Meditation

meditation2

Meditation gör om hjärnan!

Ett banbrytande samarbete mellan västerländska forskare och Österlandets munkar har visat att meditation är mycket effektivare än man trott. Meditation utvecklar de hjärncentra som ger oss en optimistisk livssyn, stärker immunförsvaret och håller oss friska. Källa: Illustrerad Vetenskap nr 9/2004, sidan 44-49.

Hjärnan mår bra av meditation och minnesfunktionen blir bättre, konstaterar forskare vid Yaleuniversitetet i USA. Se SVT Vetenskap 2011-11-22: http://svt.se/2.108068/1.2611072/hjarnan_mar_bra_av_meditation

Du hittar Ljusspridarnas sidor om meditation här:

Webblexikonet om meditation:

Meditation; systematiskt använd psykisk och kroppslig teknik som innebär fokusering och koncentration kombinerad med avspänning. Stilla begrundan, att lyssna inåt, försjunkenhet.

Det finns olika former av meditation men meningen är att man ska få stopp på sina tankar, att stilla sitt sinne. Meditation inrymmer olika tekniker för att (vanligtvis) nå ett tillstånd av djup avspänning och vidgat medvetande.

Ordet meditation kommer från latinets meditare, som betyder att föras mot mitten, mot centrum. Meditation har flera betydelser:

  • en psykologisk process som har ett visst mål
  • en teknik som används för att nå detta mål
  • det sinnestillstånd som kan uppnås – målet

Det är svårt att ge en allmängiltig definition på vad meditation är. Det kan sägas vara en metod som kan leda till ett förändrat medvetandetillstånd, t.ex. en upplevelse av djup inre ro, av ”rent medvetande” eller av en sammansmältning av jaget och omvärlden. Skillnaden mellan subjekt och objekt upphävs och en upplevelse av total enhet med allt existerande kan uppnås.

Det vanligaste är att man sitter stilla och avspänt med slutna eller halvöppna ögon och fokuserar sin uppmärksamhet och sitt medvetande på någon inre föreställning eller, tvärtom, på att inte ha någon inre föreställning alls.

Det mest grundläggande i meditationsprocessen är att behärska uppmärksamheten.

Den objektinriktade meditationen innebär att man begränsar eller koncentrerar uppmärksamheten på ett föremål för meditation, såsom en bön eller mantra, energicentra i kroppen (chakras) eller en imagination. Imaginationer innebär att man föreställer sig färger, former och/eller ljud (mantras).

Den objektlösa meditationen är en öppen uppmärksamhet med mottaglighet för såväl yttre som inre stimuli. Denna meditationsform kallas ibland även djupmeditation och betecknar då ett medvetandetillstånd snarare än en viss meditationsteknik. Detta tillstånd är vanligen målet med de flesta meditationsformer.

Meditation presenteras i väst ofta som en metod för avspänning. Detta har sin grund i att vissa fysiologiska förändringar kan uppstå under meditation och registreras – förändringar som är de rakt motsatta till en stressreaktion:

  • minskad andnings- och pulsfrekvens
  • minskad syreförbrukning
  • minskad ämnesomsättningshastighet
  • sänkning eller stabilisering av blodtrycket
  • minskad ledningsförmåga i huden
  • specifika lugna och jämna hjärnvågsmönster som annars är sällsynta i vaket tillstånd

Meditationen är en universell företeelse. De fenomen som åtföljer meditationen är desamma över hela världen, men formuleringarna på olika religioners och kulturers symbolspråk skiljer sig.

Källa:Wikipedia