Ursprungsmormödrarnas internationella råd

Ursprungsmormödrarnas rådslag flyttat till Stockholm!

13grandmothers Ursprungsmormödrarnas internationella råd

De 13 ursprungsmormödrarnas internationella råd (International Council of 13 Indigenous Grandmothers) kommer att hålla sitt 13:e rådslag i Sverige i sommar – men inte i Gällivare som tidigare planerats, utan i Stockholm! Tidpunkten är dock densamma, 11-14 juli 2013.

 Laila Spik, ”Saami Grandmother”

Det är Laila Spik, samisk ”mormor”, författare och kulturarbetare i Gällivare, som  bjudit in Ursprungsmormödrarnas råd till Sverige. Hon har fått hjälp av den ideella föreningen Auroras Ring med att arrangera rådslaget. Auroras Ring skriver så här (2013-04-12) om beslutet att flytta rådslaget till Stockholm:

Stödet från Norrbotten har varit otroligt på alla nivåer! Vi kan inte tacka nog för det varma välkomnandet och tron på att ett sådant unikt möte skulle kunna ske. Samtidigt fanns en växande oro inför realiteten av att mötet faktiskt skulle kunna bli av med allt det ansvar som det innebär. Dessa två motsatta energier har skapat ett stillestånd, vilket gör det omöjligt att slutföra eventet i Norrbotten.

Vi ber tusen gånger om ursäkt till er som nu har köpt resebiljetter till Gällivare. Vi hoppas att era resebolag kan assistera er i om- och avbokningar.

Alla ni som är registrerade till mötet i Gällivare har naturligtvis möjligheten att avboka om ni inte vill delta i Stockholm.

 Vi välkomnar Grandmothers till Stockholm under samma dagar som mötet skulle ha skett i Gällivare, alltså 11-14 juli.

Mötet hedrar det Samiska folket och alla Ursprungsbefolkningar. Det är dags att lyssna till ursprungsbefolkningens visdom om hur vi tar hand om livet på jorden.

Vi välkomnar ”The International Council of 13 Indigenous Grandmothers”.  Vi välkomnar Laila Spik och representanter från det Samiska folket för att lyfta fram det som vi har här i Sverige och som världen behöver höra. Vi välkomnar alla som bryr sig om livet för de kommande generationerna till mötet. Det är dags att släppa Jantelagen och komma samman nu för att värna om Livet på jorden.

Vi välkomnar er till Rådsmötet i Stockholm!

Tiden är nu

Auroras Ring – Mina, Lisa, Ulla, Clas, Marianne och Pirkko

Visdomsbärare till skydd för kommande sju generationer…

De tretton ursprungsmormödrarnas internationella råd bildades 2004 som en löst sammanhållen organisation med en grupp äldre traditionella kvinnor – visdomsbärare från ursprungskulturer världen över.

De säger om sig själva:

Vi representerar en global allians av bön, utbildning och healing för vår Moder Jord, alla hennes invånare, alla barn och för de kommande sju generationerna. Vi är djupt bekymrade över den exempellösa förstörelsen av vår Moder Jord och förstörelsen av ursprungliga sätt att leva. Vi tror att instruktionerna från våra förföräldrar kommer att lysa upp vår väg genom en osäker framtid. Vi ser fram emot att främja vår vision genom att förverkliga projekt som skyddar våra olika kulturer: landskap, mediciner, språk och ceremoniella sätt att be och genom projekt som utbildar och ger näring åt våra barn.

Stöd arbetet med Rådslaget!

Den svenska organisationen Auroras ring arbetar för att stödja Laila Spik med att genomföra rådslaget 2013, som förutom rådsöverläggningar kommer att innehålla föreläsningar och workshops om samer och andra urfolk samt ceremonier och musik. Vill du hjälpa till, så kan du kontakta Auroras ring via deras hemsida.

Auroras ring ordnar även offentliga visningar av filmen For the Next 7 Generations, som handlar just om de 13 mormödrarnas arbete.

Läs mer om International council of 13 Indigenous Grandmothers på deras hemsida, som drivs av stödorganisationen Center for Sacred Studies.

Annonser