Luleå

Det kostar 125 kr att annonsera kommersiella arrangemang i Ljusspridarnas Kalender (med tillhörande ortssidor och månadssidor). Förskottsbetalning gäller. Skicka din annonsbeställning via KONTAKT.

Aktuella arrangemang

Programserier:

  • 2017: Rosläsning-Klärvoajant läsning erbjuds av tre medier, som utbildat sig i klärvoajant teknik.

Övriga program:

  • 6 februari 2017: Meditation för nybörjare. Start för kurs under tio måndagar med Katarina Nordmark som lärare.
  • 6-7 maj 2017: Den hållbara människan – festival för andlighet och hälsa. Välkommen som besökare eller utställare/utövare! OBS! Ändrad plats! 

PROGRAMSERIER:

Rosläsning-klärvoajant läsning

Rosläsning

Vår kommunikation är vanligtvis riktad mot vårt yttre (intellekt, mentalt och känslomässigt) liv. En klärvoajant läsning fokuserar på det inre, via ande-till-ande-kommunikation, vilket ger användbar information som berör hjärta sinne och ditt livs riktning.

Vi är tre personer som erbjuder läsningar på dig. Du väljer om du vill att alla tre eller en av oss gör läsningarna på dig. Alla tre är utbildade i denna teknik och även utbildade medium. Läsningen består av tre delar, som vi sammanfattar och dokumenterar och skickar med dig hem. En del av läsningen är Auraläsning.

Plats: Luleå, adress lämnas vid anmälan.

Tidsåtgång: ca 1-1,5 timmar.

  • Pris om alla tre gör läsningen: 1.500 kr.
  • Pris om en gör läsningen: 500 kr.

Anmälan via mail eller tel till: monica@astrom.net, 070-640 40 33.

Om Rosläsning-klärvoajant läsning:

Rosen kan ha vilken form och färg som helst. Den symboliserar dig som själ och hur den förhåller sig till sin inre, högsta kunskap. På bilden här nedan syns ett exempel på hur den kan se ut. Ringen symboliserar tidigare liv och vad du har med dig från det livet som du ska lära dig i ditt nuvarande liv.

Rosläsning1

Stammen visar om du inkarnerat många gånger på jorden. Bladen talar om själsliga kontrakt som du har med, främst barn, men också djur och ibland kommer någon vuxen fram. Det kan vara en partner.

Vi tittar på olika skikt i auran. En auraläsning kan hjälpa dig att få förståelse för vad du som själ går igenom och på det sättet underlätta för dig att ta nästa steg på din resa i livet. En auraläsning är en fantastisk resa in i ditt inre och kunder brukar uppleva det som helande, inspirerande och bekräftande.

Varmt välkommen!

Monica Åström

ÖVRIGA PROGRAM:

Meditation för nybörjare

meditation

Välkommen till en självutvecklande kurs i meditation. Under 10 måndagar får du lära dig olika former av meditationsmetoder som alla kan utföra. Kursen fokuserar på det praktiska genomförandet, men kommer också innehålla teoretiska genomgångar av de olika metoderna.

Du får med hjälp av en kompetent kursledare lära dig hitta den meditationsform som passar dig bäst. Som deltagare får du också med dig inspelade meditationsövningar som du kan ta med dig hem.

Start: Måndag 6 februari 2017 kl. 18:00–20:00, totalt tio måndagar.

  • Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Bangårdsgatan 12A, 97235 Luleå
  • Pris: 900 kr
  • Kursledare: Katarina Nordmark.

Ge dig själv en fantastisk gåva och möjlighet till ett rikare liv!

Varmt välkommen!

Den hållbara människan Ändrad plats!

Välkommen både som besökare och utställare/utövare till årets

Festival för andlighet och hälsa 6-7 maj 2017

hallbar-manniska4   

Festival för andlighet och hälsa. Tredje året! Välkommen både som besökare och som utställare/utövare! Årets mässa har flyttats till Arcushallen och blir därför en del av LuleåMässan Våren 2017. Där möter du lokala utövare och utställare inom alternativ hälsa och andlighet som bl a erbjuder varor till försäljning samt olika prova-på-behandlingar och konsultationer. För utställare/utövare gäller samma pris som tidigare.

Plats:  LuleåMässan våren 2017, Arcushallen, Luleå. Ny plats!

Ny kontakt: Arrangör för LuleåMässan är Annika Brännström, som själv har ett brinnande intresse för alternativ hälsa och andlighet. Hennes ambition är att skapa ”en mässa i mässan” med likartade förutsättningar vad gäller utställningsplats och gruppaktiviteter som  förut.  För mer info mejla Annika: info@luleamassan.se

Besökare: Som besökare möter du lokala utövare och utställare inom alternativ hälsa och andlighet som erbjuder varor till försäljning, samt olika prova-på-behandlingar och konsultationer. Du kan även delta vid föreläsningar, workshops, kulturarrangemang med mera.

Utställare/utövare: Det finns tillgång till konferensrum för föreläsningar, yoga, dans etc, men också möjlighet att bygga avskärmningar och/eller väggar för prova-på-behandlingar och konsultationer intill montrarna. Det finns även möjlighet att bygga en scen om så önskas. Meddela LuleåMässans Annika Brännström om du fortfarande vill vara med som utställare/utövare på Arcushallen: info@luleamassan.se 

Tidigare arrangemang 2015-16