Visioner januari 2022

Visioner för Fred och Jord

Av Ingrid Krianon

Mottagna i ett aktivt holografiskt skede av mänsklig utveckling januari 2022 

Innehåll: 

 • Nya idévärldar
 • Mellanöstern
 • Begreppet SRI
 • Magdalena Andersson
 • Gängkriminellas minskade påverkan
 • Informella organisationer i Väst-Europa
 • Nya influenser vid universiteten – Läkarstudenter och sjuksköterskor – Helandets nya perspektiv – Corona, Ryssland och FN
 • Nya dimensionsportar öppnas
 • Afrikanska kontinenten – och samväldesländerna
 • Att bära Kristus för världen
 • Enhetsmanifestationer
 • Forskningen och Nobelpristagarna
 • Kvantfysikens grundfilosofi
 • Den mänskliga aurans påverkan på metaller

Nya idévärldar

2022 blir det många blocköverskridande konstellationer – även bland de mest omöjliga idévärldar!

Mellanöstern

”Kreativitetens ängel” rivstartar – får ökad SRI-ton. Käglor faller i Mellanöstern!

Begreppet SRI

Betyder på Sanskrit – helig, helighet. I ett universellt perspektiv: Speglar stjärnessensen runt hjässan – Glorian. Det förenade Unity optimeras. 

Magdalena Andersson 

I februari 2022 är hennes kreativa tid här!

Gängkriminellas minskade påverkan 

Gängkriminella börjar nu att tappa mark i den ”inre” sfären, vilket avspeglar sig i det yttre februari-maj 2022. Under sommaren ses kreativa klanger på allt fler plan – både i samhället i stort som i organisationer och samfund.

Informella organisationer i Väst-Europa 

De föregångare som följer nydanande ideér ger större acceptans till ett övergripande holografiskt perspektiv. Bortom de gamla systemen skapas förutsättningar som befrämjar fredsaktiva influenser. 

Rätt in i jord går signaler av VI och SRI!

Som ett rättesnöre bildas informella organisationer vilka förebådar det nya kreativa samhälle som ger den kollektiva sfären av ”föregångarstater” i Väst-Europa ny förståelse för rättssystemets inre kärna av nåd!

Läkarstudenter och sjuksköterskor – helandets nya perspektiv, Corona, Ryssland och FN, Nya influenser vid universiteten

Framsynta influenser aktiveras redan nu och accelererar ut över alla system och gränser februari-maj 2022. Då har de gamla systemen till stor del mist sin kraft som vägledande i internationella frågor – och den nya tidens subtila tankesätt av nåd börjar sprida sig vid universitetens gruppdikussioner.

Jag serFlera länder i Europa som gör skäl för namnet: ”Föregångare för frihetsgudinnan”! 

Tonen/frekvensen av VI är redan etablerad och fortsätter att aktiveras i minipulser. 

Ut ur den nya tonen kreeras nya mentala fokuspunkter för många ljusbärare som går i täten när alternativa idéimpulser exploderar i allt mer sammansatta grupper av läkarstudenter och sjuksköterskor.

Dessa banar väg för Kromana/Skapelseaktiviteter som ger ”helande” ett helt nytt perspektiv. Även religionsföreträdare påverkas! 

Sinusvågen ökar dramatiskt! I alla sfärer, i mångdubbla skikt av värdebalans skapas förutsättning för det nya SRI-skiftet – att förena kraven från olika världsuppfattningar när det gäller Coronahanteringen.

Det ryska utanförskapet rasar i februari-mars 2022 när Duman fattar ”oroväckande” besked som behandlar folkviljan från ett helhetsperspektiv. Detta kommer att spegla och förändra hela världsutvecklingen.

Paris maj 2022 blir den avgörande punkten. Androgyna sfärer gör sitt intåg i den kollektiva sfär som är FN:s inre ”senat”.

Nya dimensionsportar öppnas 

Våren 2022

 • Kapstaden, Sydafrika
 • Dachau, Tyskland
 • Helsingborg och Djursholm, Sverige

De kollektiva systemen påverkas särskilt starkt på dessa platser. Den ”lilla” människan träder fram och gör sin stämma hörd.  

Afrikanska kontinenten – och samväldesländerna

Kromana – Skapelsetonen kreeras i jord – utan hänsyn till de omedvetna sfärer som sedan 1850-talet hindrats att utveckla moderna, kreativa impulser av SRI-karaktär. Nu är flödet öppet för alla som vill se sin egen pakt/del i det verbala system vilket med vindens hastighet spelar ut nygamla toner över stora områden på afrikanska kontinenten – såväl som i den engelska aristokratin i samväldesländerna. Dessa påverkas särskilt starkt när jorden nu går in i en ny skapelse av Kristusförbundna själar! OBS! Denna Vision handlar om att delegera makt. 

Att bära Kristus för världen 

Efter ett par år på sparlåga är det dags att höja kraftbågen och avskjuta pilen – rätt in i de nymornade tankemönster som ska bära en fri mänsklighet framåt/inåt och förstå sin egen kraft.

Vi aktiverar den inre kraften ut i Kromana – skapelsestadiet:

 • att bära Kristus för mänskligheten och världen
 • att manifestera och verkställa Guds plan på jorden genom eget föredöme 

Enhetsmanifestationer

2025 utvecklas VEDA in i ett mer aktivt skede av mänsklig historia – utan motstycke! 
Fasetter av SRI har då sammansmält till en aktiv KÄRNA och kraftgör nya förbund av Enhetsmanifestationer. 

Forskningen och Nobelpristagarna 

Den medicinska forskningen gör nya rön i alla de discipliner som rör cancer, ledproblem och hjärnans förunderliga påverkan på psyket, när tonen VI gör sitt extremt viktiga intåg i det kollektiva 2025.

Redan nu pågår processen men först 2024-2025 kommer en flodvåg av rapporter som bereder väg för nya androgyna impulser.

Inom forskarvärlden ses en holografisk verklighet – och en förändringsprocess börjar ge framtida Nobelpristagare insikter så banbrytande och revolutionerande att deras upptäckter redan om några få år förändrat mänsklighetens syn på liv och död.

Kvantfysikens grundfilosofi 

Jordens aura assimilerar okända energilager – såväl som ett helande skapelsefält i jordens inre kärnsubstans, i huvudkärnans inre struktur.

Vetenskapen har under 2000-talet skrapat på ytan i den nya forskningens landvinningar. 

Detta gäller särskilt den andliga vetenskap som allmänt benämns kvantfysik men som i sin grundfilosofi ger uttryck för alla skapelsesystem. Många av dessa är redan upptäckta men inte ”förstådda”. 

Den mänskliga aurans påverkan på metaller 

2022-2026 väntar revolutionerande forskningsframgångar som bygger på gammal grund, men i ljuset av nya rön ges alltmer förklarat ljus till den stora massans påverkan på materien.

Via den mänskliga aurans chockerande frekvenspåverkan på vissa metaller avspeglas en ”dallring” i materien som visar högre aspekter av skapelse. 

Detta visar hur den fria energin kan ge förändrad struktur till många gamla legeringar i industrin. 

Uppdateringen av dessa skapar ett förstadium till den nya biogenteknikens möjligheter och förändrar synen på atomkärnans både inre och yttre laddning!