KALENDERN

OBS! Endast aktuella arrangemang visas i Kalendern.

Så annonserar du i Kalendern:

  • För kommersiella arrangemang är priset per annons 125 kr. (För gratis arrangemang är annonsen gratis). Visas på ortssida, månadssida och årsöversikt. Kort information ges även i Nyhetsbrevet till 380 prenumeranter.
  • Skicka din annonsbeställning via KONTAKT. Du får sedan info om hur du betalar. OBS! Förskottsbetalning, så var ute i god tid med din annons!

Så hittar du i Kalendern:

  • Under Aktuella program får du först i datumordning en översikt med kort presentation av alla aktuella arrangemang under året.
  • Därefter får du under länkarna med ortsnamn en utförlig presentation av aktuella arrangemang på varje ort.

Aktuella program (översikt med kort presentation av alla aktuella arrangemang)

Orter (med utförlig presentation av alla aktuella arrangemang)

Vill du annonsera i KALENDERN? Lämna ett meddelande via Kontakt.

Annonser