Carl Johan Calleman

Banbrytande forskning om Mayakalendern

Carl Johan Calleman

Den svenske biologen och författaren Carl Johan Calleman är en av auktoriteterna på Mayakalendern, efter sin banbrytande forskning om vad Mayakalendern egentligen handlar om: En beskrivning av universums och jordens utvecklingshistoria och framtid. (Läs mer om hans forskning här: Myter och Fakta).

På den här sidan visas en del av hans aktuella artiklar. Fler finns förstås på hans egen hemsida.

Innehållet på den här sidan:

 • Fokus på solen: Calleman skriver här om hur man kan skifta ramen för det mänskliga medvetandet vid Venus-transiten 6 Juni 2012 och Vintersolståndet 21 december 2012. Publicerad 2012-03-18.
 • The ninth wave continues after October 28th, 2011. Carl Johan Calleman hävdar här att den nionde vågen fortsätter efter Mayakalenderns slutdatum 28 oktober 2011. Ej översatt till svenska. Publicerad 2011-11-19.
 • The Mayan Calendar has come to an end. Carl Johan Calleman skriver om tiden efter Mayakalenderns slutdatum, 28 oktober 2011. Ännu inte översatt till svenska. Publicerad 2011-11-08.
 • Ur kaos föds den nya världen.
 • Sjunde dagen 3 november 2010 till 28 oktober 2011: Nu kan vi återskapa harmonin mellan könen!
 • Fira nytt energiskifte 17-18 juli 2010 för att skapa ett enhetsmedvetande!
 • Den medvetna sammanstrålningen – en våg av enhet 17-18 Juli 2010.
 • Meditera för hållbar ekonomi och delade resurser!
 • Calleman på You Tube om den ekonomiska krisen och om missuppfattningar om Mayakalendern.
 • Andra artiklar av Carl Johan Calleman (länkar)
 • Andra länkar om Mayakalendern
 • Länkar till sidor om alternativ ekonomi

Ljusspridarnas andra sidor om Mayakalendern:

Fokus på solen

Hur man kan skifta ramen för det mänskliga medvetandet vid Venustransiten 6 Juni 2012 och Vintersolståndet 21 december 2012.

Publicerad 2012-03-18.

Efter de intensiva proteströrelserna under de första sju dagarna i den Nionde vågen fram till den 28 oktober 2011 så tycks det som om rörelsen för positiv förändring har mattats av åtminstone på ytan. Tidsaccelerationen, vilken kulminerade under perioden 9 mars-28 oktober 2011, kommer igen att vara lika intensiv som den var då.

Den 28 oktober 2011 gick alla vågor utom den nionde in i sina NATT-lägen. Detta innebär dock inte att Mayakalenderns energier slutar påverka oss. Den nionde vågen, och den energiöppning som skapades när alla nio vågorna var DAGAR förra året, har gjort ett outplånligt intryck på mänskligheten, och efter en tid av eftertanke kommer man att söka nya vägar att gå vidare på också bland bredare grupper.

Den nionde vågen fortsätter således att mala fram enhetsmedvetande, och från och med den 23 oktober 2012 kommer detta att ske mot bakgrund av en aktivering av den åttonde dagen i den åttonde vågen och ge en bakgrund av feminina energier. Hur dessa vågor kommer att verka under år 2012 kan man se på min hemsida (http://www.calleman.com/img/graph2012.pdf).

Läs resten av Carl Johan Callemans artikel här: Fokus på solen.

The Ninth wave continues after October 28th, 2011

I den här artikeln, publicerad 2011-11-19, säger Carl Johan Calleman att den Nionde vågen fortsätter efter 28 oktober 2011, det datum som Calleman hävdar är det sista i Mayakalendern. Artikeln (på engelska) hittar du här: The ninth wave continues after October 28th, 2011.

The Mayan Calendar has come to an End

Carl Johan Calleman skriver om tiden efter 28 oktober 2011, då Mayakalendern enligt hans åsikt kom till sitt slut. Artikeln publicerades på hans hemsida 2011-11-08. Läs hela artikeln (på engelska) här.

Ur kaos föds den nya världen

Den nionde vågens energihöjning enligt Mayakalendern har slungat världen in i ett kaos ur vilket den nya världen kommer att födas. Det skriver mayaforskaren och författaren Carl Johan Calleman. Läs hans artikel om den pågående Nionde (och sista) energivågen, som startade 9 mars 2011 och som avslutas 28 oktober 2011: The frequency increase of the Ninth Wave of the Mayan calendar has thrown the world into the chaos from which the new world will be born

För att manifestera den nya världen uppmanar Calleman oss att skapa och delta i globala ceremonier under den pågående nionde (och sista) energivågen. Manifestationerna sker vid mittpunkten av var och en av de sju ”dagarna” under den pågående nionde vågen. Den som vill delta i manifestationerna kan kontakta www.treeoflifecelebration.com

 • Andra dagens mittpunkt 22-23 april 2011: Det gudomligas uppvaknande. World Divine Light Organization and the Oneness Movement: http://awakeningtothedivinewithin.org/
 • Tredje dagens mittpunkt 28-29 maj 2011: Återskapandet av Jordens heliga utrymme. En global Medicinhjulsceremoni med ursprungsfolken.
 • Fjärde dagens mittpunkt 3-4 juli 2011: Jerusalemkramen. En global kram runt gamla Jerusalems stad. Se http://www.jerusalemhug.org/
 • Femte dagens mittpunkt 8-9 augusti 2011: Skapa kosmisk resonans. Meditation tisdag 9 augusti kl 19-21 svensk tid med Barbara Hand Clow, se: www.treeoflifecelebration.com
 • Sjätte dagens mittpunkt 13-14 september 2011: Skapa Jorden i en kosmisk kontext
 • Sjunde dagens mittpunkt 19-20 oktober: Kosmisk harmonifestival

Se även en ”karta” över energiperioderna under den Nionde och sista vågen: The Ninth and final Wave of the Mayan Calendar, a brief intro (pdf)

Sjunde Dagen (3 nov 2010-28 okt 2011):

Nu kan vi återskapa harmonin mellan könen!

För omkring 5.100 år sedan, när Mayas ”Långa räkning” började (6:e vågen eller den Nationella undervärlden), då inleddes en polarisering av medvetandet som skapade en separation mellan det feminina och det maskulina. Resultatet har varit ett undertryck-ande av de intuitiva och feminina aspekterna av människornas sinnen och själ.

Smärtan som förknippas med denna separation har skapat en långvarig konflikt mellan män och kvinnor, vilket ofta resulterat i obalanserade, snedvridna och störda förhållan-den mellan dem. Med den Sjunde dagens början 3 november 2010, 5 Imix (8:e vågen eller den Galaktiska undervärlden), kommer ett polaritetsskifte i medvetandet att stödja mänskligheten i medskapandet av ett nytt, balanserat och mer harmoniskt förhållande mellan det maskulina och det feminina.

Carl Johan Calleman

Publicerat 2010-10-10

Fira nytt energiskifte 17-18 juli 2010 för att skapa ett enhetsmedvetande!

Stjärnbilden Plejaderna.

Första gången i modern tid som en större händelse i Mayakalendern firades var 17-18 augusti 1987, då kvantsprånget till den åttonde skapelsevågen firades i form av The Harmonic Convergence (Den Harmoniska sammanstrålningen).

Nu förbereds nästa stora händelse i Mayakalendern, kvantsprånget till den högsta och avgörande nionde skapelsevågen. Det kommer att firas 17-18 juli 2010 i form av The Conscious Convergence (Den Medvetna sammanstrålningen). Datumen reflekterar de energiskiften i Mayakalendern som varslar om tranformationer av medvetandet.

I artikeln här nedanför uppmanar Carl Johan Calleman oss att under 17-18 juli 2010 på olika sätt fira eller manifestera vår vilja att skapa ett enhetsmedvetande. Under dessa dagar lägger vi helt enkelt grunden för den nionde skapelsevågen, som startar 9 mars 2011.

”Hoppet inför framtiden ligger i att vi lär oss surfa på den nionde vågen”, skriver Calleman. Han ger oss också tips om hur firandet kan ske:

”Ett bra exempel på en ceremoni som är ett uttryck för enhetsmedvetande är enligt min mening upptagandet av Jack Sully i folket på Pandora i filmen Avatar.”

För den som vill delta i firandet rekommenderas de här sajterna:

Skapa avsikten att uppnå enhetsmedvetande med Mayakalenderns nionde våg!

Carl Johan Calleman

Artikel av Carl Johan Calleman publicerad 2010-03-08 (Här visas endast inledningen på artikeln. Klicka på länkarna och läs hela artikeln!)

Artikelns huvudpunkter:

 • Mayakalendern handlar om dig.
 • Enligt det forntida Mayafolket så skapas universum av nio vågrörelser.
 • Vi närmar oss nu slutet på den åttonde vågen och aktiveringen av den nionde och högsta nivån som kommer att fullborda universums evolution.
 • Universums nionde nivå är designad att generera ett enhetsmedvetande.
 • Manifestationen av det enhetsmedvetande som kommer att bäras fram av den nionde nivån kommer att kräva att människor har en intention att skapa detta.
 • Den Medvetna Sammanstrålningen den 17-18 juli 2010 är för dem som har intentionen att skapa ett enhetsmedvetande under den nionde vågen i Mayakalendern.

På senare år har intresset för Mayakalendern, och i synnerhet dess slut, ökat väsentligt och många frågar sig vad den har att säga om framtiden.

Förvånansvärt nog så ställer sig många den frågan, som om svaret inte hade något med dem själva att göra! Bara ett fåtal tycks ha reflekterat över att förverkligandet av den kosmiska planen kommer att kräva att de blir medskapare med denna gudomliga plan och att inget betydelsefullt skifte kommer att ske om inte människorna själva tar på sig en sådan roll.

Detta betyder inte att människor helt enkelt kan skapa vad de vill, vid vilket tillfälle som helst.

Mayakalenderns vågor sätter fortfarande ramarna för vår existens och vad vi kan och vad vi inte kan skapa under en speciell era. Bara en kreativitet som är förenlig med en ny våg kommer att ha en plats när vi går in i denna och detta kommer återigen att bli tydligt när vi går in i den nionde, och mest högfrekventa, vågen i Mayas kalendersystem.

Det är då viktigt att fråga sig vad för slags medvetande som denna våg kommer att skapa och vad som kommer att krävas av oss för att vi skall kunna axla rollen som medskapare med denna våg.

För att kunna besvara detta måste vi konsultera det forntida Mayafolket och studera deras enda inskrift, som beskriver innebörden av att kalendern kommer till ett slut, nämligen Tortuguero‐monumentet*). Detta säger att vid den tidpunkten så kommer nio-stegs-“väsendet, Bolon Yookte”, (se bilderna nedan) ”att nedstiga.” Vad detta betyder på modernt språk är att en kombination av nio kosmiska krafter, nio vågrörelser som skapar universum, samtidigt kommer att manifesteras fullt ut.

*) Läs också Callemans artikel om Tortuguero‐monumentet.

Texten från Tortuguero monument 6, som beskriver Bolon Yooktes nedstigning. Teckningen är gjord av Sven Gronemeyer.


Den kosmiska pyramiden, eller Bolon Yookte, vars nio vågor (nivåer) samtidigt kommer att manifesteras fullt ut när Mayakalendern når sitt slut.

I detta Mayafolkets eget sätt att beskriva innebörden av slutet på deras kalender finns det alltså inte något som talar om att jorden skulle gå under. Snarare handlar kalenderns slut om en fullbordan, eller ett förverkligande, av nio evolutionära processer som har pågått sedan universums födelse och lett till den värld som vi lever i idag. Dessa nio kosmiska krafter är de nio stegvisa utvecklingarna (Undervärldarna), var och en genom tretton energier, som Mayas kalendersystem bygger på, ett system som extremt väl sammanfaller med betydelsefulla händelser i den biologiska och historiska evolutionen.

De nio olika progressionerna i tretton steg utvecklar var och en en särskild ram för medvetandet och den nionde och högsta av dessa kommer att bära med sig ett skifte till enhetsmedvetande som kommer att kulminera när kalendern kommer till sitt slut (28 oktober 2010).

Jag tror dock här att det är av avgörande betydelse att inse att dessa nio kosmiska krafter inte verkar åtskilda från människorna utan genom dem och att de bara manifesteras i den utsträckning som människor sätter sig i resonans med dem. Jag tror också att vi bör utgå ifrån att medskapandet av den högsta nivån kräver att vi verkligen är hängivna dess syfte.

Det är som en förberedelse till denna något mystiska nionde våg som jag uppmuntrar till firandet av den Medvetna Sammanstrålningen 17-18 juli 2010, som en tidpunkt för att fokusera på den högsta och avgörande skapelsevågen i Mayas kalendersystem.

 • Läs hela artikeln (på svenska) på Carl Johan Callemans webbsajt.

Fler av Callemans artiklar om ämnet:

Meditera för hållbar ekonomi och delade resurser!

Carl Johan Calleman

Den Sjätte dagen pågår enligt Callemans tolkning av Mayakalendern till 8 november 2009. Då tar den Sjätte natten över och pågår till och med 2 november 2010 då Sjunde och sista dagen i den galaktiska undervärlden börjar. Den Sjunde dagen slutar 28 oktober 2011, sista skapelsedagen för alla nio undervärldarna i Mayaindianernas Heliga kalender, Tzolkin.

Läs nya artiklar (på engelska) av Carl Johan Calleman (bilden) och Joseph Giove om bl.a. den Sjätte dagens mittpunkt här. Här nedan finns även en sammanfattning på svenska av innehållet i artikeln.

Carl Johan Calleman fokuserar på den pågående krisen för tillväxtekonomin, vars inledning (december 2007) nära sammanfaller med inledningen av den Femte natten (19 november 2007). Han argumenterar för att den medvetandeförändring som nu sker, under den Sjätte dagen, kan ge skjuts åt rörelser mot en mer hållbar ekonomi, baserade på ett globalt, holistiskt och jämställt tänkande som manifesteras i balanserade relationer mellan kön, nationer, raser och religioner.

Han förutspår att den ekonomiska nedgången nu kommer att sakta ner något fram tills den Sjätte natten inleds 8 november 2009, men att den ekonomiska nedgången därefter kommer att ta ny fart. Vi tvingas då inse konsekvenserna av oupphörlig tillväxt. Den eran är slut, anser Calleman, som hoppas att krisen får oss att börja tänka i andra banor.

En gräsrotsrörelse mot hållbar ekonomi och bort från de dominerande hierarkierna är möjlig, anser Calleman. Under den Sjätte dagens mittpunkt 9-11 maj 2009 föreslår han därför att vi i meditation tittar på vilka vi behöver vara för att det ska ske.

Han skriver (fritt översatt från engelska):

”Jag tror också att den ökande medvetenheten om Det kosmiska Livets träd… kommer att skapa en ökad medkänsla, vilken verkligen kommer att behövas när människan söker nya vägar att dela resurser, jobb, osv. En anda av att dela, av samarbete och medkänsla behöver färga den globala meditationen vid den Sjätte dagens mittpunkt 9-11 maj 2009. Om de nya vägarna inte omfattar medkänsla och samarbete reproducerar de troligen bara det gamla.

En global meditation löser självklart inte mänsklighetens problem. Men det hjälper till! Genom att fokusera på att koppla sig till Det kosmiska Livets träd (som i Mayafolkets och andra gamla myter ligger bakom de olika eror som människan lever i), kan vi kanske skapa den nödvändiga medkänslan för att uppfylla vårt eget syfte när vi når det högsta energistadiet 28 oktober 2011.

I en global meditation kan vi kanske fokusera på att inspirera till den gräsrotskreativitet som behövs för övergången till en hållbar Edens lustgård, vilket jag för min del är övertygad om är syftet med den kosmiska planen.”

Får Carl Johan Calleman rätt? Tar den ekonomiska nedgången ny fart igen efter 8 november 2009, då den Sjätte Natten börjar?

Calleman på YouTube om den ekonomiska krisen och om missuppfattningar om Mayakalendern

Andra artiklar av Carl Johan Calleman: