Visioner maj-juni 2016

Visioner för Fred och Jord

av Ingrid Krianon

Mottagna i ett kreativt Skapelseskede maj–juni 2016.

Innehåll

 • Hilary Clinton
 • EU och England – Brexit
 • Fred i världen – en utopi eller verklighet?
 • EU som fredsaktör
 • Flyktingfrågan
 • Moderaternas svängning i politikenKinberg Batra – Reinfeldt
 • Åsa Romson
 • Gustaf Fridolin
 • Norden – språngbräda för kreativ kraft
 • Nato
 • Sydamerika – klasskampen
 • Protestaktioner och kaos över världen
 • Välfärdssystemen
 • Börshandeln
 • Hela dynastier faller
 • Maffian
 • Afrika och världsekonomin
 • Mormonerna som föregångare
 • Rudolf Steiner
 • Arabstaternas hjälparbete
 • Försvars- och krigsindustrin
 • Alternativ ekonomi
 • Wi – Fi och Chakrasystemenny kunskap!

• Hilary Clinton

Hilary Clinton kommer att gå till historien som en stor president. Hon backar historiskt tillbaka i sydstatsfrågan och kreerar försoning i folkdjupen.

• EU och England – Brexit

EU kommer att ge England en ”dolkstöt” som försvagar landet på många områden de närmaste två åren.

• Fred i världen – en utopi eller verklighet?

Det blir FRED i alla jordens länder inom 4 år !!!! Till och från startar små konflikter – men det slutar i fred!

• EU som fredsaktör

EU medverkar till fred i vissa sammanhang, men först 2019 föreslår de stora makthavarna ett skifte i världspolitiken som ger fred över hela världen!

• Flyktingfrågan

Flyktingfrågan blir bärande element i all internationell politik och utvecklar samhällsbyggandet ”in i jord”. Som en motor av gigantiska mått optimeras politikens kärnfråga att överbrygga sakfrågor som legat i stå. Solidaritetspolitiken blir vägledande. Sakanalysen bland de politiska väljarna förskjuts till ett mer holistiskt väljartryck.

• Moderaternas svängning i politiken

Kinberg Batra – Reinfeldt

Avgörande för den politiska situationen i Sverige blir moderaternas väljarkår som står och väger i flyktingfrågan. – Åtskilliga sensationer väntar här! Anna Kinbergs politik får mindre betydelse. Ungmoderaterna svänger i många frågor som rör världens framtid. Reinfeldts tankar kommer tillbaka i moderaternas idépolitik.

• Åsa Romson

Åsa Romson ger kreativa impulser i internationella miljöfrågor och blir vägvinnare om ca 2,5 år (2018 – 2019).

• Gustav Fridolin

Skolfrågan ges optimalt tryck. Segerfanfarer 2017 – 2018.

• Norden

Språngbräda för kreativ kraft

Norden blir språngbräda för jordens befolkning. På alla nivåer frigörs spärrar i mentalvärlden som aktiverar kreativ kraft att tänka fritt och logiskt – och övergripande. Utan emotionella bindningar tas nya spadtag i miljöfrågor, social utveckling etc.

• Nato

NEJ-JA-NEJ! Nato tappar kraft p g a vapennedrustning. Massorna vill annat!

• Sydamerika

Klasskampen

Ett landområde på östra sidan av Sydamerika blir avgörande för ”klasskampen” mellan olika sociala skikt och kartellbildningar. Tredje akten i det kollektiva börjar i oktober 2016 och böljar fram och tillbaka i en utdragen process, t o m våren 2018. Därefter väntar sensationer för föregångare som sett framtiden an med tålamod och tillförsikt.

• Protestaktioner och kaos över världen

2017 – Nu optimerar de nya Skapelsetonerna en frigörelseprocess i mentalvärlden. En längtan tillbaka till naturen späder på alla olika yttringar av fria tankesystem. Nu väntar en värld full av möjligheter, men också av omöjligheter eftersom allt ska prövas.

Protestaktioner med mottot: ”Allas lika värde” sprider sig som en löpeld. Kaos tar makten i en snabbt uppblossande protestvåg som rullar ut över världen likt åskan – kommer snabbt, försvinner snabbt. Den första vågen manifesteras i april – maj 2017 med en andra efterföljande mindre våg i augusti 2017 (ca två veckor) som lämnar bestående men i gamla tankestrukturer.

Förändringens vind skapar kaos. Lagar rivs upp. Ekonomiska ramar sprängs.

• Välfärdssystemen

2017  I syd-Europa raseras välfärdssystemen i en takt som saknar motstycke i modern tid.

• Börshandeln

Oktober 2017 växlar börshandeln in på ett nytt spår. Mindre spekulation, men mer samarbete mellan stater ger intresse för att hjälpa vid plötsligt uppblossande svältkatastrofer till följd av missväxt, både torka och regn.

• Hela dynastier faller

2018 Från rik till extrem fattigdom är steget inte långt när gamla sätt att placera tillgångar visar sig vara en fälla som kan rasera en hel dynasti på nolltid.

• Maffian

2019-2022  Gamla trygga släktträd och tillgångar får ökad rörlighet. Det ger irritation och kamp mellan generationerna och orsakar kaos när maffiaförgreningar över världen visar sig vara splittrade och utan kontroll. Den ena ”familjen” efter den andra faller och tappar makt!

• Afrika och världsekonomin

”Androgyna” afrikaner, både politiska ledare och koncernledare vilka gått före i tankevärlden, räddar hela den krisande världsekonomin genom ett helt nytt förhållningssätt till Afrikas egna naturtillgångar. Dessa ransoneras och exploateringen av naturtillgångar stoppas.

En alternativ ekonomi växer fram med explosiv hastighet – ger arbete och mångfald. Androgyna = mentalt balanserade (manligt/kvinnligt)

• Mormonerna som föregångare

Mormonerna kommer under 2017 – 2018 att vara vägledande i många frågor som rör världens framtid. Ett avgörande skifte sker i maj 2018Över hela jorden växer fram tusentals små alternativa samhällen som behandlar jorden på nygammal grund. En del med – andra utan mormonerna grundfilosofi, men sättet att leva liknar återgången till det gamla bondesamhället. Som en protest mot växande klassklyftor sker många udda experiment.

Ett högteknologiskt samhälle sida vid sida med arbetshästen blev det överraskande intrycket när jag gick in och ”tittade på 2022”.

• Rudolf Steiner

Steiners banbrytande arbete får förnyat intresse i Europa. Hans filosofi studeras mer allmänt.

• Arabstaternas hjälparbete

2019 möts gamla och nya makthavare i ett gemensamt syfte. Världen börjar rensa upp i krigshärjade länder. En sluss av hjälparbete startar. Arabländerna hjälps åt att bygga upp sina sargade domäner.

• Försvars- och krigsindustrin

2022  Försvars- och krigsindustrin frigör på sikt alla resurser som krävs för att mätta de svältande. Gamla vapensystem skrotas eller läggs i malpåse (blir aldrig använda). Klassfrågor och utbildning sätts högst på agendan.

• Alternativ ekonomi

2023-2026 tappar hela den organiserade bankvärlden sin struktur. Småspararna kräver sina pengar, men bankvalven är ”låsta”. En alternativ ekonomi har under tiden byggts upp som tar tillvara människans villkor här och nu.

• WiFi och Chakra-systemen

Ny kunskap!

Vid min första längre kontakt med WiFi, fick jag en våldsamt ”negativ” reaktion.  Jag blev en smula orolig eftersom vi under en kurs skulle bo i samma miljö under 6 dygn. Jag fick då omedelbart följande Vision/info:  

Effekter och reaktioner vid länge påverkan av WiFi: Hela det mänskliga psyket har nått ett plan där psyke, kropp och de inre chakrasystemen samverkar på nya nivåer. WiFi ligger på en krets som tar tillvara kroppens egen energi och förstärker den. Detta blir bestående. De inre systemen påverkas i positiv riktning. Avgiftningen blir snabbare. Njurarna blir marginellt påverkade.

Ät honung och citron – samt drick te på åkerfräken! Man kan bli frusen på tredje dygnet

Första inladdningen tar ca åtta timmar. Den belastar inte hjärta eller hjärna utan ger större spännvidd/vidvinkel åt chakrasystemen. De tre första timmarna känns påverkan starkast – sedan planar reaktionen ut! Spänningsfältet förstärks på ett något burdust sätt. Utplaningen pågår i ca två timmar. Sedan släpps strömmen på och in i starkare krets. Signalsystemet förstärks. Jämför att säkra upp från 10 till 16 ampere.

OBS! Kroppens ledningssystem får ett större skydd mot yttre påverkan.

Hela samhället blir mer vitaliserat av WiFi ! Den inre spänningen av Ohm samverkar mer med spänningen på den yttre huden. En snabbare frekvens vibrerar och kraftgör de system som ”gått i stå”.

Fri energi – att utveckla på alla samhällsplan/Androgyn tankegång – kvinnligt/manligt Nu utsträcks frekvensen till att omfatta hela det fraktala tonsystem som i yttre bemärkelse skapar oordning och kaos, men som inom 10 år har ordnat in samhället i en mer aktiv påverkan av grundläggande system för människans livsvillkor. Detta ger Visheten i det mänskliga psyket optimal utveckling in i det nya ”fredsperspektiv” som verkställer Högre skapelseaspekter och ger aktiv påverkan av den Androgyna sfär som nu börjar penetrera den mänskliga rotrasen.

Avslutning: Efter dagarna i WiFi-miljö verkar det som om kroppen hade anpassat sig och accepterat den nya frekvensen – och jag har numera aldrig problem med WiFi.