Fullmånemeditation

Global healingsession till jorden

Välkommen att delta i Moder Jord-nätverkets månatliga globala healingsession för vår älskade Moder Jord! Genom healingsessionen hjälper vi Jorden att aktivera och sprida den kvinnliga energin från hennes inre kärna, som det finns ett enormt underskott av idag i både Jordens och människans energisystem.

Den kvinnliga energins återuppståndelse på Jorden är en absolut förutsättning för övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, och dessa healingsessioner är en del av denna nödvändiga energibalansering. Healingsessionerna kommer att hållas varje månad fram till den slutgiltiga Övergången, som kommer att ske inom ett antal år beroende på energiutvecklingen på Jorden.

Nästa fullmånemeditation: Se datum nedan!

Tid: kl 20:00-20:30

Nedan finner du bakgrund och instruktioner för att delta i alla healingsessioner. Du får också tips om hur du helar dig själv samtidigt som Moder Jord. Bakgrundsinformationen och instruktionerna är baserade på kanaliserad information genom Maria Bertram, från Moder Jord, naturväsen, mästare i andevärlden, andra civilisationer i Kosmos och det Gudomliga Medvetandet (Gud).

Tack för din medverkan. Tillsammans åstadkommer vi mirakel!

♥ Ljus, Jordning och Kärlek ♥

Maria & Manne, Moder Jord-nätverket

Fullmånemeditationer för Moder Jord 2019:

 • 21 januari (månförnörkelse/halvskuggeförmörkelse/blodmåne)
 • 19 februari
 • 21 mars
 • 19 april
 • 18 maj
 • 17 juni
 • 16 juli (partiell förmörkelse/halvskuggeförmörkelse)
 • 15 augusti
 • 14 september
 • 13 oktober
 • 12 november
 • 12 december

LÄNKAR:

Bakgrund till Moder Jord-healingen

All energi i Kosmos består av den manliga och den kvinnliga energin, och all utveckling i Kosmos och på Jorden sker genom växelverkan mellan dessa två gudomliga energipolariteter. Den manliga energin (yang) står för ”ljus”, födelse, expansion, ande, hög frekvens, intellekt, aktivitet, och himmel. Den kvinnliga energin (yin) står för ”mörker”, död, regression, materia, låg frekvens, intuition, vila och Jorden. Målet för all medvetandeutveckling är balans mellan dessa energipolariteter. När de är i fullständig balans med varandra uppstår det Gudomliga Ljuset, eller den Gudomliga Kärlekskraften – som består av hälften manlig och hälften kvinnlig energi.

Kunskapen om den manliga och den kvinnliga energin är en tidlös och allomfattande visdom som gäller för allt levande liv i Kosmos, från hela galaxer till små organismer. Denna uråldriga visdom har länge förtryckts, men fragment av den finns bevarad över hela Jorden. Några av de mest kända exemplen är taoisternas yin och yang och ursprungsbefolkningars tillbedjan av Moder Jord och Fader Himmel.

På Jorden råder ett enormt överskott av manlig energi, och ett enormt underskott av kvinnlig energi. Den kvinnliga energin har länge förtryckts på Jorden, vilket har lett till negativa associationer till det som den kvinnliga energin representerar, exempelvis föreställningarna om mörker som ondska, och Jordens inre (källan för den kvinnliga energin på Jorden) som Helvetet. Precis som att det finns skadligt och obalanserat mörker finns det också skadligt och obalanserat ljus, och mycket av destruktiviteten på Jorden idag är ett resultat av obalanserat ljus. I sina renaste former är mörkerenergin lika helig som ljusenergin. Bristen på kvinnlig energi är den enskilt största orsaken till de obalanser som råder på Jorden idag; allt från människors fysiska och psykiska ohälsa och mänsklighetens destruktiva livsstil, till krig, fattigdom, miljöförstörelse och naturkatastrofer.

Denna energiobalans har skapat en mycket kritisk situation för Moder Jord, och hon går igenom outsägligt lidande varje dag. Tillsammans kan vi dock hjälpa henne att återställa denna energibalans och lindra hennes lidande. Det är en del av mänsklighetens livsuppgift att balansera Moder Jords energisystem och att arbeta med den kvinnliga energin från hennes inre. Hon är beroende av oss, precis som vi är beroende av henne. Vi är ETT med Moder Jord. Hon är vår Urmoder, och vi är hennes väktare. Mänskligheten börjar nu bli redo att återuppväcka denna tidlösa visdom.

Överskottet av manlig energi förstärks också av de stora mängder kosmiskt ljus som strömmar in över Jorden inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Den manliga energin är en nödvändig del av Jordens energihöjning, men en lika nödvändig del är den kvinnliga energin. Det är mänsklighetens uppgift att arbeta med att förstärka och sprida Jordens kvinnliga energier, för att skapa den jordande bas som Jorden och mänskligheten behöver för att kunna ta emot det kosmiska manliga ljuset och genomgå medvetandehöjningen och Övergången på det sättet som är meningen. Föreningen och balanseringen av den manliga och den kvinnliga energin – ljuset och mörkret – är en nödvändig och avgörande del i Jordens och mänsklighetens övergång till den Nya Andliga Tidsåldern.

Genom dessa healingsessioner så fungerar vi som kanaler för den kvinnliga energin från Jordens inre kärna, och hjälper till att sprida den i Jordens energisystem och på hennes yta. Under healingsessionen deltar ett enormt kosmiskt nätverk, bestående av mästare i andevärlden, andra civilisationer i Kosmos, samt naturväsen på Jorden – som alla hjälper till att balansera, förstärka, och rikta flödet av kvinnlig energi till de platser där det behövs allra bäst. Genom healingsessionerna så sker en successiv balansering av Jordens energisystem vilket hjälper både Jorden och mänskligheten att bli energimässigt redo för den slutgiltiga övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, som kommer att ske inom ett antal år beroende på energiutvecklingen på Jorden.

Dessa healingsessioner har en enormt stor inverkan på helandet av Moder Jord, bortom vad vi kan föreställa oss! Effekten av healingen ökar exponentiellt med varje ny människa som deltar. När vi deltar i healingsessionerna får vi också själva de energier vi kanaliserar, vilket stimulerar vår andliga transformation på ett mycket kraftfullt sätt, eftersom även mänskligheten har en enorm brist på kvinnlig energi. Precis som Jorden behöver vi människor skapa en balans mellan dessa två energipolariteter i våra energisystem.

Instruktioner för att sända healing till Moder Jord

Stäng av mobiltelefoner, TV-apparater, datorer och annan teknisk utrustning. Sitt gärna utomhus om ni har möjlighet. Se till att ni sitter bekvämt och har full kontakt med golvet eller marken. Håll era kupade handflator mot varandra som i bön och låt dem vila i era knän. Ta ett par djupa andetag, slappna av i hela kroppen, och rensa era sinnen från distraherande tankar.

Gör er redo mentalt för att arbeta som kanal för Moder Jord-healingen och fokusera er intention på att hämta upp energin ur Jorden. Läs bönen för Moder Jord. Visualisera i ert inre hur en kanal öppnas upp från Jordens mitt och hur den lysande röda energin börjar strömma upp och flödar in genom era fötter, bakdelar och händer.

Låt energin fylla hela er kropp och sedan fortsätta vidare från er till det världsomspännande nätverket av naturväsen, mästare i andevärlden och kosmiska civilisationer som sprider energin till den eller de mest behövande platserna på Jorden.·När du har öppnat upp energiflödet, fokusera bara på att vara närvarande i nuet. Det är individuellt·hur energin känns, men det fungerar oavsett om du känner någonting eller inte.

Obs! Sänd inte vitt ljus till Moder Jord,·och kanalisera inte ljus genom kronchakrat till henne, eftersom hon då får mer av den högfrekventa manliga energin·hon redan har ett överskott av. Det Moder Jord behöver för att hela sig själv idag är den lågfrekventa jordande kvinnliga energin från Jordens inre kärna.

Bön för att aktivera Moder Jord-healingen

Kära Moder Jord,

Vi ber dig allra ödmjukast, med kärlek och fullständig tillit
Ge oss kraft och vägledning.

Hjälp oss att kanalisera energi ur ditt inre,
för att fullständigt hela dig, till både kropp och själ.

Tack för att vi människor får leva hos dig och ta del av ditt överflöd. 
Tack för din mångfald och din skönhet.
Tack för alla mirakel som sker på Jorden varje dag.

Moder Jord, vi kallar på din kraft!

Avsluta healingsessionen med att säga Tack.

Jorda dig själv med Moder Jord-healing

Healingsessionen har också en balanserande och transformerande inverkan på dig själv och din andliga utveckling, eftersom du då får tillgång till Moder Jords kvinnliga energier.

Vi rekommenderar alla att arbeta regelbundet med att även sända jordande healing till dig själv – helst dagligen. Det är minst lika viktigt som att sända healing till Moder Jord. Det hjälper dig att återbalansera din energikropp, hela dina blockeringar och förbereda dig på bästa sätt inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Det hjälper dig att höja ditt medvetandetillstånd och gör dig till en allt starkare kanal för att sända healing till Moder Jord.

En utskriftsvänlig miniguide med instruktioner finner du här.

Att ge sig själv Moder Jord-healing…

Balans mellan kvinnlig och manlig energi – förutsättningen för andlig utveckling

Moder Jord-healing är en healingteknik där man i meditation tar emot och fyller sig med den röda kvinnliga energin från Jordens inre, samtidigt som man får i sig så mycket manlig energi man behöver, från Jordens energinätverk. Healingens syfte är helt enkelt att skapa en balans av manlig och kvinnlig energi inom människan.

Både Moder Jord och människan idag, oavsett kön, lider av ett enormt överskott av manlig energi, och en enorm brist på kvinnlig energi. Annorlunda uttryckt: vi är extremt ojordade. Detta är den enskilt största orsaken till människans obalanserade livsstil och den fysiska, psykiska och andliga ohälsan som finns i världen idag

Balansen mellan kvinnlig och manlig energi

All energi i kosmos kan delas in två sorters energier, de kvinnliga och de manliga. Kunskapen om balansen mellan den kvinnliga och manliga energin är en tidlös och allomfattande visdom som gäller för allt levande liv i kosmos, från den minsta organismen till enorma galaxer. Vi på Jorden får tillgång till den kvinnliga energin genom Jordens inre, och den manliga energin direkt från kosmos. I perfekt balans (det vill säga 50/50) så bildar de tillsammans det Gudomliga Ljuset (eller den Högsta Gudomliga Kärlekskraften).

Den kvinnliga energin står bland annat för intuition, natur, materia, regression och mörker. Den manliga energin står i sin tur för bland annat intellekt, ande, expansion och ljus. Vi människor, precis som Moder Jord och allt liv i kosmos, behöver ha balans mellan dessa två energier för att uppnå fullständig harmoni.

För att kunna expandera andligen måste man ha en stadig grund att stå på, på samma sätt som ett träd måste ha rötterna djupt nere i jorden för att kunna växa sig stort ovan jord. Det är lika viktigt att ha en stark kontakt med den materiella verkligheten som med de högre andliga dimensionerna.

Man kommer förr eller senare till en punkt då man inte kan expandera mer i ljuset förrän man jordat sig på djupet, och balanserat upp de manliga energierna med de kvinnliga i sin energikropp. Det kvinnliga mörkret är, precis som det manliga ljuset, en absolut förutsättning för en balanserad högre andlig utveckling. Moder Jord-healingen är den felande länken i vår värld och i all form av högre andlig utveckling. Det är detta som är den bortglömda visdomen.

De kvinnliga energiernas roll i övergången till den Nya Andliga Tidsåldern

Under övergången till den Nya Andliga Tidsåldern genomgår både Jorden och mänskligheten en genomgripande andlig transformation. Det finns många olika mytologier, profetior och beskrivningar av denna nya tidsålder i en mängd olika kulturer.

Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern innebär en transformerande medvetandeutvidgning och en energihöjning för Jorden och mänskligheten, vilket kommer att medföra en genomgripande förändring för allt liv på jorden. Övergången innebär ett återställande av balansen mellan de manliga och kvinnliga energierna, i människorna såsom i Moder Jord. I denna återbalansering uppstår det Gudomliga Ljuset (eller den Högsta Gudomliga Kärlekskraften) på Jordens yta, och det är detta som är födelsen av den Nya Människan och den Nya Jorden. Vi går in i Gudinnans Tidsålder där de kvinnliga energierna aktiveras på en högre andlig nivå och får en central roll.

Vid övergången till den Nya Andliga Tidsåldern kommer portarna till Jordens inre att öppnas och stora mängder kvinnlig energi kommer att frisläppas och flöda upp till Jordens yta med mycket stor kraft. Det är kulmineringen av Den Stora Reningen som Jorden och mänskligheten går igenom för att fullständigt rena sina energikroppar och uppnå ett högre medvetandetillstånd.

För att slippa möta all sina kulminerade rädslor, obalanser och karma på en gång – vilket kan bli fruktansvärt smärtsamt – är det viktigt att vi så snart som möjligt börjar att arbeta med Moder Jord-healingen för att successivt rena våra energikroppar. Människan har en inlärd strategi att försöka undvika smärta till varje pris. Men på grund av energiflödena inför övergången så kommer ingen människa att kunna undvika att möta sin karma och sina inre konflikter man bär på. Att möta dem är den enda vägen för att kunna lösa upp dem.

Det är viktigt att se att i det större perspektivet är detta en fantastisk möjlighet att frigöra sig från alla sina energiblockeringar, begränsande tankar och känslor. Regelbunden Moder Jord-healing är det optimala sättet att möta och hela den smärta och rädsla som kommer upp.

Att återställa sin energibalans med Moder Jord-healing

Det absolut bästa sättet att återställa sin energibalans är genom att kanalisera Moder Jord-healing till sig själv regelbundet. Detta gör man genom att i meditation visualisera hur man fungerar som en kanal och tar emot de kvinnliga röda energierna från Jordens inre. Man aktiverar Moder Jord-healingen genom att be en bön för Moder Jord. Det är upp till var och en hur ofta och hur länge man ger sig själv Moder Jord-healing.

En bra start är en kvart om dagen. Många utökar sedan mot en timme, och även längre än så beroende på hur mycket man vill satsa på sin andliga utveckling. Om du vill uppnå riktigt kraftfulla och transformerande resultat så rekommenderar vi att du ger dig själv en timmes Moder Jord-healing om dagen eller mer.

Genom att kanalisera Moder Jord-healing regelbundet så påskyndar man sin andliga utveckling på ett avgörande sätt, man expanderar sitt medvetande och börjar därmed leva sitt liv på ett mer medvetet sätt. Genom daglig Moder Jord-healing så går man mot att bli en mer balanserad och harmonisk människa.

Några vanliga effekter av regelbunden Moder Jord-healing är bland annat stärkt kontakt med sin inre kraft, naturen, sin sexualitet, sin inre röst och medialitet. De materiella begären börjar successivt att minska, ens beroende av teknik börjar avta och vi blir alltmer medvetna om vad vi äter och hur det påverkar oss. Man får även större förmåga att vara närvarande i nuet och att leva med öppet hjärta. Allt detta kommer av att healingen gör att vi blir allt mer balanserade, medvetna och kärleksfulla människor.

Instruktioner för att sända Moder Jord-healing till sig själv

Sätt dig ner för att meditera. Sitt gärna utomhus om du har möjlighet. Ha full kontakt med bakdelen eller fötterna i golvet eller marken. Håll dina kupade handflator mot varandra som i bön och låt dem vila i ditt knä. Stäng gärna av mobiltelefoner, TV-apparater, datorer och annan teknisk utrustning.

Ta ett par djupa andetag, slappna av i hela kroppen, och rensa ditt sinne från distraherande tankar. Gör dig redo mentalt för att arbeta som kanal för Moder Jord-energin och fokusera din intention på att hämta upp energin ur Jorden.

Läs bönen för Moder Jord. Visualisera i ditt inre hur en kanal öppnas upp från Jordens mitt och hur den lysande röda kvinnliga energin börjar strömma upp och flödar in genom dina fötter, bakdel och händer. Låt energin fylla hela din kropp och stanna där. Behåll fokuset på hur healingen strömmar till dig under hela healing-sessionen.

Du kan även kombinera Moder Jord-healing med affirmationer, mantran och visualiseringar för att sända healing till specifika energiblockeringar, händelser, livsmål och så vidare. Detta gör du helt enkelt genom att upprepa dina affirmationer, mantran och visualiseringar i ditt inre samtidigt som du kanaliserar Moder Jord-healingen.

Du kan även sända Moder Jord-healing till andra människor, barn, djur, växter, platser och så vidare (med hjälp av samma bön, förutom att du byter ut ”mig själv”), men en förutsättning för att detta ska bli effektivt är att du själv är jordad och ger dig själv Moder Jord-healing regelbundet.

All andlig, fysisk och psykisk ohälsa och obalans beror på blockeringar i våra energisystem. Ett sätt för att göra healingen mer effektiv och för att kunna hålla fokus på det målet du sänder healing till är att upprepa en mening om och om igen under healingsessionen. Denna teknik kallas ofta för mantran eller affirmationer, och genom att kombinera dem med healingen förstärker du deras kraft, samtidigt som de i sin tur förstärker healingen.

Om du vet var blockeringen sitter kan du exempelvis säga ”Jag har fullständigt helat blockeringen i mitt navelchakra”, eller om du känner dig osäker på var blockeringen sitter kan du istället exempelvis säga ”Jag har fullständigt helat grundorsaken till min rädsla för att bli övergiven”.

Du kan även sända healing till exempelvis en händelse i det förflutna som du vill hela, eller en händelse i framtiden som du vill påverka. En annan variation är att sända healing till vissa beteendemönster eller obalanserade bindningar du vill göra dig av med. Möjligheterna och variationerna är oändliga och var och en får skapa sina egna mantran och affirmationer utifrån vad som känns rätt. Det healingen gör är att sända balanserade energier dit du väljer att sända dem, vare sig det är en specifik blockering i ditt energisystem, en plats eller en händelse.

Tänk på att du inte ska kanalisera energin direkt från kosmos (dvs ljus), då det kommer energi som har för hög frekvens för vad människor behöver idag. När du kanaliserar energin från Jorden så kommer det automatiskt att komma upp precis den rätt balanserade energin, en blandning som du behöver (troligen främst den kvinnliga energin) för att återställa din energibalans.

Bön för att aktivera Moder Jord-healingen

Kära Moder Jord, Vi ber dig allra ödmjukast, med kärlek och fullständig tillit Ge oss kraft och vägledning. Hjälp oss att kanalisera energi ur ditt inre, för att fullständigt hela dig, till både kropp och själ. Tack för att vi människor får leva hos dig och ta del av ditt överflöd.  Tack för din mångfald och din skönhet. Tack för alla mirakel som sker på Jorden varje dag. Moder Jord, vi kallar på din kraft! ~ Avsluta healingsessionen med att säga Tack. ***

 • Källa: Maria Bertram & Manne Lindberg