Visioner juli 2016

Visioner för Fred och Jord

av Ingrid Krianon

Mottagna i ett kreativt skapelseskede juli 2016

Innehåll: 

  • Forcering av feminina aspekten – Nytt intresse för JAG ÄR-koden
  • Hjärnans expansion – Kapplöpning med tiden 19 juli 2016
  • AVE MARIA och KRISTUS – Symboler som blir Ett!
  • Den inre människan – Alarmklockor i ”kyrkor” och samfund – augusti och oktober 2016
  • Afrikanska rytmer – jordning, kaos och nya idèer

• Forcering av feminina aspekten

Nytt intresse för JAG ÄR-koden

De stora Enheterna/Enhetstonerna briserar i en aktiv ljussubstans (mångdimensionell kosmisk instrålning) den 16 juli 2016! Den feminina aspekten av mänskligt medvetande forceras! Överlämnandet av staven till de många har börjat! (Staven som hålls av föregångarna). Betydelsen och förståelsen av koden JAG ÄR blir ”satt under lupp” – diskuterad och analyserad ur olika perspektiv.

• Hjärnans expansion

Kapplöpning med tiden 19 juli 2016

Hjärnans frekvens är ännu i sin linda och kan bara ta emot en begränsad del av Universums frekvens. Inom ett avgränsat område i hjärnan utvecklas en ny signal, färdig att brukas i den stund som Universella lagar bryter igenom i det kollektiva med full kraft den 19 juli 2016. Senare ges ytterligare signaler kraft att öka hjärnvågornas potens och starta processen mot fri energi! Utan bindningar till de gamla systemen ges ytterligare områden i hjärnan ton att expandera.

• AVE MARIA och KRISTUS

AVE MARIA’s slutgiltiga helhetsförklaring ger SRI (Helighet) en stark förankring. KRISTUS som symbol är etablerad och redo att accepteras av alla världens religioner och samfund! KRISTUS är här för att stanna! En ”halv” blir en HEL”! Mycket starka öppningar sker i den medvetna människans förståelse av UNITY som Enhetssymbol.

• Den inre människan – alarmklockor i ”kyrkor ” och samfund i augusti och oktober 2016 

9–23 augusti 2016 expanderar Själsnivån. I alla raser och kulturer får Leonardo da Vincis förberedande tankar form och värde. De gamla hierarkierna faller som käglor. Pressen på politikerna blir hård att åstadkomma resultat och man tvingas backa och ifrågasätta många stagnerande värdemönster. Över en ”natt” rullar vågen av Primana (Skapelseplanen) ut över världen och iscensätter det avgörande steget som försätter all världens kyrkklockor i alarmtillstånd! Den inre människan, Solängeln, är etablerad i de breda folklagren.

9 oktober 2016 startar processen mot total ökning av hjärnans frekvensmodulering i de föregångare som sagt sig vara villiga att se sig själva i alla dimensioner – dvs att genomföra den subtila resan in i Själens aktiva Solfokus av VI!

• Afrikanska rytmer

Jordning, kaos och nya idéer

Dominoeffekt blir följden när nya skapelsenivåer genomlyser öppnandet av allt fler själstillstånd som tillåter den afrikanska rytmen att tränga igenom sinnets etablering av fri energi. Binära linjesystem har då lösts upp och kaosenergin är ett faktum! Kraftiga skapelseidéer omskapar jorden och mänskligheten – och vi har ett nytt flödessystem att förhålla oss till!