Shamansk healing

Vad är en shamansk behandling?

En shamansk behandling, s.k. shamansk healing, bearbetar den andliga aspekten av ett problem eller en sjukdom. Det är således helande, eller ”healing”, på s.k. övernaturlig väg som det handlar om.

Hur går arbetet till?

När någon söker min hjälp så enas jag och den hjälpsökande först om ett så bra syfte som möjligt, d.v.s. vad klienten ”vill”, ”vill ha” eller ”önskar sig”. Efter detta kallar jag till mig de hjälpandar som är relevanta för uppgiften. Jag förklarar syftet så noga som möjligt för dom. Tillsammans med mina andar reser jag sedan in i andevärlden för att söka boten för problemet, svaret på frågan eller vad det nu kan handla om. Tekniken som jag här oftast använder mig av är den shamanska resan, även kallad trumresa.

Ofta är det möjligt att utföra själva behandlingen under denna resa, men ibland får man även ordinationer på saker som ska utföras i den ordinära verkligheten (den här verkligheten).

När vi funnit det vi ska eller utfört vår uppgift så återvänder vi till ordinär verklighet och berättar hela historien för klienten. Sedan är det oftast klart.

Kraftfull teknik

Trumresan är en oerhört kraftfull och verkningsfull teknik som kan användas för att på olika sätt manipulera den fysiska verkligheten. Det är det man gör i t.ex. ett helande arbete:

Man bearbetar då den andliga aspekten av sjukdomen i icke ordinär verklighet och det får följdverkningar även i ordinär verklighet, med påföljd att sjukdomen helas. Det säger sig självt att en sådan teknik inte är något att leka med.

Texten ovan är hämtad från shamanen Staffan Ljungs hemsida. Där finns också mer information om denna traditionella botekonst samt om Staffans årligen återkommande sommarkurser i Årrenjarka i Norrbotten. Läs mer om kurserna här.

<< Läs även om Munai-Ki-riterna