Munai-Ki-riterna

Alberto Villoldos forskning gjorde riterna kända

Alberto Villoldo, dr i psykologi och specialiserad på medicinsk antropologi, var den som 2006 gjorde Munai-Ki-riterna kända i västvärlden. Villoldo har i 25 år studerat shamanska helandetekniker hos indianer i Amasonas och Peru. Han talar dock endast om de nio första riterna. Se Wikipedia.

Läs också på sajten Munay-Ki om vad Alberto Villoldo skriver om källan till Munai-Ki-riterna och se videor där han presenterar riterna.

De tio Munai-Ki-riterna

Munai-Ki-riterna är Inka-shamanernas gåva till mänskligheten för att hjälpa till i uppvaknandet av homo luminios, den upplysta människan, med andra genetiska drag och annat tänkande. Riterna består av tio initieringar som syftar till att rensa chakrasystemet från de saker som hindrar dig från att vara den du var tänkt att bli.

Eldceremonier

Centrala i Munai-Ki-riterna är eldceremonierna, som utförs före och efter varje rit, detta för att bevara och odla de gåvor som tas emot i riterna. Eleven mediterar med fokus på lågan från ett levande ljus och medan hjärta och sinne öppnas för ritens tema så ”drar man in” värmen från elden till det chakra som den aktuella riten gäller.

Grundläggande riter – Foundation Rites

Healers Rite – Den Medkännande riten – ger dig förbindelse med ett ätteled av ljusvarelser från det förflutna, vilka kommer för att assistera dig i din personliga transformation. Väcker den helande kraften i dina händer så att varje människa du berör blir välsignad. Det finns en oerhörd spirituell hjälp tillgänglig, och dessa ljusvarelser arbetar när vi sover för att hela såren från vårt förflutna och från våra förfäder. Denna rit hjälper oss att komma i kontakt med vår egen helighet.

Bands of Power Rite – Kraftbanden – väcker fem band av ljus i ditt ljusenergifält. Banden hjälper dig att komma i kontakt med de fem elementen, jord, vatten, eld, luft och ande. De fungerar också som filter och transformerar utifrån kommande energi så att den ger näring till ditt ljusenergifält, istället för att som tidigare gå rakt in i din kropp där dessa energier istället skulle kunna orsaka sjukdom.

Harmony Rite – Harmoniriten – väcker sju arketypiska energier i dina chakran. I det 1:a ormen, 2:a jaguaren, 3:e kolibrin och i det 4:e örnen. Därefter får du tre ärkeänglar: Väktaren av undervärlden (vårt undermedvetna) i det 5:e chakrat, Väktaren av mellan världen (vår vakna värld) i det 6:e och slutligen Väktaren av övervärlden (den framtid som håller vår fulla potential) i det 7:e chakrat.

Seers Rite – Seenderiten – de ljusvägar som förbinder syncentrum med tredje ögat och hjärtchakrat väcks till liv. Detta väcker ”Den som ser” inom oss, betraktaren, det inre seendet, och förmågan att uppfatta världen av energi och ande.

Vibrationen av änglar och ärkeänglar – Lineage Rites

Daykeepers Rite – Livsväktarriten – ger dig förbindelse med ett ätteled av master healers från det förflutna. Day keepers har förmågan att kalla på de uråldriga altarna för att hela och bringa balans till jorden, kalla på solen att stiga varje dag, och bringa människor i harmoni med jorden. De är barnmorskorna, de läkeväxtkunniga och helarna. Denna rit hjälper dig att börja hela ditt inre feminina, kliva bortom rädsla och praktisera frid.

Wisdomkeepers Rite – Väktare av medicinlärorna – ger dig förbindelse med ett ätteled av ljusvarelser från det förflutna och framtiden. Denna rit är associerad med de snöklädda bergen, kanske ett avlägset minne från våra förfäder i Himalaya. Denna rit hjälper dig att börja hela ditt inre maskulina, kliva ut ur tiden, bli genomsyrad av medicinlärorna och få uppleva evigheten.

Earthkeepers Rite – Galaxens väktare. Denna rit förbinder dig till ärkeänglarna som är beskyddare av vår galax, väktare över allt liv på jorden. Denna rit förbinder dig med stjärnorna, och solen, vår lokala stjärna. Den hjälper dig att lära dig ”Den seendes”, observatörens, sätt och att drömma fram världen till manifestation.

Tranformeringsriter – Transformation Rites

Starkeepers Rite – Väktare av den tid som skall komma. Denna rit förankrar dig säkert i tiden efter den stora förändringen, som sägs ska ske kring året 2012. Din fysiska kropp börjar utvecklas till homo luminous, den upplysta människan, åldrandeprocessen saktas ner, ditt DNA återinformeras, och du blir mer resistent mot sjukdomar.

Creator Rite – Riten för skaparljus – väcker skaparljuset inom dig och bringar fram en känsla för ansvar för vårdandet av hela skapelsen, från det minsta sandkorn till hela universum. Denna rit hjälper oss att minnas vårt sanna jag, att inget finns som separerar oss från det gudomliga. Du förbinds med alla uppvaknade och upplysta som vandrat på jorden före och efter dig.

Ñustas Rite – Riten som sammanför undervärld och övervärld. Creator hjälper oss att minnas och uppleva vår sanna natur. Ñustas gör det möjligt att manifestera Creator Rite här på jorden. Ñustas bringar ljus till undervärlden. Tillsammans håller Creator och Ñustas essensen av alla Munai-Ki-riterna. Dessa två tillsammans ger oss möjligheten att leva ett liv där undervärlden och övervärlden tillsammans integreras här och nu i ditt liv.

LÄSTIPS:

Munay ki – andinsk Inkatradition och shamanism, en bok av Solkarina Hammar, Umeå. Boken är en komplett manual för att utföra de tio Munay ki-riterna. Du kan tillsammans med vänner eller i en studiecirkel använda dem som meditation, personlig utveckling och energiöverföringar. Mer om boken hittar du här: Boktips.

<< Shamansk healing