Visioner januari 2018

VISIONER för Fred och Jord

av Ingrid Krianon

Mottagna i ett kreativt skapelseskede januari 2018

Innehåll

 • Sverige – Politiken och kärnväljarna
 • VEDA
 • Veda idag
 • Kulturen i skolans värld
 • Skottlossningarna
 • Polisens kreativa uppdatering
 • Invandrardialog
 • Naturresurserna och fredsfrågorna
 • Fredsdimensionen
 • Europa och världen
 • Europa och FN
 • Mentala effekter av Veda
 • Stockholms judiska församling
 • Urkristendom
 • Helandet av kyrkan
 • Kristus penetrerar nya Kromana/Skapelse-sammanhang
 • Kina och centralstyrningen
 • Marxist-/Leninismen

_______________________________________

Sverige – Politiken och kärnväljarna

De politiska partierna blir bestående, men med nya inslag i politiken.

– Kärnväljarna ändrar beteende. De vill ha mer VI (innerlighet).

Gustav Fridolin tar nya spadtag i materien. Hans öga tränas för nya Skapelse-impulser.

Han blir en bärande länk i det internationella samfundet av Veda-aktörer, och visar vägen genom ny, oanad styrka i sammanhang där FREDEN aktualiseras med stormstyrka.

VEDA

I medvetandet finns sedan urtiden en kunskap – Veda – som genom legender och berättelser bevarats av naturfolk och mystiker över hela världen.

Denna kunskap är enligt legenden feminin till sin natur, men som på mänskligt plan bara kan beskrivas med ordet VI!

VI är ett sinnestillstånd som även yttrar sig i gemensam praktisk handling och har under tidsepoker gett impulser till mänsklig överlevnad och utveckling av allt mer subtila samhällsformer.

I faser kan vi se hur denna kod aktiverats genom historien.

I det nya teknikskiftet tenderar många att glömma sina inre kvalitéer – att vi i stillhet kan finna koder för både det egna livet och den kollektiva medvetandesfären.

Veda idag

Vad betyder Veda för människan idag?

Jo, att vi i fullständig tillit och tålamod bidar tiden för de många pusselbitar som ska falla på plats.

Att räkna när ”raketen” är redo att stiga till väders.

Veda är en fredsaspekt!

VÄRLDSFREDEN har fått den sista impulsen in i jord

och knyts nu till både öst, väst, syd och nord.

Försiktiga steg är tagna för den nya Skapelseplanen/Kromana i det fysiska.

Som ett bärande instrument av VI ökar Koden SRI (helighet) hastigt in i allmänhetens totala frekvens, vilket är viktigt inför lokalsamhällets frigörande av Veda – bortom religionernas begränsade uttryck!

Kulturen i skolans värld

Friheten att välja Veda är något begränsad i skolvärlden, men öppnas i strålknippen febr-maj 2018

Lågan av VI är antänd fullt ut, färdig att aktiveras redan nu – delvis på sparlåga, men med ”Soleruptioner” som kastar ut kvantspiraler av Fri Energi.

Skottlossningarna

Gamla vänskapsband stärks – gamla sår läks

Skottlossningarnas tid ”är över” med början i februari 2018.

OBS – Nu ”backar/bromsar” tiden in i ett mer långsamt och eftertänksamt tempo.

Dialog över gränserna mellan olika konstellationer i den kriminella världen/sfären ger ett uppehåll februari-maj 2018 i konflikthärdarna länge nog för att kreativisera nya modeller av VI och Unity i det kollektiva.

Noderna öppnas på vid gavel i oktober 2018.

Polisen – Polisens kreativa uppdatering

 I flera steg öppnas polisens framtidstro! Kromana visar vägen.

I februari 2018 ökar ”jordtonerna”, dvs mindre grupper av poliser (sanktionerade av högre polisiära tjänstemän) börjar arbeta mer okonventionellt, och lyckas ge tidigare ”motståndare”/ungdomar i riskzonen förståelse för ett mer fredligt samhälle – och ansvaret för den egna livssituationen.

Allt fler avhoppare från gängkriminaliteten söker nya livsvägar. Detta ger framtidstro i större grupper både bland barn och vuxna.

Samarbetsidéer slår rot i tidigare utsatta områden som snabbt vill framhäva sin stadsdel som ett föredöme för andra områden att ta efter.

I denna mentala uppdatering sker många små och stora under som bäddar för en ny uppmärksamhet – mot ett friare samhällsklimat av VI.

Invandrardialog

Redan i maj 2018 ses spridda ljusöar i dialogen mellan invandrargrupper i Sverige som önskar se ett stabilare politiskt klimat i sina hemländer.

Kreativa idéer föds i spåren av polisens insatser för fred.

Naturresurserna och fredsfrågorna

Intresset för de kollektiva sammanhangen blir större.

Kraftfulla ”familjegrupper” banar väg för ett nytt tänkesätt när det gäller naturens resurser.

Fredsfrågorna blir satta i fokus gång på gång.

I Paris flämtar ännu lågan, men som fanbärare för fred utger Frankrike i september 2018 extra stimulans till det nya ”FN-förbundet av världstjänare” som sedan länge arbetat för fredstanken.

Gamla impulser från Dag Hammarskiölds tid knoppar av sig i Europa.

Alla tidigare visioner om samhällets utveckling ges starkare fokus och de androgyna föregångarna bäddar för en brusande våg av optimism.

Fredsdimensionen

Den nya Fredsdimensionens Ljuskaskader har nu startat sitt arbete i det fysiska.

2018-2020 Skalär Ljusvågsinströmning

Accelererar i stötvågor, ökande impulser

Allt mer djupt, högt, vidare etc

Transpersonell uppdatering påverkar samhället:

 • Kristus i människan blir alltmer påtaglig och synlig genom många försoningsprocesser som pågår i världen.

Dialogens tid är här:

 • Fredsdimensionen penetrerar den psykiska verkligheten
 • Gränser börjar suddas ut mellan Vi och ”dom”
 • Öst och Väst gör ett grundarbete.
 • Det är dags för religionernas Unity-test!

I Rom finns ett jordchakrasystem som accelererar i samklang med Ljusvågsinströmningen.

Basilikan, Santa Maria degli Angeli e dei Martiri sätts i fokus.

Denna kyrka är speciell eftersom Galileo Galileis tankar och idéer här ges stort utrymme

Santa Maria är en titelkyrka med kardinalpräst, och from 2017 är det den svenske kardinalen Arborelius som har det sätet. (Det var i övrigt här filmen Änglar och demoner spelades in)

Kyrkan ligger inom energispiralen för det starkt expanderande jordchakrat där centrum ligger på och runt Piazza della Repubblica.

Europa och världen

I mars 2018 ökar de androgyna Kromana-tonerna (neutrala, helande)

Solstrålar av Veda letar sig in i de lägre sfärer som längtar efter Fred.

Var beredd på överraskningar i spåren av mångas längtan efter Unity.

Svärd bryts av – och läggs i högar.

Europa och FN

Europa ska vara FN:s föregångare i jord.

Det visar sig i VI ­– Traditioner bryts och visar vägen i utvecklingen av Veda

i sammanhang ingen trodde var möjligt (oktober 2017-mars 2018).

De nya sekvenserna skjuter ut strålknippen av Freds-/Unity-impulser när Själens spegel kreativiserar möten mellan gamla och nya bekantskaper.

Mentala effekter av Veda

VEDA:s öppning bäddar för mer harmoni i det kollektiva.

Mars 2018 ses oanade effekter i Europa under tre år – till ett mer aktivt Unity-samhälle. Macron m fl är pådrivande.

I Öst-Europa bildas grupper som vill bearbeta gamla känslor och krigsupplevelser

Carl Bildt har förberett vägen.

I Sarajevo sker förbrödring i Nuet.

I små och stora steg förändras mentaliteten – även Finland är berört.

Italien skiftar färg – blir mer ”blågult”.

Stockholms judiska församling

Den judiska församlingen i Stockholm kommer att vara mycket aktiv när det gäller att ”avpolitisera” judendomens lagar i ett modernt samhälle (i både socialt liv och samhällsliv).

Urkristendom

Vi har kommit till ”randen” av Urkristendomen. Bromsen kan lossnas – 1600-talets spänningar är passé.

I fri energi utvecklas systemen i rasande takt för att förstå urgrunden.

Helandet av kyrkan

Kyrkans makt är bruten. Kunskapen inom kyrkans sfär är låg – och blir satt i fokus

I februari 2018 är det dags att kreera helandet av VI inom kyrkans sfär.

De Androgyna föregångarna är beredda att agera.

Nya skapelsetankar går in med full kraft i medvetandet hos de ansvariga för den fria energi som ska förvandla jordens nya skapelseakt in i en stormande process av Fred.

Kristus penetrerar nya Kromana/Skapelse-sammanhang!

Vägen förbereds av många aktiva kristna som bidrar till en ny förståelse för den mångdimensionella verkligheten.

Veda aktiverar ett nytt steg – SRI-heligheten blir mer synlig

Nu integreras holografiska fält med impulser som ger ny energi i kyrkans aktiva utbud.

Jag ser: Kravallstaket utanför kyrka. Biskopar och präster konfererar. Nya gudstjänstförslag ges. Optimismen ökar i den alternativa kyrkan!

Kina och centralstyrningen

Kraftiga konvulsioner blir resultatet av årtiondens förberedande finskakning, både mentalt och i jordytan.

Likt åskan rullar aktiva energi/ljussubstanser ut över landskapet och vibrerar ihållande i det mentala fältet hos många kineser som yrvakna ”tittar in” mot den inre solen och förnimmer kraften av VI.

Kinas stabilitet luckras upp. Gamla dynastier krackelerar.

Allt ska upp till ytan. Jag ser på sikt: Kina uppdelat i tre delar.

Centralstyrningen tappar makt och gräsrötterna vädrar morgonluft.

En ny era av kreativt tänkande blir satt i fokus.

Folkförflyttningar blir vanligt i Kina.

Inom fem år har Kina fått en ”androgyn” ordning som exploderar 2022 för att ge föregångarna en framträdande roll i realpolitik och samhällsliv i stort.

Marxist-/Leninismen

 Gamla tankar kommer att vinna makt i västvärlden – i ny tappning.