Chakran

Andliga guider, änglar och de 12 chakrana NYTT!

andligaguider

Artikel av Solkarina Hammar

Andliga guider och änglar som finns i vår närhet befinner sig på olika vibrationsfrekvenser. Beroende på vem vi vill ha kontakt med så kan vi också kontakta olika frekvenser. Det gör det lättare för oss att etablera kontakt.

Läs gärna mer i min bok Andliga guider och änglar där jag beskrivit hur du kan kontakta de olika nivåerna och mer hur det kosmiska trädet fungerar.

Kanaliserat genom Solkarina

Som medium är det viktigt att lära sig var de andliga guiderna finns och vilka nivåer de befinner sig på. Det finns totalt 144 nivåer i vår dimension och i vår vintergata. Dessa får du lära dig att arbeta med under den fysiska mediumutbildningen samt när du går mina kurser i andlig och medial utveckling.

Man kan dela upp nivåerna inom de andliga planen i 12 steg. Dessa hör samman med våra 12 chakras, 12 nivåer men totalt 144 nivåer. En nivå står för en dimension och innebär en viss förståelse, kunskap och insikt. I min bok Andliga guider och änglar visar jag det genom att använda en trappa som liknelse och ett kosmiskt träd. Vill du lära känna någon av dessa andliga guider eller änglar behöver du också förstå de olika nivåerna.

Första chakrat står för grundtryggheten, att vi har kläder på kroppen, mat på bordet och tak över huvudet.  Det hör också samman med våra förfäder och vårt genetiska arv. Här finns ofta kraftdjur, naturväsen, skyddsänglar.

Här finns jordbundna andar, spöken osv som man kan se och påverkas av.

Andra chakrat står för den inre känslovärlden. Allt vi känner och tycker och tror om oss själva härstammar från navelchakrat.

Här finns ofta naturväsen, devariket, skyddsänglar, healingänglar.

Tredje chakrat står den  yttre känslovärlden. Alla intryck vi tar in utifrån och när vi läser av energier utifrån så gör vi det genom det 12 chakrat. Om du kommer in i ett rum så kan du omedelbart känna om de har bråkat eller skrattat i rummet. Det är energi som du läser av med solarplexus. På den här nivån har man en tro på att det finns gott och ont. Man tror på negativa krafter. Att människor är negativa eller tar energi.

Här finns en del naturväsen, skyddsänglar, healingänglar, andliga guider. Detta är också den dimension där man får kontakt med jordbundna andar. Därför är det viktigt att kunna denna dimension för att inte få ”fel” energikontakter. Et lär man sig genom det budskap de förmedlar. Det bästa är därför att använda guider från högre och lägre plan. Här finns jordbundna andar, spöken osv som man kan se och påverkas av. Det är en astral nivå från vilken man når hela astralvärlden. Det är vanligast att människor befinner sig på denna nivå och därför viktigt att du reser dig ur den.

Fjärde chakrat är hjärtchakrat och det hör samman med belöning och bestraffning. Hur vi lever och fastnar i mönster vi får från barndomen kommer att prägla hur balanserat hjärtat är. Det handlar om en balans i givande och tagande. På den här nivån förstår man att ingen människa är negativ. Man kan skilja på sak och person. Och förstår sina egna projiceringar.

Här kan du möta de flesta guiderna, på den här nivån verkar, naturväsen, healingänglar, skyddsänglar, andliga guider, ärkeänglar. Vilken information och kunskap de förmedlar beror på vilken nivå de befinner sig på inom nivån.

Femte chakrat, halschakrat, hör samman med kommunikationen. Förmågan att sätta gränser, be om det du vill ha, be om hjälp eller säga nej utan att hitta på en vit lögn.

På den här nivån verkar ungefär samma guider som på fjärde nivån. Uppstigna mästare kan ibland använda denna nivå för att kommunicera tex vid kanalisering. Vilken information och kunskap de förmedlar beror på vilken nivå de befinner sig på inom nivån.

Sjätte chakrat står för förmågan att se konsekvenser av sina val. Se vilka mål du har i livet och även se vilka steg du ska gå för att nå målen. Ungefär lika som den fjärde och femte nivån.Vilken information och kunskap de förmedlar beror på vilken nivå de befinner sig på inom nivån.

Andliga guider som levt tidigare på jorden verkar ofta från denna nivå.

Sjunde chakrat innebär att du nått självförverkligande och kan de övriga sex chakrana. Huruvida du har denna balans eller inte beror på situationen. Om du gör något du verkligen kan så har du antagligen fullständig balans i dessa. Men så fort du gör något nytt eller kommer i en situation som är ny och osäker för dig så blir det obalanser.

De som verkar på denna nivå är andliga guider som levt tidigare på jorden och de som finns på andra sidan.

Åttonde chakrat står för Kristusmedvetandet. De övriga sju chakrana handlar om den egna utvecklingen. När ditt medvetande utgår från åttonde chakrat så ser du inte längre till ditt eget bästa utan utgår från vad som är bäst för hela mänskligheten. Du kommer då på en högre karmisk nivå. Allt du gör gör du för hela jordens bästa.

Kristus – Sananda, Buddha, Quan yin, och de uppstigna mästarna verkar ofta från denna nivå.

Nionde chakrat handlar om en egen inre resa. Där du arbetar mer inåtriktad med din egen utveckling. Om du tidigare gjort mycket healingbehandlingar så kanske du känner att du behöver mer tid för egna funderingar, läsning, egen healing och egna aktiviteter. Du ser djupare in i dig själv och hittar nya andliga djup och frigör mycket karmiskt. Du förstår att det karmiska hör inte samman med bara dig utan påverkar också andra människor. Den människa som inte genomgår denna förvandling har inte förstått vidden av Kristus medvetandet på åttonde nivån.

Från denna nivå finns guider från åttonde nivån samt även ärkeänglar. Här kommer ofta galaktiska guider in.

Tionde chakrat innebär att du lärt dig genom den djupa inre resa du gjort. Du förstår hur olika saker hänger samman med varandra. Du ser karmiska band och varför du är i den familj du är i, hur du ska leva ditt liv på jorden och meningen med det.

Detta är nivån för de uppstigna mästarna samt galaktiska guider.

Elfte chakrat är en total hängivenhet att tjäna det gudomliga och andliga. Munkar och nunnor befinner sig ofta på denna nivå eller den åttonde till elfte nivån.

Detta är nivån för ärkeänglarna och galaktiska guider.

Tolfte chakrat är fullständig kontakt med kosmos. Detta kan man ibland få i korta ögonblick av upplysning. Det är det som är den heliga graalen när man har fullständig insikt och är i totalt flöde.

Detta är nivån för direktkontakt det kosmiska flödet.

Guiderna och de 144 nivåerna

Våra andliga guider hjälper oss genom olika nivåer och beroende på vad vi vill och behöver ha hjälp med, eller vad andra behöver ha hjälp med. Ju mer du arbetar med din andliga mediala utveckling, desto mer kommer du att kunna möta guider på de olika nivåerna, både för din utveckling och dina svar samt för andra människors räkning.

Inom var och en av de 12 nivåerna finns övriga nivåer. Det innebär t ex att den första nivån, som är baschakrat, innehåller de övriga 11 nivåerna. På nivå 2, navelchakrat, så finns det även där 12 nivåer som man måste passera kunskapsmässigt för att nå solarplexus nivå.  Totalt finns det 144 nivåer som de olika andliga guiderna verkar på. Vilka budskap de har utgår från dessa 12 nivåer och vilken nivå de befinner sig på inom nivån.

Det går inte att forcera nivåerna utan att ha fått insikter och förståelse för de lägre.

© Solkarina www.sinnligkunskap.se

Publicerat 2013-10-12

De sju stora chakrana

Chakran är en form av energicentra i vår eteriska kropp. Ordet chakra kommer från Indiens uråldriga språk sanskrit och betyder ”hjul av virvlande energi”.

Det finns över 360 chakran av varierande storlek i kroppen. Sju av kroppens stora chakran har störst betydelse. De påverkar kraftigt olika kroppsfunktioner och de samspelar i hög grad med personligheten.

Inom varje chakra finns ett säte av medvetande, som representeras av de känslor som återspeglas där. Vi människor uttrycker vår personlighet genom de känslomässiga energierna. Över- eller underbalans av ett eller flera chakran kommer i förlängningen att leda till obalans, inte bara i de subtila energierna utan även i den fysiska kroppen.

Varje större chakra har sitt eget ursprung i kroppen. De påverkar olika organ, endokrina körtlar och nervkomplex, och vart och ett av dem står för olika kännetecknande drag. Varje chakra representeras också av en färg ur regnbågsspektrum och av en ton ur musikskalan.

1. Rotchakrat

Finns beläget vid genitalierna.

Färg: Röd

Stimulerar sinne: Luktsinnet

Kroppsdel: Ben och fötter

Element: Jord

Välmående chakra skänker: Framgång – Motsatt: Misslyckande

Rotchakrat är förbundet med det fysiska, vår kropp och materiella omvärld. En god kontakt med detta chakra får oss att stå stadigt på jorden, resonera realistiskt och känna oss jordade och trygga. Vi upplever framgång i konkreta ändamål, såsom i arbete, ekonomi och bostad.

Om chakrat är hämmat kan vi uppleva otrygghet och utveckla egenskaper som snålhet, fixering vid karriär och materiella ting. Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. rotchakrats obalans är åderbråck, hemorrojder, ändtarmsproblem och ländsmärtor.

2. Sakralchakrat/Sexualchakrat

Finns beläget en bit nedanför naveln.

Färg: Orange

Stimulerar sinne: Smaken

Kroppsdel: Bäcken, ben och fötter

Element: Vatten

Välmående chakra skänker: Lugn – Motsatt: Vrede

Sakralchakrat har nära förbindelse med vår sexualitet och vår kontroll över lustkänslor. Härifrån uppstår känslor som livsglädje, passion, spontanitet, men även ilska. Vi balanserar vårt sakralchakra genom att känna äkta egenvärde, att inte vara beroende av bekräftelser utifrån. God kontakt med sakralchakrat skänker oss glädje i vår sexualitet och lust.

Ett hämmat sakralchakra kan leda till sexuella problem och hämningar samt brist på kontroll över sina känslor. Den som fått blockeringar i detta chakra får ofta ett begär av att äga pengar och människor. Har man inte kontroll över sig själv och sina känslor, så vill man ha det över andra. Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. sakralchakrats obalans är menstruationsproblem, vaginala infektioner, barnlöshet, tumörer och cellförändringar i könsorganen, impotens, prostataproblem, könssjukdomar, ländryggssmärtor, blås- och urinvägsinfektioner.

3. Solarplexuschakrat

Finns beläget just vid solarplexus, mellangärdet.

Färg: Gul

Stimulerar sinne: Synen

Kroppsdel: Mellangärde

Element: Eld

Välmående chakra skänker: Kärlek – Motsatt: Rädsla

Solarplexuschakrat står för våra intuitiva intryck av andra människor. Är man en god människokännare så har man i regel ett välfungerande solarplexuschakra. Här uppstår känslan av att vara sitt eget livs herre, att man har kontroll över sig själv och det som händer.

Vi balanserar vårt solarplexus genom att tro på oss själva, känna självrespekt och självtillit. God kontakt med solarplexuschakrat ger oss god kontakt med våra känslor. Här uppstår känslor som förälskelse och kärlek som behöver gensvar.

Ett hämmat solarplexus kan väcka känslor som ångest och ilska på andra och tillvaron. Man har svårt att acceptera sina känslor, eller förlorar kontakten med dem helt vilket i sin tur leder till bristande självkännedom. Självförtroendet sjunker och självföraktet ökar. Man kan bli girig, snål, egocentrisk, svartsjuk, avundsjuk, avvisande och hatisk.

Den som fått blockeringar i detta chakra upplever sig själv som ett offer eller en martyr för ödet och för andra människor. Det är alltid någon annan som bär skulden till individens misär – och själv står han/hon handfallen.

Solar plexus står även i nära förbindelse med vårt immunförsvar. Ett hämmat chakra gör oss mer mottaglig för allehanda sjukdomar. Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. solar plexuschakrats obalans är gikt, magsår, mag- och tarmsjukdomar, diabetes, inflammationer och cancer i bukspottskörteln, njurproblem, leverproblem, gallsten, förstoppning, anorexi, bulimi, illamående magbesvär.

4. Hjärtchakrat

Finns beläget i bröstbenets mitt.

Färg: Grön

Stimulerar sinne: Känseln

Kroppsdel: Bröst, armar, händer och skuldror

Element: Luft

Välmående chakra skänker: Glädje – Motsatt: Sorg

Hjärtchakrat är centrum för känslor som tillit, accepterande, förlåtelse, fred, glädje, men även lidande och sorg. Här finns vår förmåga att känna villkorslös och osjälvisk kärlek, den kärlek som man kan hysa för andra människor, djur och natur. Denna kärlek kräver inget gensvar.

Vi balanserar vårt hjärtchakra genom att känna omtanke för andra, samt kunna ta emot och ge kärlek osjälviskt. För att kunna hysa denna kärlek, måste man kunna älska sig själv. Du älskar, accepterar och förlåter inte bara andra utan även dig själv.

God kontakt med hjärtchakrat ger oss förmågan att älska villkorslöst, att glädjas och se hopp i livet. Här uppstår dessutom en helande energi. Den som har god kontakt med hjärtchakrat verkar i regel helande på människor.

Ett hämmat hjärtchakra kan göra oss oemottaglig för kärlek. Oavsett hur mycket kärlek och omtanke vi får av omvärlden, så påverkar den oss inte och vi söker ständigt efter mer. Om vårt inre är svultet på kärlek så känner vi rädsla som i sin tur kan leda till ångest och ilska. Kärlekens motpol är just rädsla.

Den som fått blockeringar i detta chakra kan lätt bli deprimerad, fastnar i självömkan och kan inte se någon mening med livet. Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. hjärtchakrats obalans är hjärtinfarkt, astma, allergier, lungproblem, bronkit, lunginflammation samt problem i överryggen och skuldergördeln.

5. Halschakrat

Finns beläget vid halsgropen.

Färg: Blå

Stimulerar sinne: Hörseln

Kroppsdel: Nacke, hals, mun och käke

Element: Eter

Välmående chakra skänker: Frihet – Motsatt: Förträngning

Halschakrat är centrum för vår förmåga att lyssna och uttrycka oss. Detta center påverkar vår kommunikation, både fysiskt, sexuellt, känslomässigt, verbalt och andligt. Vi balanserar vårt halschakra genom att väcka vår vilje- och skaparkraft, samt genom att förstå orsak och verkan, att vi är ansvariga för våra handlingar och deras konsekvenser.

Det är halschakrat som avgör om känslan eller förnuftet skall komma till uttryck. God kontakt med halschakrat gör att vi kan kommunicera med andra människor, bli förstådda, samt förstå. Vi är kreativa och använder oss av den förmågan.

Ett hämmat halschakra kan motarbeta vår kommunikationsförmåga. Vi blir inte förstådda och kan inte förstå varför. Detta kan leda till att man inte vill kommunicera alls, eller babblar på utan innehåll.

Den som fått blockeringar i detta chakra har svårt för att ta egna beslut och överlåter därför detta åt andra. Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. halschakrats obalans är halsont, tandköttsproblem, nackspärr, halsinfektioner, huvudvärk och problem med ämnesomsättningen.

6. Pannchakrat/Tredje ögat

Finns beläget mitt i pannan.

Färg:Indigo

Stimulerar sinne: Intuitionen

Kroppsdel: Huvud och ögon

Välmående chakra skänker: Lättnad – Motsatt: svårmod

Pannchakrat är centrum för intelligens, intuition, förståelse, klarsyn och mål. Vi balanserar vårt pannchakra genom att våga se in i oss själva, lita på våra intryck och vår intuition.

God kontakt med pannchakrat ger oss förmåga att se det ”andra inte ser”; att få visioner, kunna visualisera, se in i framtiden, se auror och energifält. Här uppstår våra intuitiva aningar, det som många inte kan förklara.

Ett hämmat pannchakra kan få oss förvirrade. Vi vet inte vad vi vill uppnå med vårt liv och har svårt för att fatta beslut. Blockeringarna leder i regel till tungsinne. Den som fått blockeringar i detta chakra förlorar även kontakten med sin intuition och sina mediala förmågor

Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. pannchakrats obalans är hjärntumörer, blindhet, migrän, nervositet, melankoli, schizofreni, inlärningsproblem och neurologiska sjukdomar.

7. Kronchakrat

Finns beläget på hjässans topp, fontanellen

Färg: Lila

Välmående chakra skänker: Lättnad – Motsatt: Svårmod

Vi balanserar vårt kronchakra genom helhet, att känna oss hela som människor och se en mening med livet. Kronchakrat står i nära förbindelse med vår andlighet. Vår utveckling i kroppens övriga centra reflekteras i kronchakrat.

Ju större kontakt vi har med rot-, sakral-, solarplexus-, hjärt-, hals- och pannchakrat, desto större förbindelse har vi med vår andlighet och dess kvalitéer. De flesta magiker inser vikten av att vårda sina chakran för att öka energiflödet i kronchakrat.

Den som fått blockeringar i detta chakra kan tappa tron på livet och förlora förmågan att känna sig hel som människa. Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. kronchakrats obalans är sjukdomar i nervsystemet, förlamningar och benmärgssjukdomar.

Publicerat 2008-05-23

LÄSTIPS:

Solkarina: Andliga guider och änglar

andligaguider_anglarbok-206x300 ISBN 9789197969352

Här beskriver Solkarina hur du kan kontakta de olika chakranivåerna och hur det kosmiska trädet fungerar. Hon delar upp nivåerna inom de andliga planen i 12 steg. Dessa hör samman med våra 12 chakras, 12 nivåer, men totalt 144 nivåer. En nivå står för en dimension och innebär en viss förståelse, kunskap och insikt. I sin bok visar Solkarina det genom att använda en trappa som liknelse och ett kosmiskt träd. Vill du lära känna någon av dessa andliga guider eller änglar behöver du också förstå de olika nivåerna.

Läs mer om boken och om hur du beställer den på Solkarinas hemsida. Du hittar även hennes böcker på Bokus.

MaLou Sundgren: Handbok om människans energier

energimanniskan

MaLou Sundgrens bok ”Energimänniskan – den personliga och andliga utvecklingens dimensioner” är en handbok om chakran, auran, tidigare liv. m.m. Författaren har arbetat i över 30 år med människans energier, med bl.a. akupunktur. Hon bor i Stockholm, men har rötterna i Vuollerim, Norrbotten.

Läs mer om boken och om hur du beställer den på MaLou Sundgrens egen hemsida.