KANALISERINGAR

Ingrid Krianons senaste visioner – bara på Ljusspridarna Nytt!

ingrid

Du hittar de flesta av Ingrid Krianons visioner på hennes hemsida. Undantaget är de visioner för tiden 2016-2023, som hon i två brev under våren 2016 skickat till sina mejlkontakter, däribland till Ljusspridarna. De visionerna går tills vidare bara att läsa här:

Dela gärna länkarna med andra!

Ingrids visioner februari 2016

Fenix_by_E_Chii

I februari 2016  frigavs nya intensiva Fredsaspekter! Det är dags för den kollektiva människan att se med hopp och tro på framtiden! Se och läs om aktiva, fantastiska visioner! Det är nu det händer – allt det kreativa och nyskapande vi längtat efter! De flesta av visionerna är korta texter, mottagna under åren 2014-2015-2016.

Fågel Fenix flyger fritt!

Visioner februari 2016 Dela gärna länken med andra!

Ingrids visioner mars-april 2016

Unity

Här kommer fler helt nya, högst aktuella visioner för jorden. Alla visionerna är mottagna mars-april  2016. Det är just nu allt händer! Kraftiga skapelseidéer omskapar jorden och mänskligheten – och vi har ett nytt flödesystem redan i oktober 2016 att förhålla oss till!

Se  Visioner mars-april 2016 (Dela gärna länken med andra!)

Uppdaterat 2016-05-12

Sajter med kanaliserade meddelanden

Här är några sajter med kanaliserade meddelanden (skrivna på svenska eller översatta till svenska) om vad som händer på vår jord och om vad vi kan vänta oss av framtiden:

St Germain.seu

Selina på Öland skriver om sajten St Germain.se:

En mycket informativ sida för ljusarbetare. Kanaliseringarna håller oss uppdaterade kring skeendena i världen just nu och om den assistans vi får i vår övergång och uppstigningsprocess in i den nya andliga tidsåldern. 

Per Staffan, en av de svenskar som driver sajten St Germain.se och översätter de kanaliserade meddelandena till svenska, säger:

Denna sajt är tillägnad Saint Germain och den nya verklighet som han och andra uppstigna Mästare samt utomjordingar är här för att införa och på så sätt hjälpa Mänskligheten till en högre spirituell tillvaro, för de som vill följa med!

Moder Jord-nätverket

Här finns Maria Bertrams kanaliserade budskap från Kaleidos Plejadiska Rådet, Toisheeba från solsystemet Arrakas, Gudomliga medvetandet samt Dibarak, ledare för den uppstigna civilisationen De Oövervinnerliga.

Du kan läsa en del av hennes kanaliseringar här på Ljusspridarna

Maria Bertrams guider fäster ingen större vikt vid datumet 21 december 2012, som av andra kanaler ansetts markera den definitiva övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Kaleidos från Plejadiska rådet anser i stället att Övergången kan komma att ske kring år 2015, senast 2017.

Kaleidos anser dock att överföringen av svart, kvinnlig energi från det svarta hålet i Galaxens centrum når sin kulmen vid just vintersolståndet 2012.

Det här är väldigt kraftfulla mörka kvinnliga energier som är fullständigt rena… och när de träffar Jordens aura så kommer de att aktivera en utrensningsprocess i Jorden. Det kommer att sätta igång väldigt kraftfulla reaktioner hos Jorden… Exakt vad som kommer att ske vet vi inte. Men det vi vet är att det inte (vid det här tillfället, vintersolståndet) kommer att aktivera Övergången, den slutgiltiga övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. (Från Kanalisering 1 augusti 2012)

Marias källor betonar vikten av inre arbete och jordning inför Övergången. Tips om hur du kan göra det finns på Moder Jordnätverkets hemsida under den här länken Miniguide – Jorda dig själv med Moder Jord-healing.

Saiba Gote

Ny sluttid för reningsprocessen

Kanaliserad information från Vita Brödraskapet mottagen 6 november 2012 av Saiba Gote (Göte Norberg):

Angående Jordens och människornas reningsprocess inför den nya tiden:

Den beräknade sluttiden när det gäller energihöjning kommer utan problem att vara uppnådd 2012-12-20, men jorden och allt levande på den kommer att ta lite längre tid.

Vänta alltså mera och flera starka reningar i frigörelse genom stormar, vindar, översvämningar, regn, jordbävningar samt oroligheter människor emellan, katastrofer, död. Detta är oundvikligt för att vi ska kunna rädda jorden och människorna på den. Även nya sjukdomar kommer, men de är skapade av människor för ekonomisk vinning.

Be för jorden, universum och framför allt för jordens beslutsfattare ty de är det stora hotet för människorna. Ny beräknad sluttid för reningsprocessen är 2015.

Se fler kanaliseringar på Saiba Gotes hemsida.

Shiron Sverige

Den här sajten drivs av Brolan Holsvén och innehåller – förutom översättningar av kanaliserade budskap till svenska – även guidade meditationer, musik och filmer. En presentation av St Germain finns också här samt länkar till pdf-dokument om bl a St Germains nya världsbank NESARA samt om Illuminati.

Annonser