdimensionell sång, dans, glädje mm. Nydanande ideér föds ur kreativitetens mångfald.