Mayakalendern/Myter och fakta

Cib (Uggla) är ett av de 20 dagtecknen i Mayakalendern, och om tecknet sägs: ”dag för att vara mottaglig för de kosmiska krafterna”. Om människor födda denna dag sägs: ”Ugglor besitter forntidens visdom”.

Innehållet på den här sidan:

  • Myter och fakta. Här presenteras åsikter från både akademiska och ickeakademiska källor. Bland akademikerna finns Carl Johan Calleman, Johan Normark och Linda Schele och bland ickeakademikerna Ola Petterson, Don Alejandro, John Major Jenkins och Geoff StrayUppdaterat 2012-12-07
  • Karin Forsberg: Mayakalendern tar inte slut! I en artikel publicerad 2011-09-24 tog Karin Forsberg avstånd från sin tidigare samarbetspartner Carl Johan Calleman och anslöt sig till dem som hävdar att kalendern varken har ett slut eller förutspår någon dramatisk förändring vid ett visst datum.
  • Vintersolståndet 2012 har passerat – och jorden gick förstås inte under..!  Professor David Stuart, arkeolog och framstående expert på den gamla mayakulturen, är inte förvånad eftersom deras kalender varken tog slut eller har förutspått någon domedag! Publicerat 2012-12-21.
  • Mayafilmen Shift of the Ages är äntligen klar! Se den gratis fram till 15 januari 2013. Uppdaterat 2012-12-21
  • Länkar till sajter och YouTube-filmer om Mayakalendern

Ljusspridarnas andra sidor om Mayakalendern:

Myter och fakta

En vanlig missuppfattning är att Mayakalendern beskriver jordens undergång 2012. Det finns dock ingenting i forskningen som talar för det. Inte heller dagens mayaättlingar nämner något sådant. Däremot talar deras äldre om ett förestående skifte till en ny tidsålder (The Shift of the Ages).

Även vissa västerländska författare talar om ett skifte, som svensken Carl Johan Calleman och amerikanen John Major Jenkins.

Calleman och Jenkins är dock de enda (på den här sidan) som tvärsäkert hävdar att Mayakalendern har ett slutdatum. De är dock inte ense om vilket datum det är!

Men något slutdatum finns inte! Det säger bl a den svenske arkeologen och mayakännaren Johan Normark. 

Läs mer om allt detta längre ner!

Ola Petterson: Mayakalenderns slutdatum är en myt!

 Ola ”Aniel” Petterson

En annan svensk, Ola ”Aniel” Petterson, påpekar att varken forskare eller Mayas äldre kan veta exakt när det förväntade skiftet kommer att ske, eftersom ingen vet exakt var i Mayakalenderns Långa räkning (på 5.125 år eller 5.200 år!) som vi just nu befinner oss. Mayakalenderns slutdatum är en myt, hävdar därför Ola Petterson (Lyssna på hans föreläsning på YouTube).

Det är i samband med slutet på den nuvarande Långa räkningen, som de förutspådda förändringarna kommer att ske, därom är många ense, men det råder olika uppfattningar om när det kommer att inträffa. Vissa västerländska forskare, som Carl Johan Calleman, hävdar att slutdatumet för den Långa räkningen är 28 oktober 2011, medan andra hävdar att det inträffar 21 december 2012 eller rent av 2013.

Ola Petterson tillägger dock:

Den nära förestående transformationen av oss själva och planeten, vars tidpunkt mayafolkets Långa räkning var avsedd att hålla ordning på, är förmodligen bland det viktigaste som finns att förmedla. Den ”Blå Kachinan” sägs ha dansat den 24 oktober 2007 och att vi därmed gått in i det som Mayafolket kallar ”The End of Time”. En nedräkning till Zero-point.

Västerlänningar, som José Argüelles, Carl Johan Calleman och John Major Jenkins, har alla spridit myten om kalenderns slut 2011-2012-2013. Något som de nu borde ta tillbaka och respektera Mayas egna insikter. Kalendern slutar absolut inte 2012, enligt Don Alejandro, Mayafolkets högste ledare!

(Ola Petterson håller kurser och ger föreläsningar om Mayakalendern. Se hans hemsida: Haniel.se. Lyssna även på hans föreläsning på YouTube där han säger att Mayakalenderns slutdatum är en myt!).

Don Alejandro: Kalendern slutar absolut inte 2012!

Don Alejandro

Mayafolkets främste nu levande ledare är Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj. Don Alejandro (även kallad Vandrande Vargen) är ursprungsfolkens ambassadör i Guatemala, ledare för Mayaäldres Nationella Råd i Guatemala, Mayakalenderns dagräknare och andlig Quiche Mayaledare av 13:e generationen.

Don Alejandro hävdar att den ”Långa räkningen” inte alls är 5.125 år lång utan 5.200 år lång! Alltså 75 år längre än vad västerländska uttolkare påstår! Och därmed kan Mayakalendern omöjligt sluta 2011, 2012 eller 2013.

Don Alejandro avslöjar dock att Mayafolket tappade den ”Långa räkningen” när de övergav slättlandet i Mexico vid slutet av 800-talet, men att de fortfarande har koll på den kortaste mayakalendern, Tzolkin, en 260-dagars cykel som också utgör grunden för Mayas astrologi.

Dagens Mayaättlingar vet alltså inte vilken tzolkinrunda vi är inne i under den ”Långa räkningen” på 5.125 år (eller 5.200 år, som Don Alejandro hävdar), och när Mayakalendern slutarMen de vet mycket väl vad det kan komma att innebära!

Läs Don Alejandros Budskap till världen 8 april 2011 samt Pressmeddelande 18 maj 2011 från National Council of Elders Mayas, Xinca and Garifuna om meningen med 2012Se även Don Alejandros budskap på Shift of the Ages samt dokumentärfilmen Shift of the Ages, som hade premiär 14 december 2012 och som visas gratis till och med 15 januari 2013.

Carl Johan Calleman: Mayakalendern slutar 28 oktober 2011!

Carl Johan Calleman, fil dr i biologi, mayaforskare och författare.

Den svenske biologen, mayaforskaren och författaren Carl Johan Calleman anser att det fruktade året 2012*) är slutet på miljarder år av evolution och början på en helt ny medvetandenivå för oss – ett tidlöst universellt medvetande.

Calleman hävdar att Mayakalendern avslutades 28 oktober 2011 – vid den Sjunde skapelsedagens slut, som enligt Calleman just det datumet inträffade samtidigt för alla de nio Undervärldarna i kalendern! Han tillbakavisar dock alla spekulationer om jordens undergång.

– Det finns inga belägg i forskningen för att Mayakalendern beskriver jordens undergång, säger han. Han ser däremot de nio Undervärldarnas slutdatum som starten för en ny värld – en värld i enhetsmedvetande och harmoni, en värld där det linjära tidsmedvetandet upphört!

*) Den Stora cykeln (även kallad Galaktisk dag) omfattar enligt västerländska uttolkare 25.625 år (alltså fem Långa räkningar om vardera 5.125 år) eller 26.000 år enligt mayaättlingen Don Alejandro (fem Långa räkningar om vardera 5.200 år). Vissa (t ex John Major Jenkins) anser att slutet på den pågående Stora cykeln inträffar 21 december 2012, därav spekulationerna om vad som ska hända då.

Bilden: Den kosmiska pyramiden med de nio medvetandenivåerna. 

Biologen Carl Johan Calleman har en evolutionistisk hållning och ser Mayakalendern som en kalender för skapelsens alla kvantsteg mot ett tidlöst universellt medvetande som inträffar när den nionde medvetandenivån har nåtts – alltså inte en kalender för linjär tid som slutar med världens undergång när kalendern tar slut!

De Nio Undervärldarna

Han skriver (översatt från engelska):

Enligt uråldrig mayatro består Kosmos av Nio Undervärldar (medvetandenivåer). Denna grundläggande idé uttrycks mycket kraftfullt genom deras viktigaste pyramider: Den befjädrade ormen i  Chichen-Itza, Jaguarpyramiden i Tikal samt Inskrifternas tempel i Palenque, som alla byggts i nio plan.

Den nionde och högsta medvetandenivån, den Universella, uppnåddes enligt Calleman genom inträdet i den Nionde Undervärlden den 9 mars 2011 och avslutades 28 oktober 2011. Detta kommer att resultera i ett tidlöst kosmiskt medvetande och ett universellt medborgarskap för mänskligheten, anser han. (Läs mer här.)

Utvecklingens tretton toner

Calleman skriver vidare:

De tretton medvetandesteg som tas i varje Undervärld sker enligt ett gemensamt utvecklingsmönster. Maya brukade beskriva detta som att en speciell gudom eller en gudomlig kraft härskade över var och en av de tretton Himlarna i varje Undervärld. Det intressanta med dessa tretton gudomar, som härskar över de tretton himlarna, är att de sju som härskar över de sju Dagarna är krafter som stöder utvecklingen av ett frö. (Läs mer här.)

Calleman är mycket kritisk till alla spekulativa uppgifter om att Mayakalendern förutspår jordens nära förestående undergång. Självutnämnda profeter har hittat en guldgruva, anser han i artikeln The Prophets Bonanza – The Approach to the Mayan End Date. Han skriver (översatt från engelska):

Alla olika sorters påståenden görs om den närmaste tiden: Annunakis kommer; det kommer att ske ett geomagnetiskt polskifte; en galaktisk rätlinjig formering kommer att ändra allting; ett medvetandeskifte; vulkaniska utbrott. Somliga säger att vi kommer in i ett speciellt område i galaxen där allting går fortare och andra säger att utbrotten från solen kommer att intensifieras. Många av dessa påstådda händelser kommer helt oväntat att komma nerdimpande över oss den 21 december 2012.

Det är alltså en luckrativ tid för alla sorters profeter, som inte sällan ger vilseledande uppgifter om vilka de själva är och om sina relationer till de samtida Maya. För mig som professionell och resultatinriktad vetenskapsman, som arbetar för att belysa den högre meningen med Mayakalendern, är de nämnda idéerna milt sagt irrelevanta och helt bortom något logiskt begripligt sammanhang. Den enda Mayainskriptionen om slutdatumet talar om nedstigningen av Nio kosmiska energier, Bolon Yookte*), inte om solutbrott eller polskiften.

Calleman anser alltså med stöd av sin forskning att Mayakalendern beskriver hela jordens och universums utvecklingshistoria**) och att skapelsen av världen nu är fullbordad sedan det nionde och sista utvecklingssteget har avslutats. Stora förändringar har skett i människors medvetanden och en helt ny syn på världen har uppstått. Calleman anser att den gamla värld vi känner på så sätt har ”dött” och att vi genom det förändrade medvetandet själva skapar ”en ny värld”.

*) Bolon Yookte (den Niodimensionella Guden över Nio undervärldar), symboliseras här ovan av Jaguarpyramiden i Tikal, Guatemala. Alla de Nio undervärldarna kommer att fullbordas vid samma tidpunkt (Bolon Yookte kommer att stiga ned), och för att symbolisera denna synkrona händelse har pyramiden en rak baksida. Enligt Carl Johan Calleman inträffade denna synkrona händelse 28 oktober 2011 – vid den Sjunde skapelsedagens slut.

**) Enligt Callemans tolkning av Mayakalendern började den Första av de nio undervärldarna (materien) att skapas för 16,4 miljarder år sedan. Se Calleman: The Nine Underworlds of the Cosmos and their corresponding levels of Consciousness. Enligt NASA:s astronomer är universum 10-20 miljarder år gammalt. Data från rymdteleskopet Hubble samt från markbaserade teleskop på Hawaii indikerar att universum är ca 15 miljarder år gammalt.

John Major Jenkins: Mayakalendern slutar 21 december 2012

John Major Jenkins, amerikansk författare och oberoende forskare, är en av de ivrigaste förespråkarna för att Mayakalendern slutar 21 december 2012 och att det innebär stora förändringar för jorden. Även om hans åsikter går på tvärs med både Calleman och den vetenskapliga huvudfåran så anses han som en av de mer lättbegripliga författarna i ämnet. Läs mer på hans sajt The Mayan Calendar & 2012 Studies samt på Wikipedia.

Här är några läsvärda artiklar på John Major Jenkins sajt:

Linda Schele: Mayakalendern beskriver inget slutdatum

 

Linda Schele vid en stele i Copán, Honduras

Frågan är dock om Mayakalendern överhuvudtaget beskriver något slutdatum. Den ansedda amerikanska forskaren Linda Schele uppger att det i Mayakalendern finns datum som pekar tusentals år framåt i tiden! En inskription från Palenque talar om ”när 80 Kalenderrundor gått efter kung Pacals tillträde”, ett datum som enligt Schele motsvarar den 15 oktober år 4772. Och den berömda stelen i Coba anger tidscykler av ofattbara mått, mångdubbelt större än universums idag kända ålder på cirka 15 miljarder år.

Johan Normark: Det finns inget känt slutdatum!

Den svenske Mayakännaren och doktorn i arkeologi vid Göteborgs universitet,  Johan Normark, avfärdar Callemans teorier men bekräftar Don Alejandros och Ola Pettersons åsikter: Det finns inget känt slutdatum!

Johan Normark skriver följande i en kommentar 21 november 2011 på sin blogg:

Kortfattat: Den långa räkningen har inget känt slutdatum och det hade den antagligen inte. Anledningen att man hävdar att det finns ett slutdatum beror på att början av de fem lägsta nivåerna började vid datumet 13.0.0.0.0 eller 0.0.0.0.0 och det är 3114 f.Kr. enligt den s.k. GMT-korrelationen. Då 13 baktun finns omnämnd i början har vissa trott att den pågående långa räkningen även den ska sluta nästa gång vi når 13.0.0.0.0 (21 eller 23 december 2012 beroende på vilken GMT-korrelation man använder). Ett enda monument omnämner detta datum men det står inget om ett slutdatum. Andra monument i Palenque omnämner framtida händelser i nästa Piktun (1.0.0.0.0.0), dvs den långa räkningen har mer än 20 baktun (4772 e.Kr.). Inte heller här har vi något slutdatum. David Stuart har framfört idén att kalendern egentligen är en kort version av en mycket längre kalender vars totala längd är mer än 70 kvadriljarder år (27 nollor). Enligt denna tolkning är det ungefär 25-30 kvadriljarder år kvar till ett eventuellt slut. Vad gäller Callemans påstådda slut så fungerar inte hans kalender med matematiken i mayas system. Han har inte bara hittat på en ny slutdag i vår kalender, utan även ändrat mayakalenderns uppbyggnad. Hans kalender fanns m a o inte hos forna maya.

Sammanfattningsvis: det finns inget känt slutdatum och om man ska tro Stuart så ligger det eventuellt extremt långt in i framtiden.

Källa: Johan Normarks blogg.

Läs även Johan Normarks diskussioner på sin blogg om och med Carl Johan Calleman:

Geoff Stray: Callemans kalender är fel och hans förutsägelser slår inte in

På sajten Atitlan Sol är den engelske författaren Geoff Stray mycket kritisk till Callemans förutsägelser och teorier. Han skriver (översatt från engelska):

Ingen Mayakännare stöder Callemans teori

Carl talar om andra människors fantasier, men han kan inte hitta en enda akademisk mayakännare som stöder hans idéer. Detta är uppenbart i dessa länkar där den svenske mayakännaren Johan Normark smäller igen Carls kalender. Under de senaste 100 årens historia av mayastudier, ser vi att alla de mest betydelsefulla upptäckterna och kunskapssprången har gjorts av forskare utan akademiska meriter.

Carl hänvisar ständigt till sin doktorsgrad i fysisk biologi och det kan ge hans skrivande om evolutionen viss tyngd, men när han ger sig bort från ren biologi så är hans doktorstitel lika betydelsefull som ett kunskapstest i cykling. Det är emellertid också sant att innehavet av bokstäverna efter namnet verkligen förefaller att bidra till en känsla av elitism och överlägsenhet, som ger en uppenbar licens att vara nedlåtande mot dem som inte är medlemmar. Läs mer här (på engelska).

Geoff Stray om profetiorna

Lyssna här på vad Geoff Stray säger om Mayas profetior och om kalenderns slutdatum (2×10 minuter):

Del 1:  http://www.facebook.com/photo.php?v=10151215403343305&set=o.331972457938&type=2&theater#

Del 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10151215414618305

En längre artikel (åtta sidor) finns också i ämnet, The Tortuguero Prophecy Unravelled, där Geoff Stray inte bara beskriver Mayas profetior utan även liknande profetior från andra kulturer, bl a den fornnordiska, dvs Ragnarök.

Karin Forsberg: Mayakalendern tar inte slut!

KarinForsberg

Även Karin Forsberg, Umeå, som fram till 2011 samarbetade med Carl Johan Calleman med att framställa en årlig Mayakalender, har anslutit sig till dem som hävdar att Mayakalendern inte har något slut. I en artikel (publicerad på hennes hemsida Livsströmmen 2011-09-24 och uppdaterad 2012-12-11) så skriver hon:

Min tro är som det gamla Mayafolkets, alltså att det handlar om ständigt upprepade cykler inom cykler inom cykler och därtill en ständig nivåhöjning, vilket ger en spiralform för utvecklingen i kosmos. Och i en sådan utvecklingsmodell ser jag inte utrymme för några kvantsprång, utan endast en successiv utveckling.

Läs hela hennes intressanta artikel här: Mayakalendern tar inte slut!

Vintersolståndet är över – och jorden gick förstås inte under! 

Vintersolståndet2012

Vintersolståndet fredag 21 december 2012 kl 12:12 CET bjöd här i Piteå på en molnfri himmel med ca 16 minusgrader och en vackert röd sol strax över horisonten.

Nu, sedan vintersolståndet har passerat, är det business as usual och inga tecken på att världen gått under. Men vänta bara, snart kommer bortförklaringarna från dem som roat sig med att skrämma människor med fejkade profetior om domedagen och som tjänat massor av pengar på det. Vi får helt säkert snart ett nytt datum att ängslas för. Det är bra för domedagsprofeternas affärer.

David_stuart_102

Professor David Stuart, amerikansk arkeolog och framstående expert på den gamla Mayakulturen, har med sin forskning visat att varken Mayafolket eller deras kalender har förutspått världens undergång vid vintersolståndet 2012. Och deras tideräkning har inte heller tagit slut. Den fortsätter långt in i framtiden, även om det gamla ”året” tagit slut. En ny kalenderrunda startar alltså, precis som när vi tar fram en ny almanacka vid nyår.

Inskriptionernas tempel i Palenque diskuterar t ex händelser som kommer att inträffa långt fram i tiden – år 4772! David Stuart säger:

Mayakalendern har inte något slut, den fortsätter i eoners eoner bortom 2012. Kalenderns verkliga struktur är nästan ändlös. Den fortsätter gott och väl bortom slutet på vårt universum och vår egen vetenskapliga kosmologi.

Läs mer här: Earthsky.org

DonAlejandro2   Maya

Efter sju år – Mayafilmen är äntligen klar!

Den länge efterlängtade dokumentärfilmen Shift of the Ages – an epoch tale… a Mayan journey through time med mayaäldsten Don Alejandro är nu äntligen klar för visning! Filmen släpps fredag 14 december 2012 och visas online i HD-kvalitet på Shift of the Ages hemsida http://shiftoftheages.com.

I enlighet med Mayas visdom och tradition kommer det inte att kosta något att se premiärvisningen av filmen. Den visas gratis fram till 15 januari 2013  – men donationer är tacksamt och ödmjukt accepterade, skriver producenten Joseph R Giove i nyhetsbrevet om filmen.

Vi uppmanas nu att börja organisera våra vänner för gruppvisning – för att med dator, stor bildskärm och ljudsystem njuta av upplevelsen av Shift of the Ages, som det tog sju år att göra!

Mayaäldsten Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj vägleder oss i filmen igenom en förutspådd utvecklingsprocess kallad Shift of the Ages, övergången till en ny tidsålder. Han ger inte bara kraftfulla budskap fyllda med hopp och löften, utan ger även allvarliga varningar om de förändringar vi måste göra. Han säger att vi lever i en tid när förfäderna, liksom visa män och kvinnor, återvänder för att anmäla en ny era av global harmoni och en ny fas av mänsklig utveckling.

Länkar:

Ljusspridarnas andra sidor om Mayakalendern: