Reiki

Reiki är livsenergi

Den är den energi som genomsyrar allt levande i hela universum. Den är ovillkorlig kärlek och den är kommunikation mellan våra hjärtan. Om vår livsenergi blir blockerad mår vi inte bra. Vi blir trötta, håglösa, deppiga och vårt immunförsvar sänks. Till sist blir vi sjuka.

Genom Reikihealing kan blockeringar lösas upp och livsenergin åter strömma fritt genom vår kropp. På så sätt blir vi vitaliserade, immunförsvaret stärks och kroppens och själens egen fantastiska förmåga till självläkning stimuleras.

Människokroppen består av ren energi. Till kroppen hör inte bara de fysiska delarna som vi kan se och ta på. Inom och runt vår kropp finns även en mer subtil anatomi som består av tankar, känslor och upplevelser. Dessa energier skapar olika fält som ligger i ”lager” runt den fysiska kroppen. Energifälten kallas ibland tillsammans för eterisk kropp eller aura.

Varje organ och del av kroppen avger en vibration som återspeglas i energierna runt den fysiska kroppen. Vibrationerna bygger tillsammans upp ett tätt sammanflätat nätverk av energier som pulserar i olika hastigheter men i total harmoni med varandra.

Hos en fullt frisk människa fungerar energierna utan rubbningar och obalanser. Det är vanligt att människan har många små störningar i sitt fina nätverk av energier, främst p.g.a. att hon inte lyssnar på kroppens behov.

Reiki är en opolariserad energi som vibrerar många gånger snabbare än ljusets hastighet. Reiki stärker kroppen genom att återskapa balans och harmoni i störda kroppsenergier. Reiki hjälper kroppen slappna av och lindrar smärta och spänningar och är avstressande. Den startar reningsprocesser både i kroppen och i det mentala och emotionella. Därför hjälper den till med att skapa psykisk och känslomässig balans.

Behandling

Reikibehandling sker genom handpåläggning. De flesta går ner i djup avslappning under behandlingen. Värmen och energin ifrån händerna löser upp blockeringar i energiflödet och när de släpper kan man känna en extrem värme eller kyla. Ibland kan känslor, bilder och tankar komma fram. Bilderna och tankarna kan hjälpa dig att komma till insikt och göra dig mer medveten om vad det är som hindrar dig i ditt liv.

Forskare: Våra kroppar är ett levande nätverk!

– Vår syn på kroppen måste förnyas och fördjupas. Kroppen är som en ”living body matrix” – ett levande nätverk – där alla delar har direktkontakt med varandra.

Det säger den amerikanske forskaren James Oschman, cellbiolog, biofysiker och pionjär inom området energimedicin. Han är en av få vetenskapsmän som har utforskat basen för energimedicin, de behandlingsmetoder som utgår från en energimodell, exempelvis
akupunktur och shiatsu. Med ny teknik kartläggs det energiflöde i kroppen som
kineserna talat om i tusentals år. Läs en intervju med James Oschman på Svenska Dagbladets Idagsida.

LÄSTIPS:

Fem böcker om olika healingmetoder, skrivna av Solkarina (Hammar) i Umeå:

  • Healingmassage, Reikimassage
  • Reiki – naturligt helande och mjuk beröring Handbok för grundkursen
  • Allt om distansReiki Handbok för fortsättningskursen
  • Reikiänglar
  • Rosenhealing

Läs mer om böckerna på Ljusspridarnas sida med Boktips.

Solkarina är en av de mest erfarna Reikilärarna i Sverige. Hon har lärt 100-tals människor Reiki och  har varit ordförande i en svensk Reikiorganisation 2006–2009. Eftersom forskning inom Reikiområdet ligger henne varmt om hjärtat så startade hon 2011 ytterligare en Reikiförening som forskar på Reiki. Hennes förhoppningar är att Reiki en dag ska finnas tillgängligt för alla som vill ha Reiki. Forskningsarbetet och spridandet av Reiki är därför fortlöpande.

Böckerna kan beställas här:  Bokus  och Adlibris.