Visioner februari 2021

Visioner för Fred och Jord

av Ingrid Krianon

Mottagna i ett stilla pågående Skapelseskede av Unity februari 2021.

Innehåll

  • Turkiet och Grekland
  • USA
  • Psykvård och social omsorg
  • Rivstart av fredslågans inre sfär
  • Forskarvärldens huvudbry
  • Massuppvaknandets mirakel

Turkiet och Grekland

Februari 2021 – Den övergripande energispiralens utbredning ökar på Östra halvklotet. Den feminina aspekten har då nått fri energi. Turkiet och Grekland påverkas starkt.

USA

Kreativa krafter – idésystem, magnetiseras utan motstycke!

Juli 2021 – Under två år enas amerikanska kongressen i flera tidigare kontroversiella frågor och påverkar världsopinionen stort.

Psykvård och social omsorg

2021 – Psykvården förändras. Gamla kollektiva sanningar löses upp. Individens ansvar för sin egen hälsa sätts i centrum.

Medicinen byts till stora delar ut mot naturupplevelser. Utlevelse och upplevelse står på receptet.

De binära energisystemen som verkat på sparlåga, roterar nu allt snabbare och lösningen på gamla orosmoln ligger i öppen dager.

Unga hjälper gamla – gamla hjälper unga! Ibland med statliga medel, oftast med ideélla krafter som vill bidra till samhällets överlevnad och kreativa utveckling.

Rivstart av fredslågans inre sfär

SRI (helighet) accentueras som symbol och budbärare av de helande tonsystem som sätter det mänskliga psyket i ny dager.

Nygamla teser dammas av. Antiken blir förebild.

Sokrates, Platon och senare Da Vinci lyfts fram som filosofins grundpelare – värda att beakta även för nutidens kreatörer.

Forskarvärldens huvudbry

Upplysningens tidevarv accelererar.

”Vildsinta” diskussioner hörs inom forskarvärlden. Gamla teser blir som nya. Uppdatering sker på alla samhällsnivåer.

Evolutionen snabbas på!

April 2021 – Forskarna får huvudbry. Gungning i forskarvärlden orsakar visst kaos – för och emot nygamla tankar om energi och naturlig läkekonst.

Massuppvaknandets mirakel

Den brittiska tidningen The Guardian kommer att visa den nya tidens ”födelseton”.

Alla solitära nivåer av VI blir synliga i ett explosivt massuppvaknande oktober 2021-april 2022.

Forskare slår sig samman i större grupper för att synliggöra de huvudsakliga aspekterna i globala problem (ett helhetsperspektiv).

Nu är ett nytt tonskede möjligt – en förhöjning av mänskligt medvetande som transformerar den senenergi vilken varit eftersläpande/tongivande ända in i det nya seklet 2000.

Denna energisfär tappar nu helt kraft och Enhetstonen löper genom sfär efter sfär av psyke och mentala rum!

En Unitysfär blir synlig som påverkar och slipar den mänskliga naturens innersta diamant!

OBS! Se även tidigare utgivna Visioner på hemsidan som behandlar ett antal år i ”framtiden”.