KANALISERINGAR

Ingrid Krianons visioner

ingrid

Du hittar de flesta av Ingrid Krianons visioner på hennes hemsida. Undantaget är de visioner för tiden 2016-2023, som hon i två brev under våren 2016 skickat till sina mejlkontakter, däribland till Ljusspridarna. De visionerna går tills vidare bara att läsa här:

Dela gärna länkarna med andra!

Kanaliseringar av Maria Bertram

Här finns Maria Bertrams kanaliserade budskap från Gudomliga medvetandet samt Dibarak, ledare för den uppstigna civilisationen De Oövervinnerliga. Dessutom en stor kanalisering om Kosmos frigörelse från Det Högre Jaget.