Haparanda

  • Det kostar 125 kr att annonsera kommersiella arrangemang i Ljusspridarnas Kalender (med tillhörande ortssidor och månadssidor). Förskottsbetalning gäller. Skicka din annonsbeställning som ett mejl via KONTAKT

Aktuella arrangemang

Konsultationer i astrologi och homeopati med Jeanette Wik Nytt!

JeanetteWik

Astrologen och homeopaten Jeanette Wik är tillbaka för nya konsultationer i Haparanda. Det personliga horoskopet kan ge oss en ökad inblick i de vanor och attityder som formar våra val här och nu. Homeopatin utgår från organismens egen inneboende förmåga till självläkning och att denna kan stimuleras med mycket låga doser av en viss substans.

Astrologi

Det astrologiska språket är omfattande och på samma gång nyanserat. Det personliga horoskopet kan ge oss en ökad inblick i de vanor och attityder som formar våra val här och nu. I mötet med vår inre dynamik och egen potential speglad genom horoskopets symboler öppnas dörrar för ny rörelse och tillväxt. Jag arbetar med symbolerna som en plattform för kurser, rådgivning och samtal.

Homeopati

God hälsa är inte bara frånvaron av sjukdomar utan omfattar även vårt känslomässiga, mentala och fysiska välbefinnande. Homeopatin utgår från organismens egen inneboende förmåga till självläkning och att denna kan stimuleras med mycket låga doser av en viss substans.  Vid det första mötet ställer jag frågor kring aktuella symptom och många livstilsfrågor som berör sömn, kost, motionsvanor och hälsotillståndet som helhet. Konsultationen är  omfattande och valet av homeopatmedel baseras på en större bild där tankar, känslor och vår kropp samverkar som delar av en helhet. Första mötet varar ca 90 minuter.

Måndag-onsdag 7-9 maj 2018

Fredag 11 maj 2018

  • Plats: HR Coaching Norr, Järnvägsgatan 19, Haparanda

Bokning och information om astrologi/horoskop samt homeopati/friskvård kontakta mig via epost: astrokonsult@outlook.com

Tidigare arrangemang:

Astrologi i vardagen – Introduktionskurs 

JeanetteWik

Inspirerande heldag i astrologins tecken med astrologen Jeanette Wik.

Lördag 25 mars 2017 kl 10-17.30                       

Det astrologiska språket är omfattande och på samma gång nyanserat. Symbolerna ger oss möjlighet att tänja perspektivet – att betrakta oss själva, våra vardagsrutiner och vår omvärld från en ny vinkel där ingenting är statiskt eller konstant. Astrologin kan låna oss värdefulla nycklar på vägen till självkännedom – ge oss aha-upplevelser som både utmanar och inspirerar oss att växa. Vilka roller identifierar vi oftast med och i vilka sammanhang känner vi oss mest hemma?

Under denna introduktionsdag bekantar vi oss med de fyra elementen, zodiakens stjärntecken samt solen och månens symbolik. Alla deltagarna arbetar med sin egen horoskopskarta. Undervisningen varvas med praktiska övningar där vi tränar oss i tolkandets konst och att dra  paralleller mellan symbolerna i vår egen karta och vardagen.

  • Plats: HR  Coaching Norr, Järnvägsgatan 19 , Haparanda
  • Pris: 1.200 kr (inkl. moms/skatt). Begränsat antal platser.
  • Ingår: Kompendium och horoskop samt lättare förtäring (te, kaffe och fika).
  • Ta med: Papper och penna för egna anteckningar
  • För kursanmälan och mer information: astrokonsult@outlook.com

Varmt välkommen till en inspirerande heldag i astrologins tecken!

Jeanette Wik

Astrologiska och homeopatiska konsultationer med Jeanette Wik

JeanetteWik

Astrologen och homeopaten Jeanette Wik är tillbaka för nya konsultationer i Haparanda och Piteå. Det personliga horoskopet kan ge oss en ökad inblick i de vanor och attityder som formar våra val här och nu. Homeopatin utgår från organismens egen inneboende förmåga till självläkning och att denna kan stimuleras med mycket låga doser av en viss substans.

Astrologi

Det astrologiska språket är omfattande och på samma gång nyanserat. Det personliga horoskopet kan ge oss en ökad inblick i de vanor och attityder som formar våra val här och nu. I mötet med vår inre dynamik och egen potential speglad genom horoskopets symboler öppnas dörrar för ny rörelse och tillväxt. Jag arbetar med symbolerna som en plattform för kurser, rådgivning och samtal.

Homeopati

God hälsa är inte bara frånvaron av sjukdomar utan omfattar även vårt känslomässiga, mentala och fysiska välbefinnande. Homeopatin utgår från organismens egen inneboende förmåga till självläkning och att denna kan stimuleras med mycket låga doser av en viss substans.  Vid det första mötet ställer jag frågor kring aktuella symptom och många livstilsfrågor som berör sömn, kost, motionsvanor och hälsotillståndet som helhet. Konsultationen är  omfattande och valet av homeopatmedel baseras på en större bild där tankar, känslor och vår kropp samverkar som delar av en helhet. Första mötet varar ca 90 minuter.

Haparanda: 27-29 mars 2017 

  • Plats: HR Coaching Norr, Järnvägsgatan 19, Haparanda

Piteå: 30-31 mars 2017

  • Plats: Yoga Huset, Prästgårdsgatan 11, Piteå

Bokning och information om astrologi och horoskop kontakta mig via epost: astrokonsult@outlook.com

Hemsida: http://www.jeanettewik.com

Varmt välkommen!

Jeanette Wik

Annonser