Astrologiska prognoser

Nymånen 15 maj 2018: Från idé till tydlig form – tiden är nu! Nytt!

Nymånen är exakt kl 13:48 svensk sommartid med Solen och Månen i Oxens tecken.

JeanetteWikAstrologen Jeanette Wik.

Kära läsare!

Med Oxens tecken som inledande tema för måncykeln 15 maj-13 juni motiveras du att ge ett konkret uttryck för dina idéer i mötet med din omgivning. På ett personligt plan kan det handla om att kliva fram på scenen i sammanhang som berör arbetet eller andra viktiga kreativa samverkansprocesser i vardagen.

Planeten Uranus övergång till Oxens tecken under perioden maj 2018-mars 2019 förstärker månperiodens tema och speglar ett omfattande skifte i perspektiv när det kommer till hanterandet av våra resurser, sanna värderingar och materiella ting (senast vi såg denna övergång var under perioden juni 1934-april 1935).

Uranusprincipen på färd genom jordelementet och Oxens tema presenterar ett gyllene tillfälle att kasta loss från attityder, vanor och rutiner som inte längre speglar din idé om växande idag – för att genom denna rörelse eller förändringsprocess ge utrymme för ny inspiration och tillväxt.

Nu kan det vara hög tid att presentera ett koncept eller en verksamhetsidé som du har arbetat för att sammanställa under våren – ibland längre tid än så. Den norra månnoden, som befinner sig i Lejonets tecken fram till november 2018, motiverar dig att vara sann hjärtats väsentligheter och verka från din innersta kärna i det du väljer att skapa eller forma.

Så ge dig själv ett utrymmet att landa mitt i en pågående process – reflektera, betrakta och sortera bland tingens ordning. Med Oxens tema i täten kan du nu ta ut en kompassriktning som inspirerar och motiverar dig att bygga, forma och att skapa något nytt – självständigt och tillsammans. Med begrepp som: hållbart, rättvist, gemensamt och jordnära kommer du en bra bit på vägen till att ge dina idéer och drömmar en tydlig form.

© Jeanette Wik 2018

Lyssna till hela nymånekrönikan på Soundcloud: https://soundcloud.com/jeanette-wik/hallbart-langsiktigt-och-jordnara

Nymånekrönikorna upphör

Med denna krönika avrundar jag ett decennium av lyssnar- och läsarkrönikor som rör temat för den aktuella måncykeln. Även tjänsten ”månadshoroskopet” upphör i samband med detta. Det är ett beslut som mognat fram under det senaste åren då min praktik som homeopat, kostrådgivare & coach har blivit mer omfattande och fler intresserar sig för kost, näring och hälsa.

Tjänsten ”personliga horoskop” kvarstår och det innebär att du precis som tidigare kan boka tid för rådgivning och coaching baserat på ditt eget horoskop.

För mer information kring konsultationer, föredrag och kurser: http://www.jeanettewik.com

Till sist vill jag uttrycka ett stort tack för all positiv feedback och alla mejl i samband med månkrönikorna. Det har varit inspirerande och berikande att läsa om hur ni upplever att månadens tema avspeglas i den egna vardagen.

Allt gott och trevlig sommar!

Jeanette Wik

Nymånen 16 april 2018: Pionjäranda och nya mål 

Nymånen är exakt kl 03:57 svensk sommartid med Solen och Månen i Vädurens tecken.

JeanetteWikAstrologen Jeanette Wik.

Kära läsare och lyssnare!

Våren är på gång och den aktuella måncykeln 16 april-15 maj, som inleds i Vädurens tecken, presenterar en möjlighet att vända blad och påbörja en ny tillväxtperiod i flera sammanhang. Med eldelementet (Väduren) i täten ges möjligheten att ta ut en ny färdriktning eller att bjuda in ett nytt element i vardagen som öppnar dörren för nya perspektiv och upplevelser.

Planeten Merkurius som nu vänder i sin omloppsbana och börjar röra sig direkt efter flera veckor i en till synes bakåtgående resa (retrograd rörelse) speglar en tid för nystart, nya idéer och nya mål i sikte.

Nu kan du välja att ta på dig pionjärens glasögon, ta ett steg utanför komfortzonen av vanor och rutiner och tillåta dig inspireras av nya projekt och kreativa processer i din egen vardag. Avrunda det som väntar på att färdigställas och ställ in kompassen! Detta är en fin period att så frön för framtiden.

Tiden är nu och scenen är din…

Hör hela nymånekrönikan på Soundcloud: https://soundcloud.com/jeanette-wik/nystart-och-nya-ideer

2018 © måncykler & astrologi med Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken  (Betala gärna med Swish).

Nymånen 17 mars 2018: Avrunda och starta på nytt!

Nymånen är exakt kl 14:12 svensk vintertid med Solen och Månen i Fiskarnas tecken.

JeanetteWikAstrologen Jeanette Wik skriver om den nya måncykeln.

Kära läsare!

Nu kliver du in i en rörlig period med Fiskarnas tecken som inledande tema för perioden 17 mars-16 april. Detta är en fin tid för olika slags brobyggande processer där betoningen på vatten (Fiskarna) och eld (Väduren) ger dig möjlighet att avrunda en tillväxtcykel genom vardagen och starta på nytt.

Samtidigt påminns du om att inte ha för bråttom genom större förändringar och vägval. Planeten Merkurius, som rör sig in i en till synes bakåtgående färd (retrograd rörelse) genom Vädurens tecken 23 mars-15 april, påminner dig om att sakta ned tempot något – att inte forcera tingens ordning och våga landa mitt i en pågående rörelse, avtal eller nystartsprocess för att reflektera och sortera.

Vad är mest väsentligt för dig att svara till i den aktuella situationen eller frågeställningen?

Du motiveras nu att tänka långsiktigt och skapa hållbara övergångar mellan gårdagens erfarenheter och morgondagens möjligheter. Minns att allt inte behöver sammanställas eller färdigställas under denna måncykel. Det finns tid för eftertanke och urskiljning i för dig viktiga frågeställningar innan du väljer att utveckla, avrunda eller starta på nytt.

Vattenelementet (Fiskarna) betonar värdet i att släppa taget om strukturer, attityder och roller som tillhör gårdagen för att rikta blicken till det du vill forma här och nu. Detta gör perioden till en perfekt tid att rensa i garderoben, huset eller garaget för att använda metaforer – det vill säga ”städa ut” materiella ting såväl som rutiner och vanor som en gång tjänat ditt växande väl men som med handen på hjärtat (speglat genom norra månnoden i Lejonets tecken) inte längre speglar din idé om tillväxt idag.

Så låt kombinationen av vatten och eld med inslag av jordelementet (Mars, Saturnus, Pluto genom Stenbockens tecken) stödja dig i alla förändringsprocesser som handlar om att möta och integrera, landa reflektera och avrunda – för att genom dessa inre och yttre processer ge plats för en ny tillväxtcykel att ta plats när våren och sommaren står i dörren.

Allt är nu och scenen är din!

Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken  (Betala gärna med Swish).

Nymånen 15 februari 2018:  Våga förändra och ge plats för växande

Nymånen är exakt kl 22:05 svensk vintertid med Solen och Månen i Vattumannens tecken. Partiell solförmörkelse (max 60 procent, synlig i södra Sydamerika och större delen av Antarktis.

JeanetteWikAstrologen Jeanette Wik skriver om den nya måncykeln.

Måncykeln 15 februari-17 mars, som inleds med Vattumannens tema i fokus, speglar en tid för rörelse, nystart och förändring. Detta är en bra period att komma underfund med vad som motiverar dig och ditt växande. Vilka attityder och tankemönster bär du med dig när du ska starta nytt eller påbörja nya processer?

Solförmörkelsen som sker i samband med nymånen manar dig att gå till kärnan vad gäller olika frågeställningar i vardagen. Det kan handla om allt från att hantera nya arbetsuppgifter till dina dialoger med omvärlden, till frågor som rör din helhetshälsa och ditt eget engagemang inför olika projekt.

Vattumannens tema stödjer dig i alla processer som handlar om att våga kasta loss från rutiner, vanor och tankestrukturer som stagnerat. Nu motiveras du att granska dina egna och kanske även dina medarbetares förutfattade meningar kring saker och ting? Vilka attityder tillhör gårdagen och vad är sant idag?

Detta är med andra ord fin tid att börja om på nytt, dryfta och lyfta upp saker och ting till ytan för diskussion, nya ställningstaganden och potentiella lösningar som stödjer tillväxt för alla parter. Därför blir det viktigt att våga tala klartext kring frågeställningar som söker ett svar, rensa luften eller städa ur garderoben (för att använda metaforer) för att skapa urskiljning och utrymme för nya mötespunkter.

Tillåt vardagens dialoger att inspirera, överraska, utmana såväl som motivera och minns att framtidens manus skriver du alltid på idag.

Allt gott!
2018 © Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken  (Betala gärna med Swish).

Personliga konsultationer i Haparanda. Jeanette Wik besöker Haparanda 27 februari-7 mars 2018 och ger då personliga astrologiska konsultationer. För mer information och bokning se Haparandasidan.

Nymånen 17 januari 2018: Nya rutiner banar väg

Nymånen är exakt kl 03:17 svensk vintertid med Solen och Månen i Stenbockens tecken.

 JeanetteWikAstrologen Jeanette Wik skriver om en ny måncykel.

Kära läsare!

Årets första måncykel (17 januari-15 februari), med Stenbockens tecken som inledande tema, motiverar dig till praktisk och funktionell formgivning i vardagen. Det är en fin tid att dra upp nya riktlinjer för vårens åtaganden, möten och aktiviteter – och komma igång med olika projekt, inleda nya processer och samarbeten.

Planeten Uranus som fortsätter sin resa genom Vädurens tecken inspirerar dig att våga kliva utanför komfortzonen av etablerade strukturer och rutiner för att fortsätta växa och lära i mötet med nya kreativa utmaningar och uppgifter. Den starka betoningen på jordelementet påminner dig samtidigt om att ta en sak i sänder, ett steg i taget när det kommer till nystartade processer och gemensamma projekt. Ha inte för bråttom! Våga tänka långsiktigt, bygga hållbart och hålla fokus på detaljerna som på sikt kan göra skillnad!

Månförmörkelsen vid fullmånen 31 januari, som inleder den andra delen av måncykeln, motiverar dig att gå till kärnan i för dig viktiga frågeställningar som kan röra gemensamma resurser och ansvarsområden i vardagen. Detta kan vara en tid då du väljer att tacka nej till något som presenteras bara för att kunna säga ”ja, tack gärna” till projekt och samarbeten som inspirerar och engagerar.

Saturnus som nu (december 2017-december 2020) färdas genom sin egen hemmasfär (jordtecknet Stenbocken) stödjer dig i alla processer som handlar om att mogna och ta ett större personligt ansvar för din egen riktning genom vardagen. Ge dig därför tid att landa mellan varven av aktiviteter och åtaganden och betrakta scenen som du befinner dig på.

Den scen som är din egen plattform i vardagen, hur ser den ut? Finns det något du skulle vilja förändra, förenkla eller förnya?

Detta är en fin månperiod att omorganisera din tid till förfogande för olika projekt – att avrunda det som tillhör gårdagen för att rikta blicken till nuets potential att skapa på nytt och ge dina idéer en tydlig form.

Allt är nu!
© Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken  (Betala gärna med Swish).

Astrologen om 2018: Bygg broar mellan gårdagen och nuet!

JeanetteWik  Astrologen Jeanette Wik skriver om 2018.

Kära läsare!

Då var det dags för ett nytt år att ta scenen – ett år som i hög grad präglas av planeten Saturnus skifte från Skytten till Stenbocken och Uranus skifte från Väduren till Oxen. Dessa större och mer långsiktiga planetövergångar (transiter) speglar en möjlighet att omorganisera strukturer som har stagnerat i sin form och kasta loss från ramar, attityder och mönster som inte längre ger dig plats att växa.

På ett personligt plan kan det omfatta möjligheten att starta på nytt – att skapa nya rutiner kring ansvarsåtaganden, arbetsuppgifter, företagande eller studier. Allt beror så klart på var du befinner dig på din resa genom vardagen och hur din egen horoskopkarta ser ut – men nu kan det vara dags att i större utsträckning kliva fram på din egen scen i livet och ta ett medvetet ansvar för dig själv och dina egna behov av tillväxt och inspiration.

Uranusprincipen som rör sig in i Oxens tecken under perioden maj-november 2018 förstärker en önskan om att kasta loss, ta ett steg utanför den etablerade komfortzonen av rutiner och vanor för att skapa något nytt. En förändringsprocess som kan inledas på egen hand eller tillsammans med andra som delar dina drömmar och mål.

Utmaningen i år handlar främst om att inte ha för bråttom genom olika processer och valsituationer.  Det är väsentligt att bygga på hållbara överenskommelser och att ge tid till att betrakta detaljerna som på sikt kan göra stor skillnad för hur du upplever ett resultat. När det väl är gjort och du har landat i ett beslut om vägen är det hög tid att utveckla dina idéer – det vill säga sätta igång att bygga, skapa och samverka.

Starta det nya året med att landa och ställ sedan in din kompassriktning! Året 2018 presenterar ett gyllene tillfälle att bygga hållbara övergångar mellan olika rum i vardagen, broar som förenar gårdagens erfarenheter med morgondagens möjligheter.

Allt är nu!

 © Jeanette Wik

Nymånen 18 december 2017: Håll fötterna på jorden – och sikta på den klarast lysande stjärnan!

Nymånen är exakt kl 07:30 svensk vintertid med Solen och Månen i Skyttens tecken.

 JeanetteWik  Astrologen Jeanette Wik skriver om den nya måncykeln.

Kära läsare!

Med Skyttens tecken som inledande tema 18 december-17 januari kliver du in i en rörlig period med många bollar i luften och åtaganden på schemat inför julhelgen och det nya året. Samtidigt är det en tid som handlar om tillväxt på flera nivåer och du motiveras nu att utveckla den plattform som du har skapat till dig själv i olika sammanhang. Det är en process som kan ske på ett inre såväl som ett yttre plan i form av resor, studier eller i mötet med personer som öppnar dörren för nya perspektiv och som motiverar dig att fortsätta växa.

Under denna måncykel avrundas också en nästan tre år lång tillväxtcykel då planeten Saturnus lämnar Skyttens tema och rör sig in i Stenbockens tecken för en lika lång vistelse (december 2017-december 2020). Denna övergång (transit) kan för många spegla ett djupare skifte i perspektiv vad gäller riktning för olika projekt och processer i vardagen.

Minns att allt behöver inte ske eller färdigställas under denna måncykel. Trots att tiden är mycket gynnsam för nystart kan det vara fint med en stunds återhämtning och rekreation innan du sätter igång en helt ny process eller inleder nya projekt. Planeten Merkurius som fortsätter sin bakåtgående färd genom Skyttens tecken fram till 23 december påminner dig om värdet i att sakta ned vardagstempot något för att landa och bara vara – gärna på en plats och i ett sammanhang där du känner dig hemma.

På ett generellt plan kan Saturnus resa in i Stenbocken spegla en period för omorganisation – en tid då du har möjlighet att starta på nytt och skapa nya hållbara strukturer för ditt företagande, dina arbetsuppgifter och tjänande eller för dina studier. I vilken omfattning du väljer att förändra och omorganisera beror så klart på  ditt personliga horoskop och hur dina ambitioner och drömmar om framtiden ser ut.

Stenbockens tema betonar vikten av att kliva fram på din egen scen i livet, att ta ett större ansvar för dina göranden och för din riktning genom vardagen. Det gör den kommande  treårsperioden till en spännande tid som stödjer dig i alla processer som handlar om att mogna och bli verkligt närvarande i det du väljer att göra, skapa och forma.

Snart står ett nytt år i dörren med nya vägval runt hörnet och möjligheter att motiveras, engageras och inspireras. Skyttens tema som inleder den aktuella måncykeln påminner dig om att hålla fötterna på jorden när du siktar mot stjärnorna och fokusera på den stjärna som för dig lyser klarast.

Ge dig tid att landa, lyssna, möta, integrera och ställ sedan in din kompassriktning.

Allt är möjligt och allt är nu!

© Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken  (Betala gärna med Swish).

Fri lyssning. Du kan också få en kort överblick av den aktuella månperiodens tema på SoundCloud (gratis):

https://soundcloud.com/jeanette-wik/nymane-i-skyttens-tecken

Nymånen 18 november 2017: Omorganisera och skapa rum för tillväxt! 

Nymånen är exakt kl 12:42 svensk vintertid med Solen och Månen i Skorpionens tecken.

 JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln, som inleds i Skorpionens tecken.

Kära läsare!

Den aktuella måncykeln 18 november-18 december, med Skorpionens tecken som inledande tema, ger dig möjlighet att gå till kärnan i olika processer och projekt som behöver omorganiseras, restaureras och renoveras. Arbetet kan även ske på ett inre känslomässigt och intellektuellt plan där du nu medvetet kan arbeta med granska dina egna attityder och tankemönster kring tingens ordning och din egen roll i den ordningen. Finns det rutiner och vanor som behöver förändras för att ge dig utrymmet att fortsätta växa?

Detta är definitivt en bra tid för rörelse ut ur stagnerade situationer och strukturer, men det är väsentligt att färdas genom olika förändringsprocesser i ett lugnare tempo – det vill säga ge dig själv tiden att landa mellan olika aktiviteter och åtaganden innan du tar dig an nya projekt och samverkansprocesser.

Speciellt viktig blir tiden till reflektion när det gäller större vägval och långsiktiga avtal. Planeten Merkurius i en retrograd rörelse 3-23 december speglar en tid för avslut och omstart, men påminner dig om att allt behöver inte färdigställas eller klargöras under denna måncykel.

Det finns tid att sortera, reflektera och knyta samman lösa trådar till en helhet – oavsett om det gäller en ombyggnation, en samverkansdialog eller något annat pågående projekt i vardagen.

Under den kommande måncykeln avrundas också en nästan tre år lång tillväxtcykel när planeten Saturnus lämnar Skyttens tecken och rör sig in i jordelementet och Stenbocken under tidsperioden december 2017-december 2020. Det här är en övergång – transit – som för många kan spegla ett djupare och mer omfattande skifte i perspektiv vad gäller riktning och motivation. Mer om denna rörelse och övergång får du läsa i nästa månkrönika som kommer här i december.

Jupiter, arketypen, som under denna måncykel fortsätter sin resa i Skorpionens tecken (oktober 2017-november 2018), förstärker möjligheten att kliva i en ny roll vad gäller grupper och officiella åtaganden – eller helt enkelt landa på en ny plats i mötet med dig själv, dina drömmar och ideal. Allt beror givetvis på var du befinner dig i vardagen och hur din personliga karta ser ut, men nu kan det finnas möjlighet att avrunda en process som varit i fokus under några år för att skapa utrymme för nystart, nya samarbeten och nya kreativa projekt när 2018 står i dörren.

Allt är möjligt och allt är nu!

© Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken  (Betala gärna med Swish).

Fri lyssning. Du kan också få en kort överblick av den aktuella månperiodens tema på SoundCloud (gratis):

Nymåne 19 oktober 20117: Från klarhet till klarhet

Nymånen är exakt kl 21:12 svensk sommartid med Solen och Månen i Vågens tecken.

 JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln, som inleds i Vågens tecken.

Kära läsare!

Begreppet att nå klarhet löper som en röd tråd genom hela den aktuella måncykeln som pågår under perioden 19 oktober-18 november. Med Vågens tecken som inledande tema motiveras du att skapa balans mellan olika rum i vardagen och tillvaron – att landa på en plats och i ett sammanhang där du upplever att det finns utrymme att fortsätta växa, röras och inspireras.

Det är som alltid spännande med en ny månperiod och denna gång kan du se Uranus-principen inleda cykeln i en dynamisk vinkel till solens resa genom Vågens tecken. En utmaning som motiverar dig att våga kasta loss från strukturer och attityder som stagnerat för att skapa något nytt – på egen hand eller tillsammans med andra som delar dina ideal och mål om tillväxt.

På ett personligt plan kan detta innebära både avslut och nystart – allt beror på var du befinner dig på din egen resa genom vardagen. Den främsta utmaningen under den första delen av måncykeln, 19 oktober-4 november, handlar främst om att inte ha för bråttom vid viktiga vägval, större avtalsprocesser och samverkansdialoger som behöver få tid att mogna för att bära frukt.

Allt är nu och framtidens manus skriver du alltid idag. Minns att du befinner dig i en tid av snabba kast som speglas genom den kreativa Uranus-principens resa i Väduren. Aha-upplevelser och nya insikter presenteras i snabb takt – något som kan skaka om men också befria hjärta och sinne.

Ta ett steg i taget och håll fokus på din egen inre kompass och målbild. Tillåt dig själv att vara centrerad mitt i en pågående rörelse eller förändringsprocess. För trots att du kanske har väntat på ett komma igång med olika projekt och samverkansprocesser så kan det kännas som att allt går fort och av bara farten när du väl klivit på tåget i riktning mot dina mål.

Nu motiveras du att prioritera och omorganisera din tid till förfogande vad gäller olika åtaganden och sociala evenemang för att ge utrymme till det som det som du verkligen vill bygga, skapa eller färdigställa under det kommande Jupiteråret – ett år som startade med planetens resa in i Skorpionens tecken i oktober 2017 och som avrundas i november 2018.

Så vilka idéer väntar på att få en form och vilka samarbeten väntar på att inledas? Med Vågens tema i förgrunden går du från klarhet till klarhet när du rör  dig in i en tid av nya samverkansprocesser och överenskommelser som stödjer utveckling och tillväxt för alla involverade parter. Var flexibel, lyhörd och beredd att motiveras, inspireras och växa i mötet med nya idéer, situationer och sammanhang.

Allt är nu /

© Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken  (Betala gärna med Swish).

Nymåne 20 september 2017:  Skynda långsammare!

Nymånen är exakt kl 07:30 svensk sommartid med Solen och Månen i Jungfruns tecken.

 JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln, som inleds i Jungfruns tecken.

Kära läsare!

Med Jungfruns tecken som inledande tema 20 september- 19 oktober motiveras du att hålla fokus på det finstilta i olika sammanhang och verksamhetsprocesser. Det är en rörlig tid och på många sätt intensiv. Planeten Jupiter, som rör sig in i Skorpionens tecken efter en årslång vistelse i Vågen, motiverar dig att avrunda en tillväxtcykel som varit i fokus det senaste året för att kunna ge plats till en ny utvecklingsfas som tar sin början i oktober.

Det är spännande som alltid med ett skifte i perspektiv och utmaningen denna månperiod handlar främst om att finna och skapa den värdefulla balansen mellan aktivitet och vila. Med många bollar i luften och åtaganden som väntar kan ett välfungerande vardagsschema ge dig möjlighet att sortera och agera i enhet med hjärta och sinne mitt i en pågående förändringsprocess.

Planeten Saturnus i en dynamisk vinkel till Merkurius, Venus, Mars och Chiron under månperioden speglar en möjlighet att skynda i ett lugnare tempo genom en pågående förändring. Det vill säga ”hinna landa” och tänka igenom pågående projekt mellan varven av omorganisation och nystartsprocesser. Minns att en eventuell ”försening” kan öppna dörren för nya potentiella lösningar och samarbeten som inte ens var möjliga alternativ tidigare.

Så ge tid till reflektion! Hela måncykeln är gynnsam för urskiljning i alla frågor som rör din egen resa genom vardagen. Det kan handla om viktiga detaljer i en överenskommelse, en verksamhetsdialog eller om att ta upp tråden igen vad gäller studier, nya vanor och rutiner som rör din helhetshälsa och som stödjer kropp och knopp. Minns att Jungfruns tema ofta kopplas samman med hälsa och arbetsrelaterade processer.

Den dynamiska dansen mellan Jupiter och Uranus som pågått sedan december 2016 avrundas under den första delen av måncykeln (20-30 september) och du kan nu börja se tydliga resultat av en tidigare satsning eller utfört arbete. Jupiter som under denna måncykel fortsätter sin resa in i Skorpionens tecken (17 oktober-18 november) speglar en möjlighet att landa  i en ny roll vad gäller arbete, studier och officiella åtaganden eller helt enkelt på en ny plats i mötet med dig själv beroende på din personliga resa genom vardagen.

Det är en fin tid för allt brobyggande samarbete, gemensamt ansvar och gemensamma projekt och till sist för nya goda överenskommelser. Ge dig därför tid till möten som berikar hjärta och sinne! Det är i din egen vardag som du växer som mest. Tillåt dig att inspireras, landa, sortera och ge plats till dina idéer och drömmar att formas.

I nuet skriver du framtidens manus.

Önskar dig en fin måncykel!

©Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken  (Betala gärna med Swish).

Nymåne 21 augusti 2017: Var flexibel och beredd att växa!

Nymånen är exakt kl 20:30 svensk sommartid med Solen och Månen i Lejonets tecken. Total solförmörkelse i USA, men bara kortvarigt synlig som en mycket liten partiell solförmörkelse i de västligaste delarna av mellersta Sverige, nära gränsen till Norge.

 JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om en ny, dynamisk måncykel, som inleds med en solförmörkelse i slutet av Lejonets tecken!

Centrera dina idéer och tillåt dig att vara engagerad, lyhörd och närvarande. I nuet skriver du framtidens manus!

Solförmörkelsen, som sammanfaller med nymånen, sätter sin prägel på den aktuella måncykeln 21 augusti-20 september. Nu handlar det om att ge idéer och drömmar en tydlig form samtidigt som du påminns om att ge tid till det finstilta innan du kliver in i en ny grupp, ett nytt sammanhang eller påbörjar en ny resa. Planeten Merkurius, som befinner sig i en retrograd rörelse (från Jungfruns till Lejonets tecken) 13 augusti-5 september, förstärker vikten av detaljerna som gör skillnad, så ge dig tid att landa mellan varven av aktiviteter för att betrakta din egen inre kompass genom vardagen.

Överensstämmer dina tankar och visioner om växande och inspiration med riktningen på kompassen?

Beroende på svaret kan du nu välja att bygga vidare på den plattform du redan har eller välja att göra förändringar som speglar din innersta idé om tillväxt idag. Minns att gårdagen tillhör det förflutna och framtidens manus skriver du på idag. Så vad längtar du mest efter att skapa och forma? Solförmörkelsen som inleder måncykeln 21 augusti speglar en möjlighet att gå till kärnan i olika frågeställningar – att komma till insikt om något, att landa i en större förståelse om en process eller helt enkelt komma fram till nya kreativa lösningar som stödjer dig och din nästa i en förändringsprocess.

Tiden är nu och på ett personligt plan kan det även innebära en möjlighet att kliva fram på scenen i olika gruppsammanhang – t ex för att presentera dina idéer i ett nytt forum, på ett nytt sätt eller i en ny form. Uttryck och omfattning beror givetvis på hur det personliga horoskopet ser ut. Våga vara flexibel. Låt hjärtat vara med. Var beredd att växa och vidga ditt perspektiv. Scenen är din!

Önskar dig en fin måncykel!

Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken  (Betala gärna med Swish).

Nymåne 23 juli 2017: Tid av tillväxt, omvandling och rörelse

Nymånen är exakt kl 11:46 svensk sommartid med Solen och Månen i  Lejonets tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om en ny, dynamisk måncykel – som både inleds och avslutas med Solen och Månen i Lejonets tecken och som dessutom innehåller både en månförmörkelse och en solförmörkelse!

Kära läsare!

Denna gång står vi inför två måncykler i rad med Lejonets tecken som inledande tema – en företeelse som inträffar när den första nymånen infaller i de första graderna av tecknet och den andra nymånen i de sista graderna av samma tecken.

Vi börjar med att betrakta den aktuella månperioden 23 juli-21 augusti som vi befinner oss i. Det är en blomstrande tid på många sätt som motiverar och inspirerar oss att vara centrerade i vår egen innersta kärna, hjärtat, och på samma gång fokuserade på det som vi längtar efter att skapa och forma i mötet med omvärlden. Detta är som oftast en mycket kreativ period då vi gärna utbyter nya och gamla idéer, skapar, bygger, reser, umgås och minglar. Samtidigt påminns vi om värdet av att landa mellan varven av aktiviteter för att titta på vår egen kompass genom vardagen.

Har du koll på riktningen vad gäller dina egna sanna behov och önskemål om tillväxt i nuet? Överensstämmer dina idéer om utveckling och  expansion med hjärtats väsentligheter?

Beroende på svaret kan du nu välja att göra kreativa och dynamiska förändringar som för dig till en ny plats i mötet med dig själv och din omgivning. Det gör tiden viktig ur flera perspektiv då du kan börja se synliga resultat av tidigare satsningar och arbete. På ett personligt plan kan det innebära en möjlighet att kliva fram och visa framfötterna (för att använda en välkänd metafor) i ett forum eller nätverk där du utgör en del av gruppen. Andra gånger kan det handla om att organisera ett arbete, en tillställning eller att leda grupprojekt, något som givetvis varierar i uttryck och omfattning beroende på hur det personliga horoskopet ser ut.

Men det är ännu inte tid för skörd. Saker och ting befinner sig fortfarande i en fas av tillväxt, omvandling och rörelse. Den kommande periodens månförmörkelse 7 augusti och solförmörkelse 21 augusti speglar en möjlighet att växla perspektiv vad gäller olika frågeställningar som du burit med dig en längre tid. Det kan handla om frågor som rör ditt arbete såväl som den egna plattformen i olika sammanhang såväl som hemmasituationen. Nu kan det presenteras ett gyllene tillfälle att växla spår, kanske ta ut en ny riktning eller helt enkelt dra upp nya riktlinjer för de tillväxtprocesser som redan är på gång vad gäller samarbete, vardagsrutiner och ombyggnationer.

Många gånger speglar mån- och solförmörkelser en tid av plötsliga vändningar och nya turer vad gäller det planerade schemat för perioden.  Du får möjlighet att betrakta något i ett nytt ljus – se något från en ny synvinkel som innebär att du kan landa i en större förståelse och ett bredare helhetsperspektiv till en situation eller frågeställning. Det är en fin tid att knyta samman olika delar av ett projekt till en helhet – att komma igenom olika processer eller komma igång med något som väntat i kulisserna på att få ett konkret uttryck eller en form.

Med andra ord en spännande tid som motiverar dig att hålla fokus på de situationer, dialoger och kreativa processer som får ditt hjärta och sinne att engageras och inspireras – de sammanhang som får ditt inre att le. Var flexibel och var beredd att växa – allt är nu och scenen är din.

Allt gott och på återseende i augusti /

© Jeanette Wik 2017

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken  (Betala gärna med Swish).

Nymåne 24 juni 2017: Bra tid för samvaro, nystart och kreativitet

Nymånen är exakt kl 04:31 svensk sommartid med Solen och Månen i  Kräftans tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykel, som inleds med Solen och Månen i Kräftans tecken.

Kära läsare!

Med Kräftans tecken som inledande tema denna måncykel 24 juni- 23 juli motiveras vi att skapa ett vardagsschema som ska ge oss utrymmet att växla mellan officiella åtaganden, arbetsuppgifter och behovet av egen tid. För många kan detta vara en period för semester och en möjlighet att kliva av från marknadsplatsens centrum en stund för att umgås tillsammans med släkt och vänner, på en plats och i ett sammanhang där vi känner oss hemma.

Men den aktuella måncykelns tema handlar inte bara om ledighet, samvaro och reflektion – det är på samma gång en tid för nystart och blomstrande kreativitet. Vi rör oss in i en måncykel där vi kan välja att lägga grunden för nya byggnationer, projekt och samverkansprocesser. Planeten Uranus i en harmonisk vinkel till den norra mån-noden i Lejonets tecken förstärker tidsperiodens inneboende potential att börja på nytt i olika sammanhang. Det är en tid för frigörande aha-upplevelser och plötsliga insikter som kan ta oss till en ny plats i mötet med oss själva och vår omgivning. Frågeställningar som fortfarande söker ett svar kan komma upp till ytan för diskussion igen i syftet att finna nya lösningar som stödjer alla parter i en pågående förändringsprocess.

Det är med andra ord en spännande tid som motiverar oss att vara tydliga, sanna, hjärtliga, raka och konsekventa med det vill göra och längtar efter att skapa och forma –gemensamt eller på egen hand. Tiden är nu och framtidens manus skrivs idag. Oavsett om det handlar om trädgården, huset, samverkan som berör vår privata sfär eller arbetet så är tiden gynnsam för att inleda processer och sätta i gång en rörelse. Ge dig därför tidsutrymmet att fundera över hur du vill utveckla den plattform som du står på i olika sammanhang och låt idéer såväl  framtidsdrömmar blomstra. Utbyt erfarenheter tillsammans med nära och kära – lyssna, reflektera och var lyhörd till det som presenteras.

Planeten Saturnus på en samtidig resa genom Skyttens tecken, och i en till synes bakåtgående (retrograd) rörelse, stödjer dig i alla processer som handlar om att färdigställa och sammanställa olika delar av ett arbete, en resa eller ett projekt – för att använda en känd metafor: ”knyta samman lösa trådar till en helhet”.

Det är en fin period för tillväxt på ett inre såväl som yttre plan. Den aktuella måncykeln ger dig möjlighet att avrunda en tillväxtprocess för att med närvaro och engagemang  kunna kliva in i nya sammanhang under  hösten. Tillåt dig därför att inspireras i mötet med din omgivning, ge dig tid till att ”bara vara” och landa där du befinner dig. I mötet med dig själv, dina sanna behov om tillväxt och förändring skapas nya förutsättningar att forma, bygga och att mötas. Allt är nu.

Trevlig midsommar!

Jeanette Wik © Ett rum för Astrologi 2017

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken  (Betala gärna med Swish).

Nymånen 25 maj 2017: Våga avvika från rutinen!

Nymånen är exakt kl 21:44 svensk sommartid med Solen och Månen i Tvillingarnas tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykel, som inleds med Solen och Månen i Tvillingarnas tecken.

Kära läsare!

Med Tvillingarnas tecken som inledande tema denna måncykel (25 maj-24 juni) motiveras vi att vara flexibla i tanke och uttryck i mötet med vardagen och vår omgivning. Den röda tråden för perioden är kommunikation och vi inspireras att tala klarspråk – att ge uttryck för våra idéer och tankar samtidigt som vi behöver vara lyhörda och lyssna till det som presenteras framför oss. Det är en tid för rörelse och att våga gå lite utanför den etablerade komfortzonen av rutiner, attityder och vanor för att fortsätta lära och växa.

Planeten Venus på en samtidig resa genom sista dekaden i Väduren inleder denna månperiod genom att föra med sig några överraskande turer vad gäller försommarens planerade schema och aktiviteter. Nu kan det presenteras nya möjligheter att utveckla en idé, en verksamhetsdialog eller ett projekt som väntat på att få en tydlig form – en möjlighet att kasta loss från rutiner och attityder som stagnerat för att utforska nya ämnesområden, platser och perspektiv.

Tidsperioden kan upplevas något intensiv. Med många bollar i luften och projekt på skrivbordet, i huset eller trädgården kan det vara värdefullt att få ordning på timmarna till förfogande. Så ge dig själv möjligheten att landa mellan olika aktiviteter och åtaganden. Vad längtar du allra mest efter att göra och forma just nu? Håll fokus på det som är mest väsentligt i varje given situation och ställ in kompassen.

Planeten Merkurius, som under den första delen av måncykeln reser genom jordelementet Oxens tecken, stödjer dig i alla områden som handlar om att knyta samman olika delar av ett verksamhetsprojekt – t ex färdigställa olika delmoment av en resa, ett samarbete eller en ombyggnation för att skapa utrymme för ny tillväxt. Ha tålamod och urskiljning. Det är en fin tid för utveckling och det är i mötet med din egen vardag, nya idéer och koncept som du växer som allra mest. Var öppen och lyhörd – tillåt dig att inspireras, engageras och motiveras.

I nuet skriver du framtiden manus.

Önskar dig en fin måncykel!

Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken  (Betala gärna med Swish).

Nymånen 26 april 2017: Fokus på konkret, hållbart och gemensamt

Nymånen är exakt kl 14:16 svensk sommartid med Solen och Månen 6° i Oxens tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykel, som inleds med Solen och Månen i Oxens tecken.

Kära läsare!

Med Oxens tecken som inledande tema under måncykeln 26 april-25 maj motiveras vi att ge ett konkret uttryck för våra idéer i mötet med vår omgivning. På ett personligt plan kan det handla om att kliva fram på scenen i sammanhang som berör arbetet eller andra viktiga kreativa samverkansprocesser i vardagen.

Nu kan det vara hög tid att presentera ett koncept eller en verksamhetsidé som vi har arbetat på att sammanställa under våren – ibland längre tid än så. Den norra mån-noden som rör sig in i Lejonets tecken under den första delen av måncykeln (fram till november 2018) motiverar att oss verka och vara från vår innersta kärna i allt som vi gör, uttrycker eller formar.

Vi motiveras att bestämma oss för en väg eller riktning när det kommer till  olika kreativa projekt  i vardagen – att sätta igång med ett arbete eller att forma en idé,  oavsett om det gäller nyplantering i trädgården, en resa, ombyggnationer i huset eller andra drömmar som berör hjärtats frågeställningar och mål  i tillvaron. Tiden är nu och med Oxens tema i täten är det väsentligt att vi vågar visa framfötterna (för att använda en metafor) i verksamhetsdialoger som rör vårt fortsatta växande och motivation. Nu håller inte abstraktioner. Vi vill känna fast mark under fötterna och uppleva en substans som gör skillnad och nytta för att fortsätta växa och utveckla våra idéer i mötet med omvärlden.

Vilka detaljer i en sakfråga eller en kreativ process kommer att göra skillnad för hur du upplever resultatet? Nu kan det handla om ställningstaganden som berör dig på ett personligt plan såväl som din nästa på lång sikt. Planeten Merkurius i en till synes bakåtgående rörelse 10 april-3 maj speglar ett gyllene tillfälle för reflektion under eken, i trädgården eller promenadspåret. Ge tid till att sortera bland tingens ordning och organisera tiden till ditt förfogande vad gäller dina aktiviteter och åtaganden på schemat. Vad längtar du allra mest efter att uttrycka? I vilka sammanhang skulle dina idéer göra mest nytta och samtidigt ge inspiration för fortsatt växande och motivation?

Minns att allt är möjligt och allt är nu. Bygg broar som fler kan ta del av och våga landa i frågeställningar som fortfarande söker ett svar, även om de kan kännas obekväma för egot och den struktur av samlade vanor och attityder som du burit med dig en stund. I mötet med dina känslor växer du i medvetenhet och närvaro om vad som är mest väsentligt att svara till i varje given situation. Med jord- och eldelementen betonade (Saturnus i Skytten, norra mån-noden i Lejonet samt Uranus, Merkurius och snart även Venus i Vädurens tecken) kan du välja att städa ut attityder och tankemönster som separerar dig från ett större helhetsperspektiv och välja att fokusera på helheten i allt du gör och skapar.

Med Oxens tema i täten kan du ta ut en kompassriktning som bär och välja väg med fokus på hjärtats väsentligheter (mån-noden i Lejonets tecken) för att fortsätta bygga och forma dina idéer till något konkret och hållbart – där begreppen gemensamt, långsiktigt, rättvist och jordnära är väsentliga nycklar för ett lyckat slutresultat.

Önskar dig en fin måncykel!

Allt gott!

Jeanette Wik © Ett rum för Astrologi 2017

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Nymånen 28 mars 2017: Rörlig och intensiv period 

Nymånen är exakt kl 4:57 svensk sommartid med Solen och Månen i Vädurens tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykel, som inleds med Solen och Månen i Vädurens tecken.

Kära läsare

Med Vädurens tecken som inledande tema 28 mars-26 april motiveras vi att våga kliva utanför den etablerade komfortzonen av rutiner, vanor och tankemönster för att fortsätta växa och inspireras med allt som är. Det är en rörlig och något intensiv tidsperiod då allt ser ut att ske samtidigt och vi påminns om värdet av ett vardagsschema som ger oss möjlighet att landa och reflektera mellan varven av aktiviteter och möten.

Men det är precis som det ska vara med eldelementet i förgrunden som speglar vikten av rörelse, nyskapande processer som kan föra oss till en ny plats i mötet med oss själva och vår omvärld. Tiden är nu och allt är möjligt – Uranus genom Vädurens tecken 2011-2019 förstärker måncykelns tema och stödjer oss i alla kreativa processer som handlar om tillväxt, upplysning och innovation på flera nivåer av tillvaron.

Med Väduren i täten motiveras vi att ta på oss pionjärens glasögon och våga visualisera och agera i enhet med hjärtats impuls om tillväxt i nuet. Med planeterna Merkurius och Mars på en samtidig resa genom Oxens tecken under stora delar måncykeln behöver vi inte oroa oss för att tappa riktningen bara för att vi vågar drömma –  det aktuella jordinslaget kan istället förse oss med en sund stadga och struktur som är viktiga ingredienser i alla nya projekt såväl som pågående ombyggnationer och verksamhetsprocesser.

Planeten Mars som samtidigt rör sig i en harmonisk vinkel till Pluto genom Stenbockens tecken påminner oss om att arbeta metodiskt och noggrant med de projekt vi har framför oss. Oavsett om det gäller nya rutiner vad gäller träning, hälsa eller arbetsrelaterade projekt så är det viktigt att vi ger saker och ting den tiden som behövs för att varje del av ett projekt, ett samarbete eller en byggnation ska kunna utvecklas hållbart och långsiktigt.

Den harmoniska dansen mellan planeterna inspirerar oss att tänka utanför boxen och våga gå till kärnan för svaren vi söker i olika frågeställningar eller lösningarna vi eftersträvar. Det är helt enkelt en mycket fin tid att bygga om, bygga nytt och bygga broar mellan olika sidor och kvalitéer av vardagen – renovera såväl som restaurera. Ett arbete som kan ske på ett inre såväl som yttre materiellt plan. Allt beror såklart på var vi själva befinner oss i vardagen och tillvaron. Den rörelse eller nyskapande förändring som vi väljer att göra och i vilken omfattning handlar först och främst om vårt eget här och nu.

Vi kan iallafall vara säkra på en sak, vår inre Vädursprincip låter oss sällan vila för länge på gamla meriter. Den strävar hela tiden efter att vi ska fortsätta utforska livet, vara nyfikna och beredda att lära i mötet med vår omvärld. Detta gör tiden gynnsam för nystart och omstart i olika sammanhang. Perioden stödjer oss i alla processer som vidgar vårt perspektiv till tingens ordning och oss själva och som får oss att vilja växa, förundras och inspireras.

Allt gott!

© Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Nymånen 26 februari 2017: Nya perspektiv – men se helheten! 

Nymånen är exakt kl 15:58 svensk vintertid med Solen och Månen 8°12′ i Fiskarnas tecken. Den här nymånen är samtidigt en ringformig solförmörkelse, som är synlig i  i sydligaste Sydamerika samt södra Afrika.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykel, som inleds med Solen och Månen i Fiskarnas tecken.

Kära läsare!

Med Fiskarnas tema i täten denna måncykel (26 februari-28 mars) motiveras vi att släppa taget om tankespår och vanor som tillhör gårdagen för att vända blicken till den kreativa potential som alltid finns i vårt eget här och nu.

Solförmörkelsen, som infaller i samband med denna nymåne, presenterar ett gyllene tillfälle att skifta perspektiv vad gäller viktiga sakfrågor i vardagen. Nu ges möjligheten att betrakta en pågående process eller samarbete från en ny vinkel – att se en pågående byggnation eller ett kreativt projekt från ett nytt perspektiv. Här handlar det ofta om att våga gå lite utanför tidigare modeller och ramar för att landa i en överenskommelse, ett möte eller ett resultat som vi känner oss nöjda med.

Med vattenelementet  i förgrunden befinner vi oss i en rörlig månperiod med många bollar i luften, kreativa projekt på skrivbordet och åtaganden att svara till. Den största utmaningen under perioden handlar främst om att släppa taget om överdrivna krav på perfektion som kan ställa sig i vägen för nyskapande processer och kreativa idéer. När vi fastnar i detaljer missar vi ofta att uppfatta och uppskatta helheten i en process, en resa eller ett samarbete. Vi fokuserar då på alla träden och ser inte hela skogen, för att använda en känd metafor.

Låt saker mogna 

Nu kan vi oavsett när vi föddes på året välja att förändra rutiner och vanor som tjänat vårt växande väl men som idag inte längre gör det. Fiskarnas tema ger oss möjlighet att lämna gårdagen för att bygga en bro till den framtid vi vill skapa och forma idag med start i nuet. Minns att i dag skriver vi alltid morgondagens manus.

Planeten Saturnus på en samtidig resa genom Skyttens tecken påminner oss om att inte ha för bråttom i olika förändringsprocesser och skynda i ett lugnare tempo genom olika moment och delmål på vår resa i vardagen. Detta kan tidvis skapa en viss frustration, speciellt under den första delen av måncykeln och främst med projekt och överenskommelser som tar längre tid på sig att manifesteras än vad vi själva hade önskat. Samtidigt är det nu väsentligt att tillåta saker och ting att få mogna och landa på rätt plats i tiden och ordningen.

Arbeta metodiskt 

När planeten Mars rör sig in i Oxens tecken (i samband med att måncykeln når sin kulmen 11-13 mars) för en 6 veckor lång period ges möjligheten att arbeta metodiskt och grundligt med de projekt som vi har framför oss – oavsett om det gäller nya rutiner vad gäller träning och hälsa eller om det avser mer arbetsrelaterade processer som vi är på väg att inleda eller färdigställa. Frågeställningar som fortfarande söker ett svar kan komma upp till ytan och bordet för diskussion och nya lösningar. Vi får minnas att vi sällan kan lösa eventuella motsättningar eller problem med samma tankesätt som skapade dynamiken i första hand, så nu gäller att betrakta scenen på nytt, granska oss själva, ett pågående projekt eller samarbete från en ny infallsvinkel. Genom ett skifte i perspektiv banar vi väg för nya aha-upplevelser och möten som inspirerar.

Möt dina känslor 

Men innan det är dags att börja omvandla, bygga nytt eller inleda nya processer är det väsentligt att kasta en blick på den inre kompassen. Har du koll på riktningen och överensstämmer den med din innersta idé om tillväxt här och nu?  Perioden är mycket fin för ett avstamp i ditt eget rika känsloliv och dina egna känslomässiga behov av omsorg, samverkan och utveckling. I mötet med dina känslor växer du i medvetenhet om vad som är mest väsentligt att svara till. Tillsammans med andra som delar dina drömmar, höga ideal och visioner kan du bygga broar som förenar platser, olika erfarenheter och perspektiv. Så ge dig själv tiden att lyssna in och svara an, vila i ditt förnuft och låt hjärtat inspirera dig att våga, utforska och växa.

Allt är möjligt och allt är nu – Uranus genom Väduren 2011-2019.

©Jeanette Wik 2017

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Fullmånen 11 februari 2017: Tala hjärtats klara språk! 

Fullmånen är den här gången halvskuggeförmörkad (av jorden) och kan bl a ses i Europa, Grönland samt i Nord- och Sydamerika. Halvskuggeförmörkelsen inleds kl 22:32 och slutar kl 3:56, och är som störst kl 1:44. Fullmånen är som mest exakt några minuter innan, kl 1:33, med Solen 22°28′ i Vattumannens tecken och Månen 22°28”i Lejonets tecken. 

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om andra halvan av den pågående måncykeln, som inleds 11 februari med fullmånen  i  Lejonets tecken och Solen i Vattumannens tecken.

Den andra delen av den aktuella måncykeln (28 januari-26 februari) som inleds med fullmåne 11 februari i Vattumannen/Lejonets tecken motiverar oss att färdas djupare in i kärnan vad gäller olika frågeställningar i vardagen.

Månens resa genom Lejonets tecken under veckoslutet stödjer oss i alla processer som handlar om att uttrycka och belysa områden och frågor som fortfarande väntar på svar och lösningar som ska ta oss till nästa etapp på vår resa – genom ett kreativt projekt, ombyggnation eller en samverkansprocess.

Planeterna Mars, Venus och Uranus på en samtidig resa genom eldelementet Väduren motiverar oss att tänka nytt och utanför boxen – att våga släppa taget om det som vi inte kan förändra och fokusera på det som vi kan göra något åt, till exempel våra egna attityder och för länge sedan etablerade sanningar om hur saker och ting bör se ut eller vara. Hur ser dessa tankestrukturer egentligen ut och stödjer dessa tankemönster vårt fortsatta växande?

Månförmörkelsen som sker natten mellan 10 och 11 februari betonar värdet av att fördjupa kontakten med vår inre idé om rörelse, förändring och tillväxt. Vi motiveras att landa och lyssna inåt för att urskilja och kunna sortera vad som är mest väsentligt i varje given situation. Framför allt handlar det nu om att ha tålamod med processer som kanske tar lite längre tid än vad vi själva hade räknat med.

Även en stig som tillfälligt kan ha tagit oss vilse, kan nu visa sig vara en nödvändig och lärorik etapp på vägen för att vi ska kunna urskilja vad som är sant för oss i olika sammanhang och situationer. I mötet med hjärtats väsentligheter blir vägen som vi befinner oss på klarare och stigen framför allt mer upplyst. Vet vi var vi själva befinner oss är det betydligt enklare att bygga broar som bär oss, såväl som vår nästa till en ny plats och till ett önskat mål.

En månförmörkelse som denna kan hjälpa oss att skifta perspektiv vad gäller aktuella frågeställningar i vardagen och påminna oss om att släppa mönster som tillhör gårdagen för att vända blicken till det vi kan skapa och forma i nuet.

Impulsen att förändra något kommer som oftast från självinsikten att ”detta något” som kan handla om en verksamhetsprocess, ett projekt eller en dialog som har stagnerat. Tiden är därför mycket gynnsam för att tala hjärtats enkla och klara språk. Var ödmjuk i mötet med din nästa samtidigt som du är tydlig med det som är väsentligt för dig.

Det är en fin period för tillväxt, gemensamma projekt och kreativt samarbete. Våga ge plats för dina tankar och idéer i mötet med omvärlden och kom ihåg att ge samma utrymme till din nästa.

Släpp onödig prestige och bygg broar som fler kan ta del av! Detta kan givetvis innebära att ta ett stort steg utanför den tidigare komfortzonen av attityder, rutiner och vanor. Men genom att gå utanför boxen och betrakta tingens ordning, aktuella skeenden och olika frågeställningar från en ny vinkel så växer du i medvetenhet om vem du själv är, om vad du kan skapa och forma – självständigt och tillsammans.

Allt är möjligt och allt är nu – Uranus i Väduren 2011-2019

Jeanette Wik© Ett rum för Astrologi 2017

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Nymånen i Vattumannen: Bygg rättvist och hållbart! 

Nymånen är exakt kl 01:07 svensk vintertid med Solen och Månen 8°15′ i Vattumannens tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln, som inleds 28 januari med nymånen i Vattumannens tecken.

Kära läsare!

Grupprelaterade processer och gemensamma projekt intar scenen när Vattumannens tema inleder den aktuella måncykeln som startar 28 januari och avrundas 26 februari i Fiskarnas tecken.

Nu motiveras vi att arbeta med teamkänsla för att nå egna såväl som gemensamma mål samtidigt som vi lyfter fram och ger plats för den enskilda individens erfarenheter, drömmar och ideal. Det handlar med andra ord om en växelverkan, där vi ger plats till varandra att verka och vara utifrån vår innersta idé om växande samtidigt som vi stödjer och bekräftar varandras tillväxt. Ingen människa är en ensam ö och nu rör vi oss in i den första av två månperioder i Vattumannens och Fiskarnas tecken som kommer att betona värdet av samverkan, team och lagarbete.

Nu har vi möjlighet att att bygga broar som bär oss in i den framtid vi drömmer om att skapa: För detta brobyggande kan vi behöva tid att sortera vilka hörnstenar som är nödvändiga för ett hållbart slutresultat.

Planeterna Uranus och Saturnus, som är involverade i en harmonisk dans under perioden december 2016-oktober 2018, stödjer oss i alla dialoger och processer som handlar om att forma verksamhetsstrukturer som är rättvisa, etiskt hållbara och långsiktiga. För att dessa arketyper och giganter ska kunna verka som bäst på alla plan, även sett i ett större samhällsperspektiv, fungerar inga genvägar. Om något ska bli hållbart över tid oavsett vad det gäller behöver vi vara klara och tydliga med vad vi vill åstadkomma. En skopa ödmjukhet och sunt förnuft såväl som en god vilja att lära från gårdagens erfarenheter tar oss en bit på vägen. Från den utgångspunkten kan vi med ökad insikt sätta upp mål för den framtid vi vill forma idag.

När planeten Mars rör sig in i Vädurens tecken 28 januari, åtföljd av Venus 3 februari, har vi möjlighet att blåsa eld i vår inre pionjär som motiverar oss att ta ut svängarna, våga kasta loss från stagnerade strukturer och bege oss iväg på nya upptäcksfärder i tillvaron. Tiden är gynnsam för att starta på nytt, återinföra goda vanor vad gäller träning, kost och hälsa eller inleda ett nytt kreativt projekt som kräver en viss planering och självdisciplin för att bära frukt.

Planeterna Mars, Venus och Uranus samtidiga närvaro i Vädurens tecken öppnar dörren för nya möten och kreativa processer inom många områden av livet. Har vi burit på en idé som ännu inte har en konkret form är detta en fin period som ger oss en extra skjuts att komma igång och agera i enhet med våra drömmar.

Vi bör dock minnas att föreningen mellan luft och eld denna period tidvis kan leda till heta debatter och diskussioner vad gäller viktiga sakfrågor.

Tillåt dig att vara närvarande utan att tappa fokus på kärnan i varje given situation. Om du är beredd att släppa onödig prestige och rikta blicken till det som går att förändra och förbättra i varje situation öppnas dörren för nya infallsvinklar och svar som både överraskar och öppnar dörrar för nya potentiella lösningar. Vila i ditt förnuft och låt hjärtat vara med när du formar dina idéer och visioner för framtiden.

Minns att till sist är det oftast utanför dina egna inrutade tankespår och för länge sedan etablerade sanningar som den största resan sker. Tillåt dig att utmanas och motiveras såväl som inspireras.

Allt är möjligt och allt är nu – Uranus i Väduren 2011-2019.

Med kärlek

© Jeanette Wik 2017

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Fullmåne 12 januari 2017

Full_moon

Fullmånen är exakt kl 12:34 svensk vintertid med Solen 22°27′ i Stenbockens tecken och Månen 22°27′ i Kräftans tecken.

Tips: Moder Jordnätverkets Fullmånemeditation

Nymånen 29 december 2016: Med pionjäranda och ny energi 2017 Nytt!

Nymånen är exakt kl 7:53 svensk vintertid med Solen och Månen 7°59′ i Stenbockens tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln, som inleds 29 december med nymånen i Stenbockens tecken.

Kära läsare!

Nu är det tid för årets sista måncykel (29 december-28 januari) att inledas med Stenbockens tema i fokus. Tiden är gynnsam för all slags formgivning – där vi skapar, bygger och ger ett konkret uttryck till en vision eller dröm i mötet med omvärlden och vår nästa. På ett personligt plan kan det handla om att kliva fram, våga visa framfötterna i olika sammanhang och vardagsnära situationer – att ta ställning för en sakfråga eller något annat som känns viktigt, väsentligt och relevant. För några av oss kan det handla om att presentera en idé eller ett nytt koncept i sin helhet – kanske något vi har arbetat med i kulisserna: en verksamhetsprocess, en ombyggnation eller ett kreativt projekt som nu börjar bli klart.

Planeten Merkurius som befinner sig i en retrograd (till synes bakåtgående) rörelse från Stenbockens tecken till Skyttens tecken 19 december-8 januari ger oss möjlighet att landa en stund för att reflektera och sortera vad som är mest väsentligt att svara till i varje enskild situation. Avtalsprocesser och överenskommelser, skriftliga såväl som muntliga, kan komma upp till bordet för diskussion och debatt – i tanken att finna svar och skapa lösningar som fler kan ta del av och känna sig nöjda med. På ett personligt plan och i en mer vardagsnära situation kan det handla om att få ordning på det finstilta vad gäller olika avtal innan vi väljer att stiga in i ett nytt sammanhang, lägger en ny plattform eller utvecklar ett samarbete – innan vi tackar nej eller ja till ett erbjudande och anbud.

Det är spännande som alltid med en ny måncykel i dörren och nu med ett nytt år runt hörnet. Stenbockens tema påminner oss om att vara realistiska och jordnära när vi formar våra visioner inför de nya året – samtidigt som vi motiveras att värna om våra sanna ideal (Saturnus i Skyttens tecken) och inte släppa taget om våra drömmar. Planeten Jupiter på en samtidig resa genom Vågens tecken och i en dynamisk vinkel till planeten Uranus under perioden december 2016-september 2017 förstärker en önskan att kasta loss från attityder, rutiner och vanor som tillhör gårdagen och börja om på nytt – starta om i ett nytt sammanhang, kanske med nya åtaganden och arbetsuppgifter på skrivbordet.

Tillväxt och frihet är den röda tråden och vad det innebär för var och en av oss avspeglas tydligare genom det personliga horoskopet. Vi påminns om värdet av tålamod med processer som inledningsvis kan ta mer tid än vi hade tänkt oss och motiveras att fokusera vår energi på de områden som fungerar och inspirerar. Med planeten Uranus på genomresa i Väduren kan vi vara säkra på att det mesta som vi sätter igång eller inleder under 2017 kommer att ha en touch av äventyr och pionjäranda – åtminstone med våra egna mått mätt. Vi inspireras att verka utifrån medkänsla, glädje och kreativitet och tiden är mycket gynnsam för brobyggande samarbete där vi förenar olika platser, ämnesområden och erfarenheter.

Allt är möjligt och allt är nu – Uranus i Väduren 2011-2019.

Jag önskar er ett gott slut och ett gott nytt inspirerande år!

Jeanette Wik©Ett rum för Astrologi 2016

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Nymånen 29 november 2016: Tid för rörelse, förändring och expansion

Nymånen är exakt kl 13:18 svensk vintertid med Solen och Månen 7°43′ i Skyttens tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln, som inleds 29 november med nymånen i Skyttens tecken.

Kära läsare!

Med Skyttens tecken som inledande tema under måncykeln 29 november-29 december motiveras vi att agera målmedvetet och utveckla den egna plattformen i olika sammanhang. Nu kliver vi in i en tid för nya möten, inspirerande projekt, aktiviteter och lärande. Vet vi vart vi är på väg vad gäller arbetet och andra väsentliga frågeställningar i vardagen så kan vi med fördel fortsätta att bygga där vi står – utveckla den bas som vi redan har. Har vi frågeställningar om riktningen så är detta en fin tid att landa och lyssna till svaren som presenteras inifrån oss själva eller i mötet med vår omgivning.

Var flexibel och håll hjärtat i fokus 

Tempot under månperioden är högt och ny information ser ut att presenteras i en allt snabbare takt där vi manas att kunna prioritera och skapa urskiljning. Det är en rörlig och kreativ tid då vi ofta har många bollar i luften, projekt på skrivbordet eller i huset som behöver färdigställas och sammanställas inför julen och det nya året. Nu motiveras vi att vara flexibla i tanke och uttryck samtidigt som vi vi behöver lägga fokus på det som är mest väsentligt i varje given situation. Vilka detaljer i en pågående process kommer att göra stor skillnad på sikt?

Låt dig inspireras

Planeterna Jupiter och Uranus i en dynamisk vinkel under stora delar av måncykeln kan ge oss en möjlighet att kliva in i ett nytt gruppsammanhang eller samverkansdialoger vad gäller vårt personliga växande och egna skapande – samtidigt finns där också en möjlighet att anta nya kreativa utmaningar vad gäller arbetet och arbetsuppgifter om det är vår önskan. Allt handlar givetvis om var vi befinner oss på resan genom vardagen – vad som är vårt fokus just nu, vart vi är på väg och vilka drömmar och  frågeställningar vi bär närmast hjärtat.

Lyssna aktivt och skapa möten

Minns att tiden är gynnsam för rörelse, nyskapande förändring och expansion – din egen tillväxt är i fokus såväl som din omgivnings. Därför är det så viktigt att våga tala klartext men också lyssna aktivt till responsen, var lyhörd och samtidigt sann ditt hjärtas visdom och förnuft. Bygg broar som förenar olika sidor av vardagen och verka för samarbeten som stödjer, inspirerar och motiverar. Inte alltid helt enkelt med ett vardagsschema som kan var fullt av aktiviteter och åtaganden, men med Skyttens tecken som inledande tema denna måncykel är det dina drömmar och högre ideal som är i fokus och minns att i nuet skriver du alltid framtidens manus.

Allt är möjligt och allt är nu – Uranus i Väduren 2011-2019.

Önskar dig en fin måncykel och en god jul!

Jeanette Wik © Ett rum för Astrologi 2016

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Nymåne 30 oktober 2016: Släpp taget om gårdagen! 

Nymånen är exakt kl 19:38 svensk sommartid med Solen och Månen 7°43′ i Skorpionens tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln, som inleds 30 oktober med nymånen i Skorpionens tecken.

Med Skorpionens tecken som inledande tema 30 oktober-29 november motiveras vi att släppa taget om gårdagen för att växa och inspireras med allt som är möjligt att skapa och bygga idag. Det krävs dock en smula mod att våga se våra egna inre ”mindbumps”  och göra valet att kliva utanför komfortzonen av etablerade vanor och attityder för att växa i mötet med nya situationer och ämnesområden. Många gånger kan våra egna förutfattade meningar  ställa sig i vägen för den tillväxt som vi innerst inne vill och längtar efter att göra.

Måncykeln med Skorpionens tecken i täten presenterar ofta ett gyllene tillfälle att reflektera över just detta – våra tankemönster.

Hur tänker du när vardagen ställer dig inför nya situationer eller utmaningar?

Med vattenelementet (Skorpionens tecken) i fokus  manas vi att våga känna det som finns att känna i varje situation – att diskutera frågeställningar som fortfarande söker ett svar och gå till kärnan för att finna nya lösningar som stödjer alla parter i en nystarts- eller förändringsprocess. Perioden är gynnsam vad gäller alla former av ombyggnationer eller renoveringar som kan tänkas ta plats i vardagen. Det är dock viktigt att ge plats för reflektion och eftertanke innan du river ner alla bärande väggar i en struktur eller ett fungerande system. Detta skrivet med glimten i ögat för att belysa värdet av tålamod i processer och dialoger som behöver tid att mogna innan de kan bära frukt.

Allt behöver som sagt inte byggas om eller färdigställas under denna måncykel. Det finns tid att låta den harmoniska dansen mellan planeten Uranus i Väduren och Saturnus i Skytten (som nu börjar ta ta en tydlig form november 2016 – oktober 2018) att stödja dig  i alla samarbetsdialoger eller verksamhetsprojekt där det främst handlar om att skapa och utveckla något som ska vara långsiktigt, berikande och hållbart för både kropp och själ.

Önskar dig en fin måncykel!

Jeanette Wik © Ett rum för Astrologi 2016

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Nymånen 1 oktober 2016: Bygg broar som förenar!

Nymånen är exakt kl 2:11 svensk sommartid med Solen och Månen 8°15′ i Vågens tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln, som inleds 1 oktober med nymånen i Vågens tecken.

Kära läsare!

Med Vågens tecken som inledande tema 1-30 oktober motiveras vi att skapa jämvikt och balans mellan olika rum i vardagen och tillvaron. Det är en fin tid för samarbete och samverkansprocesser där vi bygger broar som förenar ämnesområden, platser och perspektiv. I fokus nu hamnar vår dialog med vänner, grannar, medarbetare eller familjemedlemmar. På ett personligt plan handlar det ofta om att våga se vår nästa som han eller hon är – inte som vi förväntar oss och vill att denna person ska vara.

Varje möte och dialog presenterar alltid ett tillfälle att växa i insikt om oss själva och nu förstärks möjligheten att betrakta våra egna attityder i ett nytt ljus eller från en ny vinkel. Hur ser våra egna förväntningar angående omgivningen ut, vad förväntar vi av oss själva i varje situation och vad baseras dessa förväntningar på?  Zodiakens innovatör planeten Uranus, som befinner sig i en kreativ men dynamisk vinkel till Vågens tema, överraskar oss med frigörande aha-upplevelser och nya självinsikter som skapar större rörelsefrihet i tanke och uttryck.

Tempot för perioden ser ut att öka och vi kan känna det nödvändigt att flytta och skriva om några punkter på det planerade schemat för att kunna fokusera på det vi verkligen vill göra eller sammanställa. Men minns att det är precis så hjärtligt rörigt och rörligt som det brukar vara när vår inre Uranus-arketyp är med i leken och vardagen. Trots att vi kanske har väntat på ett genombrott vad gäller ett gemensamt projekt, en verksamhet eller en avtalsprocess så kan det kännas överraskande när saker och ting nu ser ut att falla på sin plats (nästan av sig själv) och vi ser möjligheter för tillväxt i situationer och dialoger där vi tidigare upplevde en motsättning.

Nu motiveras vi att  ha tillit till vår egen förmåga att skapa nytt och gärna lite utanför den tidigare komfortzonen av vanor och rutiner. Det är fin tid för samarbete och med Vågens tema i förgrunden blir det lättare att växla perspektiv från ”jag till vi” och välja att aktivt fokusera på det vi kan forma, bygga och skapa tillsammans.

Önskar er en fin måncykel!

2016© Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Nymånen 1 september 2016: Röj och organisera för att ge plats åt nytt växande! 

Nymånen är exakt kl 11:03 svensk sommartid med Solen och Månen 9°21′ i Jungfruns tecken. Ringformig solförmörkelse, synlig i centrala Afrika, Madagaskar, södra Arabiska halvön samt små delar av Sydamerika, Australien, Indonesien och Antarktis. 

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln, som inleds 1 september med nymånen i Jungfruns tecken.

Kära läsare!

Den aktuella måncykeln (1 september-1 oktober 2016), med Jungfruns tecken som inledande tema, motiverar oss att skapa ett fungerande vardagsschema inför höstens aktiviteter och åtaganden.

Tidsperioden är gynnsam för att sortera, organisera och städa ut element ur huset som inte längre får plats eller speglar vår idé om växande idag. Planeten Saturnus resa genom Skytten i en dynamisk vinkel till nymånen i  Jungfruns tecken saktar ned takten och hjälper oss att färdas genom olika processer och projekt i ett lugnare tempo. När vi låter oss själva landa i ett pågående arbete eller en dialog till vår nästa blir det enklare att skapa urskiljning i viktiga frågeställningar.

Skapa balans mellan olika livsrum

Planeten Jupiter, som nu rör sig in i Vågens tecken under perioden september 2016- oktober 2017, speglar ett gyllene tillfälle att skapa jämvikt och balans mellan olika sidor och kvalitéer i vardagen. Det kan handla om att förena olika delar och aspekter av en verksamhetsprocess eller kanske välja att bygga en bro – en syntes mellan våra egna livsrum i tillvaron.

Välj bort – och ge plats för något nytt

Frågeställningar som berör avtal, kontrakt och överenskommelser kan bli aktuella och vi motiveras att finna lösningar och mötespunkter som alla parter kan växa med. Men detta innebär kanske också en kompromiss av något slag, att välja bort något, tacka nej till uppdrag för att kunna ge plats till något nytt att formas eller byggas.

Oavsett vad som är aktuellt för dig så är tiden gynnsam för samarbete. Det är en fin period att landa i din egen vardag, dess kreativa processer och arbetsuppgifter. Sortera och få ordning på papper och det finstilta i tillvaron. Fokusera på detaljerna som gör skillnad på sikt och som är väsentliga för dig i ett längre perspektiv.

Gynnsam tid för nystart av goda vanor och rutiner

Planeten Merkurius i en retrograd rörelse (till synes bakåtgående resa) under perioden 30 augusti-22 september speglar en ny möjlighet att organisera ditt höstschema så att det ger dig utrymme att växla mellan arbete, fritid och behovet av egen tid. Perioden är gynnsam för att starta på nytt och skapa nya goda vanor, rutiner för kropp, sinne och själ som stödjer helheten i varje situation och sammanhang.

Önskar dig en fin måncykel!

Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Nymånen 2 augusti 2016: Kreativ period – med lust till klarspråk 

Nymånen är exakt kl 22:44 svensk sommartid med Solen och Månen 10°58′ i Lejonets tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln, som inleds 2 augusti med nymånen i Lejonets tecken.

Kära läsare!

Den aktuella måncykeln 2 augusti-1 september, med Lejonets tema som inledande energi, motiverar oss att manifestera och ge form åt våra kreativa idéer i mötet med omvärlden. Med stöd från Zodiakens formgivare Saturnus (genom Skytten) och upptäckare Uranus (genom Väduren) kan vi välja att skapa och bygga nytt i en snabbare takt än tidigare. Samtidigt påminns vi om värdet av det finstilta i olika processer och kontrakt – detaljer som på sikt kommer att göra skillnad för helhetsperspektivet. Aha-upplevelserna avlöser varandra och vi manas att vara flexibla och beredda att förändra till förmån för hjärtats impuls om tillväxt här och nu.

Långsiktigt perspektiv

Det är som alltid spännande med en ny måncykel och denna period ger oss möjlighet att spegla både eld- och jordelementet på nära håll, inom oss såväl som i mötet med vardagens bestyr och åtaganden. Fram till mitten av augusti kan vi fortfarande uppleva att vissa processer tar mer tid på sig att manifesteras än vi själva skulle önska. Vi påminns om värdet av tålamod och tillit till att mindre förseningar kan vara precis vad vi behöver för att hinna med att reflektera och sortera bland inkommande post, information och höstens presenterade aktiviteter. Allt vi bär närmast hjärtat i form av idéer och planer behöver inte bli klart under denna måncykel – nu är det mer väsentligt att vi lägger plattformen väl till det nya huset, ett nytt kreativt projekt eller basen för en verksamhetsprocess.

Tala klarspråk

Tidsperioden är dock som helhet gynnsam för att inleda en ny tillväxtcykel i olika sammanhang. Kanske väljer du nu att påbörja ett nytt samarbete, starta ett nytt projekt eller helt enkelt fortsätta att bygga såväl som utveckla en grund och bas som redan finns. Det är en mycket kreativ period som motiverar dig att i de flesta situationer tala klarspråk – ett språk där förnuftet får guida och ge goda råd men där den sista väsentliga återkopplingen bör komma från ditt innersta centrum – hjärtat.

Bygg broar

Ge dig själv tiden och utrymmet att centrera dina idéer, låt dessa följa en naturlig tillväxtprocess och bygg broar som fler kan ta del av. Lyssna och reflektera över de alternativ som presenteras framför dig – skapa urskiljning i olika frågeställningar. Vad är mest väsentligt för dig i sammanhanget, situationen eller verksamhetsprocessen? Vad längtar du allra mest efter att forma, uttrycka och manifestera?

Allt är möjligt och allt är nu (Uranus i Väduren 2011-2019)

Jag önskar dig en fin måncykel!

2016 © Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Nymånen 4 juli 2016: Växla mellan vila och aktivitet

Nymånen är exakt kl 13:01 svensk sommartid med Solen och Månen 12°53′ i Kräftans tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln, som inleds 4 juli med nymånen i Kräftans tecken.

Kära läsare!

Idag startar en ny måncykel (4 juli-2 augusti) med Kräftans tecken som inledande tema. Det är en period för tillväxt på flera olika plan i vardagen och vi motiveras att skapa ett schema som ska ge oss möjlighet att växla mellan officiella åtaganden, arbetsuppgifter och behovet av egen tid.

För många kan detta vara en tid för semester och en möjlighet att kliva av från marknadsplatsens brus och centrum för en stund – att umgås och bara vara tillsammans med nära på en plats där vi känner oss hemma. Men perioden handlar inte bara om vila och reflektion. Det är också en fin tid att starta nya kreativa processer, att lägga grunden för nya byggnationer och projekt.

Första delen av måncykeln (4-20 juli) präglas av planeten Uranus i en dynamisk vinkel till Kräftans tecken, vilket sätter ett större fokus på rörelse och en del sista-minuten ändringar i det planerade sommarschemat – förändringar som i sig inte behöver vara annat än en ny möjlighet att se en aktiv process eller frågeställning från ny synvinkel. Från ett nytt perspektiv föds ofta nya kreativa lösningar och svar som inte var aktuella eller möjliga tidigare.

Detaljer som gör skillnad 

Samtidigt påminns vi om värdet av tålamod med processer och dialoger som behöver tid att mogna innan de kan bära frukt. Planeten Saturnus på resa genom Skyttens tecken, och i en till synes bakåtgående rörelse fram till den 12 augusti, manar oss att skynda långsamt genom större förändringsprocesser och ombyggnationer. Detta kan göra oss lite rastlösa och fundersamma över hur mycket tid som behövs i sammanhanget. Men nu gäller det att vara närvarande, att kunna urskilja och få det finstilta i ett arbete, en dialog eller en avtalsprocess på rätt plats i ordningen. Vi behöver uppleva att det ”känns” rätt i lika stora delar som vi behöver vårt förnuft till att urskilja och sortera vilka detaljer i en överenskommelse eller en byggnation som på sikt kommer att göra skillnad.

Skapa utrymme för möten

Så ge dig själv tiden att lyssna aktivt, vara lyhörd och skapa utrymme för möten som berikar och ger utbyte. Låt idéerna blomstra och tillåt dig att inspireras i mötet med din omgivning och din nästa – men glöm inte bort att ”bara vara”, att landa i hängmattan, på stranden eller trädgården och vara här och nu. I nuet skriver du framtidens manus.

Tiden är gynnsam för att bygga och ge form till dina drömmar samtidigt som du behöver tid att reflektera och observera. På vilket sätt vill du utveckla en idé, ett eget projekt eller ett samarbete? Oavsett om det handlar om ditt officiella rum, din arbetsplattform eller din hemmabas så är det mesta möjligt och allt är nu (Uranus genom Väduren 2011-2019).

Allt gott och trevlig sommar!

Jeanette Wik

2016 © Ett rum för Astrologi

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Nymånen 5 juni 2016: Tid att vara flexibel – och tålmodig!

Nymånen är exakt kl 5:00 svensk sommartid med Solen och Månen 14°53′ i Tvillingarnas tecken. 

3JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln, som inleds 5 juni med nymånen i Tvillingarnas tecken.

Kära läsare!

Den aktuella måncykeln (5 juni–4 juli), som inleds med Tvillingarnas tema, motiverar oss att vara anpassningsbara och flexibla i tanke och uttryck. Det är en rörlig period som inspirerar oss att växa och anta nya kreativa utmaningar i mötet med vår vardag och omgivning. Men med många bollar i luften och projekt på skrivbordet, huset eller på gården motiveras vi att prioritera och sätta sunda gränser för hur mycket tid vi har över till varje åtagande eller uppgift.

Planeten Saturnus på samtidig resa genom Skyttens tecken, och i en retrograd (till synes bakåtgående) rörelse, påminner oss om värdet av tålamod med processer och dialoger som behöver tid att mogna innan de kan bära frukt. Vi motiveras att våga skynda långsamt genom olika projekt och överenskommelser som behöver vår närvaro och vårt engagemang för att kunna fortsätta utvecklas och formas.

Samtidigt behöver vi vara medvetna om att vi befinner oss i en rörlig tidsperiod och det är långt ifrån alla projekt som kräver tid. Vissa processer och dialoger rör sig i en så snabb takt och vi kan ha svårt att få vardagsschemat att räcka till allt som vi vill möta, göra, skapa eller uttrycka. Så nu handlar det om att vara flexibel och kunna växla mellan snabba processer och långsamma projekt som behöver tid och planering för att fungera praktiskt och fylla ett syfte.

Prioritera hjärtas väsentligheter och tillåt dig att vara en elev oavsett kronologisk ålder. Tala klarspråk och bygg broar som förenar och inspirerar. I mötet med nya situationer, platser och erfarenheter växer du i medvetenhet och närvaro. Periodens ledord är ”öppen och klar kommunikation” som präglas av lekfullhet, inspiration, kärlek, medkänsla och kreativitet. Allt är möjligt och allt är nu.

Jeanette Wik © Ett rum för Astrologi 2016

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Nymånen 6 maj 2016: Skapa balans för kropp och själ!

Nymånen  är exakt kl 21:30 svensk sommartid med Solen och Månen 16°41′ i Oxens tecken. 

3JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln, som inleds 6 maj  med nymånen i Oxens tecken.

Kära läsare!

Den aktuella måncykeln, som inleds i Oxens tecken 6 maj och pågår till 5 juni, ger oss möjlighet att landa en stund mellan aktiviteter och åtaganden för att reflektera och sortera bland inkommande information.

Oxens tema för oss närmare det jordnära, estetiska och sköna i tillvaron och med planeten Venus på samtidig resa genom tecknet fram till 24 maj motiveras vi att skapa harmoni och balans för kropp och själ. Formgivning och sanna värden är den röda tråden genom hela perioden och vi kan nu motiveras att ta ett tydligare ställningstagande för det vi själva tycker är rätt och riktigt i olika situationer och sammanhang. Men minns att myntet alltid har två sidor och att allt beror på betraktarens perspektiv och bagage av erfarenheter som sätter sin prägel på hur en situation upplevs eller uppfattas.

Med andra ord: våga vara lyhörd och närvarande – lyssna och kommunicera med hjärtat och förnuftet i samklang så bygger du broar som bär och skapar förutsättningar.

Perioden är gynnsam för att bygga, skapa, samverka och planera för sommarens projekt och ledighet. Om du redan har påbörjat en resa, tagit steget in i en ny roll eller ett nytt sammanhang så är detta en fin tid att reflektera över det finstilta i olika pågående processer och överenskommelser.

Planeten Merkurius, som fortsätter att färdas i en retrograd (bakåtgående) rörelse i ytterligare ett par veckor (29 april-22 maj), motiverar oss att ha tålamod med inre och yttre processer som behöver tid att mogna innan de kan blomstra och bära frukt. Ge dig därför lite mer tid till eftertanke i trädgården, snickarboden, motionsspåret eller under eken som Walt Disneys Ferdinand – detta är en fin period att reflektera och meditera över tingens ordning innan du väljer riktning för fortsatt utveckling och expansion.

Vilka detaljer i ett avtal, en kreativ process eller byggnation kommer på sikt att göra en väsentlig skillnad i hur du upplever resultatet?

Spännande som alltid med en ny måncykel i fokus… Jag önskar dig allt gott och en fin period för tillväxt och formgivning.

Jeanette Wik

© Ett rum för Astrologi 2016

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Nymånen 7 april 2016:  Fokusera på en sak i taget!

Nymånen  är exakt kl 13:24 svensk sommartid med Solen och Månen 18°4′ i Vädurens tecken. 

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln, som inleds 7 april  med nymånen i Vädurens tecken.

Kära läsare!

Våren är på gång och den nya måncykeln 7 april-6 maj (som inleds i Väduren och avrundas i Oxens tecken), ger oss möjlighet att vända blad och påbörja en ny personlig tillväxtperiod i olika sammanhang. Nu är det tid att ta på oss pionjärens glasögon och medvetet välja att ta ett steg utanför den tidigare komfortzonen av rutiner och vanor för att låta oss inspireras av nya upplevelser, kunskaper och kreativa processer i vår egen vardag.

Planeten Merkurius på resa genom Oxens tecken under perioden 6 april-12 juni hjälper oss att att hålla fokus och inte splittra upp oss på allt för många parallella projekt. Nu är det mer väsentligt att fokusera på en sak i sänder och välja att göra det med full närvaro och engagemang. Om våra nya idéer ska bära frukt och blomstra kan vi behöva ge oss själva tid och utrymme att reflektera över viktiga delmål och steg i en samarbetsprocess, ombyggnation eller en verksamhet under utveckling.

Tiden är ändå mycket gynnsam för att starta nytt och så nya frön såväl som idéer. Vädurens tema motiverar oss att kasta loss och påbörja en ny resa genom vardagen, sätta igång kreativa processer, gå en kurs eller inleda ett nytt samarbete. Tillsammans med kommunikatören Merkurius på en längre resa genom jordelementet Oxen förstärks möjligheten att ställa in kompassen på det som får vårt hjärta att inspireras och välja att bygga långsiktigt, gemensamt och  hållbart.

Önskar er en fin måncykel!

Jeanette Wik

 2016 © Ett rum för Astrologi

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Nymånen 9 mars 2015: Förändring och rörelse är det enda konstanta

Nymånen  är exakt kl 02:54 svensk vintertid med Solen och Månen i konjunktion 18°55′ i Fiskarnas tecken. Denna nymåne innebär även en total solförmörkelse i Indonesien,  men är även synlig i Indien, Sydostasien, Japan, Kamtjatka, Alaska och Australasien.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln, som inleds med nymåne med solförmörkelse 9 mars i Fiskarnas tecken och  avlutas 7 april i Vädurens tecken. 

Hej kära läsare!

Med Fiskarnas tecken som inledande tema denna måncykel 9 mars-7 april påminns vi om att livet är en rörelse och förändring är det enda som är konstant. Det är en spännande och kreativ period som ger oss möjlighet att släppa taget om gårdagen för att vända blicken till den framtid som vi vill vara med att skapa här och nu. På ett personligt plan handlar det ofta om att avrunda olika projekt, avtal och verksamhetsprocesser innan vi tar ut en ny kompassriktning eller startar en ny tillväxtcykel.

Solförmörkelsen som sker i samband med nymånen öppnar dörren för ett skifte i perspektiv vad gäller aktuella frågeställningar i vardagen. Vi motiveras att gå till kärnan för svaren vi söker och att våga känna det som finns att känna i varje given situation. I mötet med våra känslor växer vi i medvetenhet och närvaro om vad som är mest väsentligt att svara till och ta ansvar för. Planeten Neptunus, tecknets regent på resa genom sitt eget tecken fiskarna inspirerar oss att reflektera över våra drömmar, sanna ideal och mål.

Vad har vi lärt oss av gårdagen och hur kan vi omvandla våra lärdomar till något som vi kan ha nytta av i morgon? Perioden som är gynnsam för expansion och tillväxt i flera olika sammanhang ger oss möjlighet att kliva utanför komfortzonen av mönster och rutiner för att fortsätta växa och lära. Det gäller dock att inte splittra upp sig på allt för många åtaganden och projekt samtidigt. Med ett flertal planeter på genomresa i stjärntecken med rörlig kvalitet har vi som oftast många bollar i luften och ett fulltecknat vardagsschema.

Skapa urskiljning och ge dig tid att landa och reflektera över aktuella frågeställningar, pågående projekt och verksamhetsprocesser. Avrunda det som väntar på att sammanställas och ge sedan plats för morgondagens ideér och visioner att formas. I nuet skriver du framtidens manus. Vad längtar du mest efter att skapa, utveckla och i vilka sammanhang kan du fortsätta växa och inspireras?

Jag önskar dig en fin måncykel.

© Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Fullmånen 22 februari 2016: Många bollar i luften

Fullmånen är exakt kl 19:20 svensk vintertid med Solen 3°33′ i Fiskarnas tecken och Månen 3°33′ i  Jungfruns tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om andra halvan av den aktuella måncykeln, som inleds med fullmånen 22 februari:

Kära läsare!

Under den andra delen av den aktuella måncykeln, 22 februari-9 mars, befinner vi oss i en rörlig period med många bollar i luften, projekt på skrivbordet eller i garaget och huset som behöver organiseras och sammanställas. Det kan finnas en känsla av brådska genom vardagens olika aktiviteter – att timmarna på schemat inte räcker till för allt som vi vill göra eller upplever att vi måste göra innan våren står i dörren.

Med den inledande fullmånen i Fiskarnas och Jungfruns tecken 22-23 februari motiveras vi att distansera, reflektera och skapa urskiljning. Vad är mest väsentligt att svara till i varje given situation? Alla åtaganden och göranden behöver kanske inte färdigställas här och nu. Ha tålamod med processer som tar sin tid att mogna, sätt sunda gränser för din egen tid och fokusera på de projekt som får dig att glädjas, inspireras och framför allt att må bra.

Under perioden 22 februari- 7 april motiveras vi att  fundera över vårt arbete och tjänande idag. För vems skull tjänar vi och tjänar vi vår egen inre idé om tillväxt? Beroende på svaret skapar vi de förändringar som speglar hjärtats impuls om rörelse och växande här och nu. Planeten Neptunus på genomresa i sitt eget tecken Fiskarna motiverar oss att skapa nytt, visualisera och våga släppa taget om roller och attityder som tillhör gårdagen för att ge plats till nya kreativa idéer och drömmar att formas – självständigt och tillsammans.

Jag önskar er en fortsatt fin måncykel!

Jeanette Wik

Personligt månadshoroskop: Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus?  Nu finns möjligheten att köpa och ladda ned ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken/

Nymånen 8 februari 2016

Nymånen är exakt kl 15:39 svensk vintertid med Solen och Månen 19°15′ i Vattumannens tecken.

Skapa nytt – individuellt och tillsammans 

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här för Ljusspridarnas läsare om årets andra måncykel:

Hej kära läsare!

Nu kliver vi in i en ny måncykel 8 februari-9 mars som motiverar oss att rikta blicken till olika grupprocesser och gemensamma projekt i vardagen. Tiden är gynnsam för samarbete och samverkan där vi strävar efter att bygga broar som förenar olika sidor och kvalitéer av en verksamhetsprocess, dialog eller ett projekt. Samtidigt är det en tid som inspirerar oss till självständigt arbete, egna ställningstaganden och tydliga mål.

Planeten Mars i en dynamisk vinkel till Vattumannens tecken under större delen av den aktuella månperioden påminner oss om värdet av ett vardagsschema som ger oss möjlighet att landa mitt i en pågående rörelse, ström av aktiviteter och kreativa processer. Tidigare frågeställningar som fortfarande söker ett svar kan komma upp till ytan för diskussion och debatt med en förhoppning om nya lösningar och svar. Hur vi väljer att svara eller att lyssna beror givetvis på vår egen resa genom tillvaron och hur mycket frågan berör hjärtat.

Vi motiveras att tala klartext samtidigt som vi är närvarande och lyhörda till det som presenteras framför oss i vardagen. Med fokus på nuet och den kreativa potential, som alltid finns i varje här och nu, är rummet öppet för att skapa nytt, medvetet, självständigt och tillsammans.

Jag önskar er en fin måncykel.

2016 © Jeanette Wik

För dig som vill lyssna till månkrönikan med ditt eget stjärntecken i fokus finns möjligheten att beställa och ladda ned den aktuella måncykeln här:  http://www.jeanettewik.com/butiken/

Tips! Träffa Jeanette Wik i Piteå och Haparanda! Jeanette ger privata astrologiska konsultationer och håller en workshop i Piteå 25-27 februari. Se Piteåsidan. Hon ger även privata astrologiska konsultationer i Haparanda 29 februari-3 mars. Se Haparandasidan.

Nymånen 10 januari 2016

Nymånen är exakt kl 02:31 svensk vintertid med Solen och Månen 19°13′ i Stenbockens tecken.

nymåne2

Bra tid för nya projekt och processer

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här för Ljusspridarnas läsare om årets första måncykel:

Kära läsare!

Årets första måncykel inleds i Stenbockens tecken 10 januari och avrundas i Vattumannen 8 februari. Tiden är gynnsam för all slags formgivning – där vi bygger vidare på ett koncept, en idé, ett projekt eller antar nya uppgifter och kreativa utmaningar i vår yrkesroll. Temat för perioden är ofta relaterad till vårt arbete och våra officiella åtaganden i vardagen men kan även handla om vår privata sfär, där vi nu kan välja att fokusera på renovering och ombyggnationer av olika slag.

Det är en bra tid att komma igång med nya projekt och processer – oavsett om det gäller arbete, studier, träning eller andra viktiga åtaganden som väntar på vår närvaro och engagemang. Tiden är gynnsam för att dra upp riktlinjer för vårens aktiviteter, för att skapa ett organiserat vardagsschema som ger oss möjlighet att växla mellan officiella uppgifter och behovet av egen tid.

Planeten Merkurius i en retrograd rörelse genom Stenbockens tecken fram till 25 januari påminner oss om att skynda långsamt genom vardagens verksamhetsdialoger och aktuella projekt på skrivbordet. Det är väsentligt att kunna skifta perspektiv mellan helhet och detalj. Nu behöver vi bli varse om det finstilta i olika  avtal och kontrakt – vara lyhörda till det som presenteras framför oss. Vad är väsentligt att svara till och ta ansvar för? Vilka detaljer kommer på sikt att göra en väsentlig skillnad? Stenbockens tema påminner oss om att vara realistiska och jordnära när vi formar nya överenskommelser eller kliver in i nya verksamhetsprocesser – samtidigt som vi värnar om våra högre ideal (Saturnus i Skyttens tecken) och inte släpper taget om våra drömmar.

Det är som alltid spännande med en ny måncykel – denna gång med Stenbockens tema som motiverar oss att bygga hållbart, långsiktigt och framförallt gemensamt.

God fortsättning på 2016 och allt gott!

Jeanette Wik

Du kan också lyssna på krönikan på SoundCloud.

Astrologisk prognos för 2016: Välj medvetet! Nytt!

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här för Ljusspridarnas läsare om de astrologiska utsikterna för 2016:

Kära läsare!

Nu startar ett nytt år med nya tillväxtmöjligheter och möten. Det astrologiska året 2016 bjuder oss många planetövergångar på stjärnhimlen. Vi ser planeten Saturnus på genomresa i Skyttens tecken bilda dynamiska såväl som harmoniska vinklar till Neptunus, Jupiter och Uranus. Men vad speglar dessa influenser till oss på ett personligt plan?

Beroende på vilka teman som betonas i vårt horoskop upplever några influenserna mer påtagligt och vardagsnära medan andra har möjlighet att betrakta aktuella händelser och skeenden med en viss distans. Jag kommer i denna krönika titta närmare på Saturnus möten med Uranus, som färdas genom Väduren, och Jupiter som reser genom Jungfruns tecken. På något plan kan vi alla, oavsett när vi föddes på året, spegla oss i de större transiter som sker i år och nu handlar det främst om att våga vara engagerad och närvarande i mötet med oss själva och vår omgivning.

Släpp gamla egostrukturer

Den dynamiska dansen mellan Saturnus och Jupiter (juli 2015 – juni 2016) kan lyfta fram känslor av rastlöshet angående riktning och väg. Vi manas att våga släppa taget om vardagsroller och egostrukturer som tjänat oss väl men som idag – med handen på hjärtat tillhör gårdagen. Vår inre Saturnus princip talar om att skynda långsamt genom pågående förändringar och Jupiteraspekten motiverar oss att  kliva utanför komfortzonen och expandera vår plattform – att våga vidga perspektivet och ta steget in i något nytt sammanhang, en ny plats eller kanske en ny grupp att samarbeta med. Tillsammans och genom respektive tecken speglar dynamiken en möjlighet att kasta  loss från situationer och processer som har stagnerat – och för att i en allt större utsträckning lägga fokus på de områden som ger oss möjlighet att fortsätta växa.

Livet en konstant rörelse

Den överraskande och nyskapande Uranusprincipen, som precis klivit ut ur den dynamiska dansen med Pluto (2012-2015), fortsätter att motivera oss till nya kreativa dialoger och processer i vardagen. Vi påminns om att livet är en konstant rörelse och att inget i tillvaron är ett färdigskrivet blad – framtidens manus skrivs idag. Involverad i en harmonisk vinkel till Saturnus 2016-2017 bygger vi broar mellan gårdagens erfarenheter och morgondagens möjligheter. Vi inspireras att ge uttryck för våra ideal och drömmar i mötet med vår nästa och leva vår egen sanning samtidigt som vi påminns om vara ödmjuka inför livet och lyhörda till vår omgivning.

Vaket och engagerat

Om vi vet vart vi är på väg är detta en tid då vi med fördel bygger vidare på den plattform vi har lagt grunden för tidigare. Har vi frågeställningar om riktningen är detta en fin tid att vända oss inåt för svaren vi söker. I vilken omfattning vi förändrar och skapar nytt beror först och främst på vårt eget här och nu. Med stöd av de högre idealen, speglade genom Neptunus, Saturnus, Jupiter och Uranus rörelser genom zodiaken, kan vi välja att expandera med  hjärtat och förnuftet som ett team – vaket, engagerat, närvarande och långsiktigt.

Allt gott på resan genom 2016!

Vi ses!

2016©Jeanette Wik

Nymånen 11 december 2015: Följ din egen väg!

Nymånen är exakt kl 11:29 svensk vintertid med Solen och Månen 19°3′ i Skyttens tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här för Ljusspridarnas läsare om årets sista måncykel som inleds i Skyttens tecken 11 december 2015 och avslutas i Stenbockens tecken 10 januari 2016.

Kära läsare!

Nu kliver vi in i en tid av nya aktiviteter, expansion och lärande. Skyttens tema speglar vikten av att vi håller oss vakna och fokuserar på vår egen väg – att vi är alerta och beredda på rörelse och tillväxt som för oss utanför den tidigare komfortzonen av vanor och rutiner – allt för att vi ska fortsätta växa och inspireras.

Om vi vet vart vi är på väg vad gäller arbete och tjänande inför året 2016 då fortsätter vi att expandera den plattform som vi har lagt grunden för tidigare. Har vi frågeställningar om vår egen riktning så är detta en fin tid att landa och lyssna till svaren som presenteras inifrån oss själva eller i mötet med vår egen vardag – speglat genom möten och dialoger med vänner, kollegor, familj eller grannar.

Med fokus på helheten

Skyttens regent, Jupiter, är på väg genom Jungfruns tecken och påminner oss om värdet av det finstilta i vardagen – om att våga lyssna, vara lyhörd och betrakta för att kunna urskilja vad som är viktigt att svara till i varje situation. Minns att Skyttens tema hör samman med familjen eld och det gör perioden rörlig och tidvis engagerande intensiv. Samtidigt som vi nu motiveras att lägga fokus på nyanserna i vardagens dialoger manar eldens elementet oss att kasta loss och inte fastna i allt för många detaljer. Gör vi det missar vi kanske helheten och bilden som finns i förgrunden.

Att vara överens

Utmaningen under denna måncykel handlar om att skapa ett vardagsschema som ger oss möjlighet att växla mellan det yttre, officiella livets åtaganden och förväntningar och behovet av egen tid.

Det för oss till planeten Mars i sällskap med Lilith genom Vågens tecken som påminner oss om vikten av en balans och harmoni i våra göranden och åtaganden i vardagen. Olika avtal, kontrakt och överenskommelser kan åter lyftas upp på bordet för en dialog kring detaljer som på sikt kommer att göra väsentlig skillnad. Vi motiveras att kliva fram och ge luft och uttryck för våra tankar och idéer i mötet med omvärlden – men med respekt och ödmjukhet inför varandras rätt till sin sanning.

Att vara överens och landa i processer som stödjer alla involverade parter är den röda tråden genom perioden. Ändå kan detta vara svårt att uppnå och nu manas vi att släppa taget om allt för höga perfektionskrav som kan ställa sig i vägen för det vi eftersträvar att skapa eller komma överens om.

Ansvar, inspiration och nya perspektiv

Med planeten Venus på genomresa i Skorpionens tecken fram till årsskiftet motiveras vi att våga gå till kärnan för svaren vi söker – att känna det som finns att känna i varje given situation och ta ansvar för det. När vi gör det frigörs utrymme att välja på nytt, växla perspektiv och att släppa taget om gårdagens attityder som inte längre stödjer vårt växande idag.

Med hjärtats rebell och innovatör, planeten Uranus, som backup under hela måncykeln kan vi välja att kliva utanför den tidigare komfortzonen av tankemönster, rutiner och vanor i vardagen – allt för att fortsätta lära, överraskas och inspireras i mötet med livet, oss själva och omvärlden.

Jag önskar dig en fin måncykel och en God Jul!

Allt gott

Jeanette Wik 2015

Den här krönikan finns även på SoundCloud.

Fullmånen 25 november 2015: Tillförlitligheten testas 

Fullmånen är exakt kl 23:44 svensk vintertid med Månen 3°20′ i Tvillingarna och Solen 3°20′ i Skytten.

RickRevine

 

 

 

Astrologen Rick Levine skriver på sajten Star IQ:

Vår tillförlitlighet testas när Månen under eftermiddagen går in i dualistiska Tvillingarnas tecken. Våra innersta uppfattningar kan behöva revideras för att stämma överens med inkommande information. Våra sinnesstämningar skiftar snabbt, men våra åsikter blir mer beständiga några timmar senare när Fullmånen i Tvillingarna opponerar den filosofiska Skyttensolen. Men eftersom okynniga Merkurius befinner sig i kvadratur med bedrägliga Neptunus måste vi vara noga med om vi ska tillåta att orealistiska fantasier får åsidosätta kall logik.

Våga växla perspektiv!

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här för Ljusspridarnas läsare om andra halvan av den måncykel, som inleddes 11 november och avslutas 11 december.

Idag inleds den andra delen av måncykeln 25/11-11/12 med fullmåne i det rörliga Tvillingarnas tecken. Öppna dialoger och klar kommunikation är nyckelorden. Tidigare frågeställningar som fortfarande söker ett svar kan göra sig påminda och vår önskan att tala klarspråk kan skapa engagerande och lärorika diskussioner. Minns att varje mynt har två sidor – min sanning behöver inte var din och vice versa.

Nu manas vi att vara vakna, lyhörda och alerta för det som presenteras framför oss i vardagen. Ett skifte i perspektiv, en kortare resa, ett möte kan ge oss möjligheten att betrakta en situation från en ny synvinkel. Våga växla perspektiv och var lyhörd till nyanserna i dialogen till omvärlden kollegorna, familjen, vännerna. I mötet med vår nästa växer vi i medvetenhet om oss själva och vår omgivning. Nya idéer och tankegångar inspirerar och vi manas att våga gå utanför den tidigare komfortzonen av rutiner och vanor för att fortsätta röras, engageras och inspireras.

Solens samtidiga resa genom Skyttens tecken och eldelementet påminner oss om värdet av att vara sann mot våra ideal och drömmar –vad längtar vi allra mest efter att skapa och ge uttryck för? Med vem vill vi samverka och i vilket sammanhang? Perioden är gynnsam för att avsluta tidigare projekt, avrunda gårdagens verksamhetsprocesser för att sedan vända blicken till den nyskapande potentialen som alltid finns tillgänglig för oss här och nu.

Önskar er en fortsatt fin måncykel

/ Jeanette © Ett rum för Astrologi 2015

Nymånen 11 november 2015: Framtidens manus skrivs idag 

Nymånen är exakt kl 18:47 svensk vintertid med Solen och Månen i Skorpionens tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här för Ljusspridarnas läsare om den måncykel, som inleds 11 november och avslutas 11 december.

Hej kära läsare!
Med Skorpionens tecken som inledande tema denna måncykel 11 november-11 december motiveras vi att gå djupare in i frågeställningar som fortfarande söker ett svar. Saker och ting som legat under ytan i olika sammanhang kan återaktiveras och lyftas fram för dialog och debatt. Vi påminns om värdet av tålamod med processer som tar tid att mogna innan de kan bära frukt och att släppa taget om behovet av att få rätt eller det sista ordet i en dynamisk situation eller avtalsprocess.

Vad är mest väsentligt att svara till i varje given situation? Denna frågeställning återkommer vid ett flertal tillfällen under perioden och kan ses i ett större samhällsperspektiv såväl som till vår egen privata sfär och vardag.

Nu motiveras vi att vara kärleksfulla och ärliga med oss själva, vår nästa och vår egen riktning genom var dags åtaganden och möten. Hur går vi vidare och på vilket sätt kan vi fortsätta att skapa, utvecklas och att samarbeta?

Det är en fin period att avrunda processer, projekt och dialoger som har stagnerat och landa i nuet. Var befinner vi oss i förhållande till våra sanna ideal och drömmar? Det är också en bra tid att skapa urskiljning bland tingens ordning, granska och sortera – för att från den utgångspunkten släppa taget om vanor och attityder som tillhör gårdagen.

Framtidens manus skrivs idag – vart vill du gå, vad vill du skapa och med vem vill du samverka?

Allt är möjligt och allt är nu (Uranus i Väduren 2011-2019) och med Skorpionens tema i fokus motiveras vi att bygga hållbart för framtiden, tänka långsiktigt för kommande generationer och ta ett större gemensamt ansvar för våra resurser och tillgångar som även innefattar naturen och jorden där vi alla verkar och bor. Att förvalta är tidsperiodens ledord och att göra det på ett sätt som skapar en sund tillväxt och utveckling är den röda tråden.

Jag önskar er en fortsatt fin måncykel.

Allt gott! © Jeanette Wik – Ett rum för Astrologi

För mer Astrologi just nu:

Fullmånen 27 oktober 2015: Gå till kärnan!

Fullmånen är exakt kl 13:05 svensk vintertid med Solen 3°45′ i Skorpionen och Månen 3°45′  i Oxen.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här för Ljusspridarnas läsare om andra halvan av den måncykel, som inleddes 13 oktober och pågår till 11 november:

Den andra delen av måncykeln, 27 oktober-11 november, inleds med fullmåne och Skorpionen-Oxens tema i fokus. Nu motiveras vi att sakta ned tempot något för att kunna urskilja och reflektera över viktiga detaljer i vardagens dialoger och pågående processer.

Trots fullmåne, hög energi och många bollar i luften, motiveras vi 26-30 oktober att landa en stund under trädet (Oxens tema) för att betrakta vår dialog till omvärlden, våra åtaganden och pågående projekt i vardagen. Vilka samarbeten och kreativa processer vill vi fortsätta att utveckla? Vad tillhör gårdagen och vad behöver vi släppa taget om för att fortsätta växa?

Nu kan vi gå till kärnan i varje given situation och på så sätt skapa urskiljning och nå insikt om vad som är mest väsentligt att svara till i nuet. Avtal, överenskommelser och förhandlingar fortsätter att vara den röda tråden under resterande delen av måncykeln  – och med begreppet ”vi” i sinne och hjärta är konstruktiva lösningar aldrig långt borta.

Allt gott!

Jeanette Wik 2015 © Ett rum för Astrologi

Lyssna också på Jeanettes fullmånekrönika på SoundCloud

Nymånen 13 oktober 2015: Fokus på rättvist, funktionellt och hållbart

Nymånen är exakt kl 02:06 svensk sommartid med Solen och Månen 19°20′ i Vågens tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här för Ljusspridarnas läsare om den måncykel, som inleds med nymånen 13 oktober:

Hej kära läsare!

Med Vågens tecken som det inledande temat 13 oktober sätter vi ett större fokus på de överenskommelser och kontrakt som vi har till vår omgivning – det handlar om avtal vi redan träffat eller de kontrakt vi är på väg att signera.

Zodiakens rebell Uranus i en dynamisk vinkel 11-19 oktober inleder perioden med att överraska och presentera nya möjliga infallsvinklar och förslag till aktuella frågeställningar. Vi motiveras att kasta loss från strukturer och avtal som stagnerat i sin form för att ”plötsligt” ta ut en ny riktning vad gäller olika former av samarbete och kreativa projekt. Samtidigt är det viktigt att skynda långsamt, att inte ha för bråttom genom det finstilta i aktuella processer och kontrakt.

Rättvist och hållbart

Vågens tema påminner oss om den viktiga balansen mellan ytterligheter – om värdet av jämvikt i sinne och hjärta innan vi agerar och bestämmer för en ny riktning. Att avtalen ska vara rättvisa är väsentligt och att de fyller en praktisk funktion är lika viktigt (speglat genom Mars, Venus och Jupiter genom jordelementet Jungfrun). Vi vill se resultat av tidigare arbete och hållbara avtal som stödjer alla parter i en process av rörelse och förändring.

Från idé till formgivning

Planeten Saturnus genom Skytten september 2015-december 2017 hjälper oss att rita kartan vad gäller målbild, drömmar och ideal. När vi landat i avtal och kompromisser som känns rätt kan vi gå från idé till konkret formgivning. Genom direkt erfarenhet av livet och de val vi gör genom vardagen och tillvaron växer vi i medvetenhet om vem vi är, vilken potential vi har och vad vi kan skapa på egen hand och tillsammans.

Jag önskar er en fin måncykel.

Allt gott!

Jeanette Wik

© Ett rum för Astrologi 2015

Lyssna även på Jeanettes krönika på SoundCloud: https://soundcloud.com/jeanette-wik/med-fokus-pa-avtal-och-kontrakt-13-oktober-11-november-2015

Röd superfullmåne 28 september 2015

bloodmoon

Fullmånen är exakt kl 04:50 svensk sommartid med Solen 4°40′ i Vågen och Månen 4°40′ i Väduren.

I samband med den här fullmånen inträffar två ovanliga fenomen samtidigt – en total månförmörkelse och en röd supermåne!

– Det är ju spektakulärt och det här borde kunna bli ett vackert fenomen. Månen blir djupröd och den blir mycket mörkare än vad en vanligt fullmåne blir, säger Peter Linde, astronom och ordförande i Tycho Brahe-sällskapet till Aftonbladet.

Supermåne inträffar när månen befinner sig som närmast jorden och därför upplevs den som ovanligt stor. Samtidigt är det en fullmåne då månen hamnar i skuggan från jorden, dvs månförmörkelse. När solens ljus bryts i jordatmosfären, mest den röda färgen, färgas månen glödande röd.

Alexis Brandeker astronom på Stockholms universitet säger till AB:

– Man kan se att jordens krökta skugga vandrar in över månen, bara det är speciellt. Sen blir det dessutom som en solnedgång på månen.

Den ovanliga totala månförmörkelsen kan ses i hela Sverige om vädret tillåter. Den inleds kl 03:07 och avslutas kl 06:27 och är total kl 04:11-05:24.

Astrologerna om den röda superfullmånen

Enligt astrologen Rick Levine på sajten Star IQ.com förändrar den här fullmånen rum-tid-följden och vänder det förflutna och framtiden ut och in.

Astrologen Cathy Pagano skriver bl a på sajten Wisdom of Astrology.com:

Med denna blodfullmåne och total månförmörkelse i Väduren är det tid att integrera avslutningar, uppvaknanden, transformationer samt upplevelser av död och återfödelse förknippade med balansen mellan Jag och Andra, dvs att fullborda vår initiering till ett mer balanserat utbyte mellan maskulina och feminina livsenergier såväl som mellan kvinnor och män.

Nymåne med solförmörkelse 13 september 2015

Nymånen är exakt kl 08:42 svensk sommartid med Solen och Månen 20°10′ i Jungfruns tecken. Den här nymånen innebär även en partiell solförmörkelse (79 %) som dock bara är synlig i sydligaste delen av södra halvklotet.

Skynda långsamt genom förändring

JeanetteWik Astrologen Jeanette Wik skriver här för Ljusspridarnas läsare om den måncykel, som inleds med nymånen 13 september:

Hej kära läsare!

Nu kliver vi in i en rörlig period som motiverar oss att vara flexibla och alerta vad gäller vårt planerade schema för den kommande månaden. Med Jungfruns tema i täten den aktuella måncykeln 13 september-13 oktober motiveras vi att sortera och organisera våra timmar till förfogande – att skapa ett vardagsschema som håller hela vägen under hösten och som ger oss utrymme att växla mellan yttre åtaganden, aktiviteter, arbetsuppgifter och behovet av egen tid.

Konkreta resultat

Planeten Jupiter på en samtidig resa genom jordelementet och Jungfruns tecken förstärker vikten av att skynda långsamt genom olika förändringsprocesser i vardagen – det mesta vi företar oss behöver fylla någon praktisk nytta och funktion. Vi vill se konkreta resultat av tidigare engagemang och arbete och kan känna oss otåliga med processer som inte rör sig i den takt vi själva skulle önska. Frågeställningar som berör vårt arbete och tjänande hamnar i fokus: Hur ser vår arbetssituation ut – tillåter det rådande klimatet och arbetsuppgifterna en fortsatt tillväxt?

Att gå till kärnan

Den aktuella måncykeln inleds med en delvis – partiell – solförmörkelse. Från ett symbolperspektiv ger det oss möjligheten att gå till kärnan i varje given situation för svaren vi söker och att släppa taget om gårdagens vanor och rutiner för att öppna dörren för nya aktiviteter, tillväxtprocesser och projekt. Är vi på rätt plats i ordningen kan det vara dags att expandera den rådande plattformen – att anta kreativa utmaningar som ger oss möjlighet att utveckla den aktuella arbetssituation. Andra gånger kan det handla om att börja om på nytt, att ta ut en helt ny kompassriktning som tar oss till en annan plats och gruppkonstellation där vi kan använda våra samlade erfarenheter i ett nytt sammanhang.

Goda överenskommelser

Med jordelementet och Jungfruns tema i fokus motiveras vi att skapa en balans mellan yttre och inre liv, mellan yttre åtaganden, förväntningar på prestation och behovet av egen tid. Perioden ger oss möjlighet att landa i en rörlig tid, för att ge oss utrymme till reflektion och urskiljning i för oss viktiga frågeställningar: Vad är mest väsentligt att svara till här och nu? Det är en tid att våga vara lyhörd och närvarande i mötet med oss själva och vår omvärld – att lyssna aktivt och sträva efter lösningar och överenskommelser som skapar förutsättningar och tillväxt för alla involverade parter i varje given situation.

Jag önskar er en fortsatt fin måncykel.

Allt gott! © Jeanette Wik

Nervig start på nya måncykeln

RickRevineAstrologen Rick Levine skriver på sajten Star IQ om nymånen 13 september 2015:

Dagens solförmörkelse är ett kosmiskt skiljetecken som signaler ett rent avbrott i den emotionella energin. Den analytiska Jungfru-nymånens eklips till Solen stoppar tillfälligt vår logiska tankegång. Med ögonblickliga Uranus i blandningen är vi samtidigt alltför otåliga för vårt eget bästa och vill ha användbar information tillgänglig med kort varsel. Månen rör sig in i älskvärda Vågen ett par timmar senare och hjälper oss där att lugna nerverna.

Star IQ: http://www.stariq.com/pagetemplate/main.asp

Tid att inse meningen livet

CathyPagano

Astrologen Cathy Pagano skriver om den måncykel som inleds med nymånen 13 september 2015  (fritt översatt från engelska):

En fantastisk dag inträffar 16-17 september. Samtidigt som Merkurius blir retrograd och Saturnus går in i Skytten så kommer de två planeterna som handlar om andligt medvetande, Jupiter och Neptunus, att gå i opposition till varandra och förstärka detta skifte i vårt medvetande. Det är tid att acceptera vår andliga natur och inse meningen med våra liv. Jupiter i Jungfrun förstärker vårt arbete med att integrera den visionära energin från Neptunus i Fiskarna. Kan vi bli de medkännande, omtänksamma världstjänare som vi är ämnade att vara?

Läs hela Cathy Paganos nymånekrönika här: http://www.wisdom-of-astrology.com/astrostarsarticles/the-cosmic-story-virgo-solar-eclipse-2015

Fullmånen 29 augusti 2015: Kraftfulla visioner om framtida möjligheter

Fullmånen är exakt kl 20:35 svensk sommartid med Solen 6°6′ Jungfruns tecken och Månen 6°6′ i Fiskarnas tecken.

RickRevine

Astrologen Rick Levine skriver på sajten Star IQ om dagens fullmåne:

Våra drömmar är idag involverade i en dragkamp med våra logiskatankar. Försjunkandet in i fantasin börjar då Månen glider in i fantasifulla Fiskarna kl 10:50 och kulminerar vid fullmånen kl 20:35. Denna planetära debatt om vad som är verkligt har uppblåsta Jupiter på den praktiska Jungfrusolens sida, medan Månen har magiska Neptunus som sin allierade. Våra kraftfulla visioner kan avslöja framtida möjligheter som vi tidigare aldrig sett.

Star IQ: http://www.stariq.com/pagetemplate/main.asp

Energier som främjar andlig transformation

CathyPagano

Astrologen Cathy Pagano skriver om fullmånen 29 augusti 2015 på sajten Wisdom of Astrology (fritt översatt från engelska):

Den här fullmånen genererar kraftfulla energier som kan främja vår andliga transformation. Jupiter ansluter sig till Solen i Jungfrun och vidgar vår tro bortom Jungfruns vanliga gränser. Himlen är gränsen nu. Jupiter är förknippad med en mer andlig förståelse av liv och kosmisk lag och dess expansiva natur kan öppna våra sinnen för de mer mystiska, visionära sidorna av Månen i Fiskarna.

Fiskmånen är samtidigt allierad med Neptunus som förstärker vår förbindelse med livets andliga kvantenergier. Detta är en kraftfull kanalisering av psykiska förmågor och mystiska visioner liksom av illusioner och fantasier. Jungfruns motto är Känn dig själv och det är det som kommer att avgöra om den här energin ska fylla oss med visdom eller blåsa upp vårt ego med självbedrägeri. Solen och Jupiter i jordtecknet Jungfrun kan hjälpa oss att grunda dessa Fiskenergier på ett positivt sätt. Låt din fantasi uttrycka den information du behöver för att fatta positiva beslut om ditt liv.

Läs hela den engelska texten här: http://www.wisdom-of-astrology.com/astrostarsarticles/the-cosmic-story-pisces-virgo-full-moon-2015

Nymånen 14 augusti 2015: Bygg broar mellan förnuft och känsla

Nymånen är exakt kl 16:53 med Solen och Månen 21°30′ i Lejonets tecken. JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här speciellt för Ljusspridarnas läsare om den måncykel, som inleds med nymånen 14 augusti och som pågår till 13 september:

Hej kära läsare!

Då är det tid för en ny måncykel att ta scenen. Den 14 augusti kan vi se Lejonets tecken inleda den aktuella perioden som avrundas i Jungfruns tecken 13 september. Med eldtemat i täten motiveras vi att fortsätta tala klarspråk vad gäller hjärtats väsentligheter och vara lyhörda till det som presenteras framför oss. Detta är en tid för skörd på många sätt samtidigt som perioden ger oss möjlighet att landa en stund i nuet för att reflektera över framtiden. Hur ser den ut och vad längtar vi allra mest efter att göra, skapa eller uttrycka?

Med Lejonets tema i förgrunden manas vi att lyssna inåt efter svaren vi söker och lägga fokus på det som är mest väsentligt att svara till i varje given situation. Hjärtat vet och nu handlar det om att bygga en bro mellan förnuft och känsla – att ha tålamod med processer som behöver sin tid att mogna innan de kan bära frukt och ha tillit till vår egen förmåga att bedöma vad som är bäst för oss i olika situationer. Samtidigt behöver vi inte göra allt själva. Den stora utmaningen just nu kan vara att våga delegera uppgifter från skrivbordet till andra. Att hjälpas åt inför större förändringsprocesser, långsiktiga åtaganden och projekt.

Planeten Venus och Mars på samtidig resa i Lejonets tecken förstärker eldinslaget i vår vardag och våra dialoger med omvärlden. Gamla frågeställningar kan aktiveras och komma upp till ytan för diskussion igen – med syftet att hitta svar som stödjer alla parter i en process av rörelse och förändring. Vi manas att våga släppa onödig stolthet som inte gagnar helheten och fokusera på det som är bäst för alla i det aktuella sammanhanget – inklusive oss själva.

Med uppbackning från innovativa Uranus i Väduren under hela måncykeln kan nya lösningar och förslag plötsligt presenteras som ger oss en ökad frihet att välja väg – oavsett om det gäller arbete eller fritid. Nu kan vi välja att kliva ut ur dialoger och situationer som fastnat i sitt uttryck och påbörja en ny utvecklingsfas på egen hand eller tillsammans med andra som delar våra ideal och idéer. Allt behöver inte bli klart på en månfas (det är fortfarande väsentligt att skynda långsamt genom olika avtalsprocesser och kontrakt), men tiden är gynnsam för en försiktig nystart och för att påbörja nya samarbeten och kreativa projekt.

Planeten Jupiter som har förflyttat sig in i Jungfruns tecken (augusti 2015-september 2016) motiverar oss att fokusera på vårt tjänande i vardagen – på det arbete som vi gör oavsett om vi befinner oss i en yrkesroll eller engagerar oss i andra viktiga uppdrag på vår fritid. Frågeställningar som berör vårt arbete och våra arbetsuppgifter i vardagen hamnar i ett större fokus. Beroende på svaret kan vi nu börja göra förändringar som tar oss till den punkt och det sammanhang som bäst speglar det vi vill göra och skapa idag. Vi motiveras att släppa taget om gamla föreställningar och förväntningar på hur vi bör vara och verka i för att helt enkelt bara vara den vi är – och utgå från det.

Jag önskar er en riktigt fin måncykel med hjärtat i fokus! Allt gott!

Jeanette Wik Augusti 2015©Ett rum för Astrologi

Soundcloud: https://soundcloud.com/jeanette-wik Blogg: http://www.aroomforastrology.com

Nymånen 16 juli 2015: Tid för återhämtning och nystart 

Nymånen är exakt kl 3:25 svensk sommartid med Solen och Månen 23°14′ i Kräftans tecken. JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik skriver här om den måncykel som inleds med nymånen 16 juli och som pågår till 14 augusti.

Hej kära läsare!

Vår plattform och bas fortsätter att vara i fokus när Kräftans tema inleder den aktuella måncykeln som startar den 16 juli och avrundas den 14 augusti i Lejonets tecken. Det är en period då vi motiveras att landa på en plats, i en miljö där vi kan känna oss hemma och släppa taget om åtaganden som kopplas samman med vår officiella roll i vardagen.

Tiden är gynnsam för att bara vara – att återhämta oss efter vårens timmar av arbete och yttre åtaganden, att umgås med nära och kära, att reflektera och observera. Samtidigt speglar vattentecknet Kräftan en rörlig tid då vi kan välja att starta upp nya kreativa processer och projekt – att lägga plattformen till något nytt, till en struktur och bas som bär för lång tid framöver. Det kan handla om nya arbetsuppgifter, att ingå nya samarbetsavtal eller att fortsätta bygga på det hus som vi redan lagt grunden till. Vilket forum och vilken bas som betonas beror på var du befinner dig i vardagen och vart du är på väg.

När planeten Venus 25 juli rör sig in i en till synes bakåtgående rörelse (retrograd) från Jungfruns tecken till Lejonet, tätt följd 26 juli av planeten Uranus i retrograd rörelse genom Väduren, då motiveras vi att sakta ned tempot – främst kopplat till viktiga beslut vad gäller nya avtal och kontrakt. Nu gäller det att ha fokus på detaljerna och det finstilta i olika överenskommelser, att vara lyhörd och beredd att lyssna till det som presenteras framför oss. Genom aktivt lyssnande öppnas rummet för nya mötespunkter och möjligheter att hitta kreativa bärande lösningar i varje given situation.

Med Lejonets tecken i förgrunden 23 juli-23 augusti motiveras vi att vända blicken till vårt innersta centrum, hjärtat, för det vi önskar skapa eller bygga och för de samarbeten vi önskar utveckla eller verksamhetsprocesser som vi längtar efter att påbörja. Nu vill vi gärna färdigställa och avsluta tidigare processer för att kunna påbörja en ny resa, inleda nya projekt och överenskommelser. Men med flera av zodiakens vandrare, planeter, i en retrograd rörelse manas vi dock att skynda långsamt genom förhandlingar och större förändringsprocesser – att helt enkelt inte ha för bråttom igenom viktiga beslut, nystartade projekt eller till synes besvärliga partier i ett avtal.

Det är en tid som för oss närmare hjärtats frågeställningar och dess angelägenheter. Ge dig själv det värdefulla utrymmet och tiden att lyssna till svaren! Jag avrundar denna månkrönika med en av mina favoriter bland citat av Antoine saint Expery: Det är endast med hjärtat vi kan se tydligt. Det som är väsentligt är osynligt för ögat.

Jag önskar er en fin måncykel. Jeanette Wik 2015©Ett rum för Astrologi

Lyssna på krönikan här: https://soundcloud.com/jeanette-wik/nymane-i-kraftans-tecken-16-juli-2015

Blogg: http://www.aroomforastrology.com

Nymånen 16 juni 2015: Tid att växa genom möten

Nymånen är exakt kl 16:06 svensk sommartid med Solen och Månen 25°7′ i Tvillingarnas tecken.

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik säger om den måncykel som inleds med nymånen 16 juni och som pågår till 16 juli:

Under den här måncykeln står Tvillingarnas och Kräftans tecken i fokus. Det är luftelementet och Tvillingarnas tecken som inleder månperioden. Vi motiveras att fortsätta vara rörliga, flexibla och anpassningsbara i tanke och uttryck. Det är en tid då schemat ser ut att stå i konstant förändring. Det gäller att vara öppna i tanke och sinne för det som presenteras för oss och kanske våga växla perspektiv för en stund, se saker och ting från en annan synvinkel, från någons annans perspektiv. Ur det kan vi landa på en plats och med nya insikter om lösningar och svar som stödjer båda parter i en avtalsprocess eller flera parter i en verksamhetssituation.

Samtidigt ser vi planeten Saturnus på en retrograd, till synes bakåtgående färd genom vattentecknet Skorpionen – med start under den här månperioden och avslutning i mitten av september. Det här är en tid som ger oss möjlighet att gå lite djupare in i frågeställningar som fortfarande söker ett svar, att se över det finstilta, detaljerna i ett avtal eller ett kontrakt. På vilket sätt går vi vidare? Kan vi hitta lösningar där båda parter, eller alla parter, känner sig nöjda? Är det möjligt?

Det handlar om ansvar – om ansvar för gemensamma resurser, om ansvar för ett gemensamt kapital som både handlar om inre tillgångar och yttre materiella. Det handlar om att förvalta något tillsammans, förvalta gemensamma resurser på ett bra sätt. Nu handlar det om att hitta lösningar som är hållbara och solida, som bär för lång tid framöver, och om att vara tydlig och konkret med vad vi vill och inte vill.

Med Skorpionens energi i förgrunden så har vi möjlighet att konkretisera, förtydliga och vara väldigt raka med Ja och Nej. Här handlar det inte om Kanske. Här handlar det om en struktur som är tydlig i sin form. Vad vill du, vad vill jag, och hur möts vi?

När Kräftans tecken kommer i fokus 22 juni genom solens resa in i vattentecknet, så går vi in i en period då det blir lite mer utrymme att landa – att landa på en plattform, i en hemmastruktur, på en bas, i en form där vi kan ge oss själva tid att reflektera och fundera över aktuella frågeställningar, kanske färdigställa sådant som behöver bli klart, avrunda projekt, avsluta en bok, en process. Det är en tid för både eftertanke och reflektion, såväl som för aktivitet när vi har vilat och funderat klart.

Det här är en period för tillväxt både på ett inre och yttre plan då vi manas att våga känna det som finns att känna i varje given situation, i varje möte och dialog, för att på så sätt växa i medvetenhet och närvaro om allt som är.

Allt gott!

Jeanette Wik© Ett rum för Astrologi

Lyssna på hela krönikan här: https://soundcloud.com/jeanette-wik/astrologi-for-perioden-16-juni-16-juli

Fullmånen 2 juni 2015

Fullmånen är exakt kl 18:19 svensk sommartid med Solen 11°49′ i Tvillingarnas och Månen 11°49′ i Skyttens tecken.

Merkurius retrograd 19 maj-11 juni 2015

JeanetteWikAstrologen Jeanette Vik skriver om Merkurius retrograda rörelse:

Idag ser vi planeten Merkurius påbörja en retrograd resa genom zodiaken och Tvillingarnas tecken. Den bakåtgående resan pågår 19 maj-11 juni och speglar möjligheten att sakta ned vardagstempot en stund för att reflektera över det som presenteras framför oss.

Merkurius kopplas samman med bl a kommunikation, resor och teknik, vilket kan avspegla sig i mindre förseningar, teknik/datorer som inte fungerar eller att vi upplever svårigheter att förmedla våra tankar och idéer på ett lättsamt sätt. Merkurius till synes bakåtgående rörelse genom zodiaken speglar dock en fin möjlighet att göra ett avstamp i vårt eget här och nu – att landa i viktiga frågeställningar, att lyssna inåt såväl som till vår nästa och ta ut en kompassriktning som speglar vår idé om tillväxt och utveckling idag.

Allt gott och ha en fortsatt fin vecka!

Jeanette/2015© Ett rum för Astrologi

Blogg: http://www.aroomforastrology.com

Facebok: https://www.facebook.com/homeopatwik?fref=ts

Nymånen 18 maj 2015: Fokus på lyhörd och öppen kommunikation

Nymånen är exakt kl 06:13 svensk sommartid med Solen och Månen 26°55′ i Oxens tecken.

JeanetteWikAstrologen Jeanette Wik skriver här om den nya måncykeln som inleds med nymånen.

Den aktuella måncykeln 18 maj-16 juni med Oxens tecken som inledande tema motiverar oss att tala klarspråk vad gäller våra idéer, tankar och visioner i mötet med vår nästa. Kommunikation är den röda tråden genom perioden och vi söker nya kreativa utmaningar att växa och utvecklas genom.

Samtidigt påminner planeten Merkurius i retrograd (bakåtgående rörelse) 19 maj-11 juni oss om att skynda långsamt, att ge oss själva tid att landa i för oss viktiga avtalsfrågor och projekt innan vi tar ut en riktning. Tidigare frågeställningar som fortfarande söker ett svar kan komma upp till ytan för nya diskussioner och debatter. I processen motiveras vi att betrakta vårt eget sätt att kommunicera och förhålla oss till vår nästa. Varje mynt har två sidor och alla har sin version av samma situation eller sakfråga. Vi påminns om värdet av tålamod, att våga ha ett öppet sinne och vara lyhörda till vår nästas perspektiv. Från den utgångspunkten kan vi bygga broar som förenar och motiverar oss att hitta lösningar och svar som stödjer alla involverade parter.

Det här är en kreativ och rörlig tillväxtperiod, som för oss till nya platser i mötet med oss själva och omvärlden – om vi önskar och vill.

Allt gott! ©Jeanette Wik

Se även Jeanette Wiks krönika på YouTube om den aktuella måncykeln: https://www.youtube.com/watch?v=FMIsRV-U1gA

TIPS! Jeanette Wik ger astrologiska och homepatiska konsultationer samt håller en astrologikurs i Piteå 26-31 maj 2015. Läs mer på Piteåsidan.

Veckan 11-17 maj 2015: Tid att knyta ihop detaljer

Under perioden 11-17 maj avrundar vi den måncykel som startade 18 april. Nu motiveras vi att sammanställa olika delar av ett projekt. Knyta ihop detaljer och det finstilta i avtal och verksamhetsprocesser. När planeten Mars kliver in i Tvillingarnas tema 13 maj-24 juni trappas tempot upp och vi kan känna oss otåliga med dialoger och processer som inte rör sig i den takt vi själva önskar. Vi vill se konkreta resultat av tidigare satsningar och arbete.

”Kommunikation” är den röda tråden och vi motiveras att tala klarspråk i för oss viktiga hjärtefrågor samtidigt som vi behöver vara medvetna om att vår nästa kan ha ett helt annat perspektiv på samma frågeställning. En rörlig och spännande tid som manar oss att vara öppna i sinne, tanke och uttryck – beredda på att släppa taget om mönster och attityder som tillhör gårdagen, för att ta del av den nyskapande potential som alltid finns i detta nu.

Jeanette Wik©Ett rum för Astrologi 2015

Veckan 4-10 maj 2015: Sortera ut det viktigaste!

Veckan 4-10 maj börjar med fullmåne (4 maj) i viljestarka Oxens-Skorpionens tecken och teman. En dynamisk inledning på perioden som förstärker intensiteten i det mesta som vi företar oss just nu. Information presenteras i snabb takt och vi behöver vara vakna och alerta för att kunna sortera och prioritera vad som är mest väsentligt att svara till.

Planeten Mars på färd genom Oxens tecken under hela veckan påminner oss om värdet i att skynda långsamt och våga ha tålamod med processer som behöver tid att mogna. Minns ”Walt Disneys Ferdinand” och ge dig själv en stund under eken för att lukta på blommorna mellan varven av aktiviteter och åtaganden. Månen genom Skorpionen 3-5 maj hjälper oss att släppa taget om gårdagen, organisera vår tid till förfogande och fokusera på det vi kan skapa här och nu.

Jeanette Wik © Ett rum för Astrologi 2015

Nymånen 18 april 2015: Fin tid att skapa nytt

Nymånen är exakt kl 20:57 svensk sommartid med Solen och Månen 28°25′ i Vädurens tecken.
JeanetteWikAstrologen Jeanette Wik skriver här för Ljusspridarnas läsare om den måncykel som inleds med nymånen 18 april.

Hej!

Den nya måncykeln 18 april-18 maj 2015 för med sig en kombination av eld och jordelementet till vår vardagstillvaro.

Vädurens tecken inleder perioden med engagemang, drivkraft och vilja till att skapa nytt och pionjärlikt. En intensiv start som åtföljs av solens ingång i Oxens tecken den 20 april-21 maj som påminner oss om att våga landa mitt i en pågående förändringsprocess, för att hinna med oss själva efter vägen, våra åtaganden och vår omvärld.

Oxens tema i förgrunden manar oss att gå lite djupare in i olika frågeställningar som berör våra egna värderingar. Hur ser dessa ut? Vad värderar jag mest? Väduren som inleder måncykeln stärker behovet av att få göra vår röst hörd i olika sammanhang, samtidigt som jordtecknet Oxen påtalar vikten av att vara lyhörda och beredda att lyssna till vår nästa. Att skynda långsamt, skapa en stabil plattform och sträva efter lösningar som fler kan ta del av inkluderat oss själva.

En spännande tid som alltid och den kraftfulla kombinationen av eld och jordelementet skapar en dynamisk energi som sätter saker och ting i rörelse. Oavsett om det gäller nya idéer, aktiviteter, arbetsuppgifter eller åtaganden. Det är en fin tid att bygga, skapa och ge form till det du har funderat på ett tag. Med planeten Mars på färd genom Oxens tecken 1 april-12 maj kan du vara säker att komma i gång med de projekt du har på skrivbordet, i trädgården eller garaget och att få bollen att rulla.

Allt gott! ©Jeanette Wik

Titta även på Jeanette Wiks krönika om den aktuella måncykeln på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=R8wehP0ABjQ

Se Jeanette Wiks blogg A room for astrology: http://www.aroomforastrology.com

Fullmånen 4 april 2015: Risk för höjd insats i relationsstrid

Fullmånen är exakt kl 14:06 svensk sommartid med Solen i 14°24′ Väduren och Månen14°24′ i Vågen. 

RickRevine

Astrologen Rick Levine, skriver på sajten StarIQ om denna fullmåne:

Vårt behov av balans i relationer gäckas av den sociala Vågenfullmånens dynamiska kvadratur till dominerande Pluto och opposition till explosiva Uranus. Känslomässig konflikt förstärks då vi kämpar för att hålla hemligheter gömda. Denna fullmåne är emellertid en total månförmörkelse (dock ej synlig i Sverige) som avslöjar rädslor som bygger på förflutna sårbarheter. Fastän Vågenmånen brukar vara rättvis kan den nu höja insatsen i en relationsstrid.

Läs Rick Levines dagliga horoskop för alla zodiaktecknen här: http://www.stariq.com/levine/dailyhoroscope.asp

20 mars 2015: Vårdagjämning med nymåne och solförmörkelse

PartiellSolförmörkelse

Vårdagjämningen 20 mars 2015 blir en händelserik dag. På förmiddagen inträffar en nymåne med total solförmörkelse, som kan ses av dem som t  ex befinner sig på Färöarna och Spetsbergen.

I Sverige blir solförmörkelsen partiell (90% i Luleå, 85% i Stockholm och Göteborg, 84% i Lund). Solförmörkelsen pågår under drygt två timmar och i Luleå inleds den kl 10:01 och avslutas kl 12:13. Förmörkelsen har i Luleå sitt maximum kl 11:07.

Se fler svenska orter här: http://www.stjarnhimlen.se/2015/diary.html#mar

Nymånen är exakt kl 10:37 svensk tid med Solen och Månen 29°27′ i Fiskarnas tecken.

Vårdagjämningen inträffar på kvällen kl 23:45 svensk tid, då Solen lämnar Fiskarnas tecken och går in i Vädurens tecken. Med vårdagjämningen (dag och natt är lika långa) inleds sommarhalvåret på norra halvklotet och vinterhalvåret på södra halvklotet.

Nymånen 20 mars 2015: Möjligheter till både avslut och nystart

Astrologen Jeanette Wik skriver här speciellt för Ljusspridarnas läsare om den måncykel som inleds med nymånen och solförmörkelsen vid vårdagjämningen 20 mars

JeanetteWikHej!

Den aktuella måncykeln med Vädurens tema i fokus inleds med vattenelementet och Fiskarnas tecken, solförmörkelse och vårdagjämning. En minst sagt dynamisk inledning till den nya månperioden som öppnar dörren för nya kreativa processer att ta form.

En solförmörkelse speglar ofta ett skifte i perspektiv och påminner oss om att inte fastna i gårdagens vanor – att våga se saker och ting från en ny vinkel. Men innan vi kan kliva in i något nytt behöver vi städa ut attityder som inte längre speglar oss idag.

Denna måncykel för med sig möjligheter till både avslut och nystart. Fiskarnas tema stödjer oss i processen att våga känna, visualisera och drömma, Väduren tar oss till nuet och dess stora nyskapande potential och Oxens tecken (som står på tur) påminner oss om livets väsentligheter och  sanna värden. Spännande som alltid när våren står i dörren.

Släppa taget och landa i nuet Med Vädurens tema i fokus 20 mars-18 april påbörjas en ny tillväxtcykel genom zodiaken, tillvaron och vardagen. Eldelementet motiverar oss att kasta loss från attityder och mönster som tjänat oss väl men inte längre ger oss utrymmet att växa. Vi manas att fokusera på nuet och dess potential istället för gårdagen, att sätta igång processer, inleda olika projekt, agera och handla i enhet med en idé eller en vision. Vädurens energi manar oss att kliva fram och ta ut en kompassrikning.

Ett skifte i perspektiv Solförmörkelsen i Fiskarnas tecken 20 mars öppnar rummet för dialog kring viktiga frågeställningar i vardagen. Kombinationen av vatten (Fiskarna) och eld (Väduren) ställer saker och ting på sin spets och vi påminns om att framtidens manus skrivs idag. Ingenting är statiskt eller konstant allt är liv i rörelse med möjlighet att omvandla eller utveckla. Nu motiveras vi att gå djupare in i frågeställningar som fortfarande söker ett svar. Perioden 20-24 mars ger oss möjlighet att landa och reflektera innan vi tar ut en riktning.

Substans och sanna värden Planeten Venus på färd genom Oxens tecken 18-31 mars, tätt åtföljd av planeten Mars 1 april, speglar tidsperiodens ledord: substans och sanna värden. Behovet av att gå grundligt och noggrant till väga i pågående förändringsprocesser är betonat och kan fresta på tålamodet. Vi vill kunna se konkreta resultat av tidigare ansträngningar och arbete samtidigt som Venus och Mars genom Oxen ber oss att skynda långsamt, satsa hållbart och lägga plattformen väl.

Drömmar och visioner tar form Det sista dynamiska mötet mellan planeteerna Uranus och Pluto i mitten av mars 2015 fortsätter att prägla även denna måncykel. Mötet avrundar en period av djupgående förändringsprocesser som pågått sedan juni 2012 och manar oss att gå till kärnan vad gäller vår egen väg genom tillvarons olika skiften och skeenden. Måncykelns inledande tema Fiskarna påminner oss om att lyssna till våra drömmar och visioner om nuet och framtiden. Vad längtar vi allra mest efter att göra, skapa, ge uttryck för och i vilket sammanhang?

Pionjärlika strapatser Planeten Uranus på färd genom Vädurens tecken förstärker månperiodens anda att beträda nya vägar för tillväxt och samarbete. Oavsett var vi befinner oss på vår resa speglar detta en tid för nystart, innovation och nya äventyr. Något som kanske inledningsvis tar oss utanför den tidigare komfortzonen av vanor och rutiner, men som på sikt hjälper oss att fortsätta växa, möta och bejaka livet.

Allt gott!

2015 © Jeanette Wik

12-21 mars 2015: Sista dansen med Pluto och Uranus

JeanetteWikAstrologen Jeanette Wik skriver om den sjunde och sista kvadraturen (för den här gången) mellan Pluto och Uranus:

Den dynamiska och intensiva dansen mellan Pluto och Uranus når sin höjdpunkt (för sista och sjunde gången sedan juni 2012) mars 2015. Vi utmanas nu att släppa taget om vanor, tankemönster och attityder som spelat ut sin tid och tillhör gårdagen. Perioden 12-21 mars når influensen sin exakta kulmen vilket kan sätta saker och ting på sin spets. Gamla frågeställningar kan åter aktiveras och komma upp till ytan för diskussion. Vi motiveras att tänka utanför boxen och hitta nya kreativa lösningar som fler kan växa och ta del av. Framtidens manus är något vi skriver på idag.

Allt gott!

2015 ©Jeanette Wik

Se Jeanette Wiks blogg A room for astrology: http://www.aroomforastrology.com

Nymånen 19 februari 2015

Nymånen är exakt kl 0:47 svensk tid med Solen och Månen 29°59′ 56″ i Vattumannens tecken.

Avsluta och starta på nytt

JeanetteWik

Astrologen Jeanette Wik  skriver om den måncykel som inleds med nymånen 19 februari 2015:

Den aktuella måncykeln 19 februari-20 mars 2015 har Fiskarnas tema i förgrunden, men inleds i den sista graden av Vattumannens tecken. Detta sätter en viss prägel på perioden i form av nya kreativa idéer som landar i snabb takt och förändringar i vårt eget vardagsschema som öppnar dörrar för ny tillväxt och samarbete. Med Fiskarna i fokus motiveras vi dock att binda samman lösa trådar först, att färdigställa projekt och åtaganden innan vi hoppar på tåget i en helt ny riktning. Vi manas att sortera och prioritera. Vilka drömmar och ideal tillhör gårdagen och vilka idéer finns det möjlighet att utveckla och förverkliga?

Nya kreativa processer När planeterna Mars och Venus rör sig in i Vädurens tecken 20:e respektive 21:a februari påminns vi om att ingenting är omöjligt. Allt är möjligt och allt är nu (Uranus genom Väduren 2011-2019). Eldtemat Väduren speglar vår inre pionjär som motiverar oss att ta ut svängarna, att våga kasta loss från stagnerade strukturer och bege oss iväg på nya upptåg i tillvaron. Deras gemensamma övergång i Väduren denna måncykel öppnar dörren för nya kreativa processer och projekt inom flera områden av livet. Har vi burit på en idé och ännu inte gett den en konkret form är detta en period som ger oss en extra skjuts att komma igång.

Detaljer som gör skillnad Om vi redan befinner oss på en ny plats, i ett nytt sammanhang vad gäller arbete och vardagens dialoger, så presenterar tidsperioden ett tillfälle att landa och fundera över vilka delar av ett projekt som går att finslipa och förbättra. Minns att Jungfruns tecken är Fiskarnas polaritet och nu påminns vi om värdet av detaljer och det finstilta för en komplett helhetsbild. Föreningen av vatten- och eldelementen denna period kan skapa heta debatter och diskussioner vad gäller viktiga sakfrågor. Men om vi har lite tålamod och är öppna för nya infallsvinklar från omgivningen kan lösningar som stödjer alla involverade parter presenteras.

Balans mellan aktivitet och vila Planeterna Pluto och Uranus, involverade i en dynamisk dans för sista gången i mitten av mars 2015, avrundar nu en längre tidsperiod av omfattande och djupgående förändringsprocesser som varit i fokus sedan juni 2012. Detta möte förstärker tidsperiodens rörlighet och intensitet. Dygnets timmar rullar snabbt och vi inser ganska snart att månadens planerade agenda kan behöva justeras något för att bättre spegla vårt behov av balans mellan sociala aktiviteter och egen tid.

Se igenom illusioner Oavsett vårt födelse-stjärntecken har vi möjlighet att genom vattenelementet Fiskarna närma oss vårt rika känslolivs domäner, att avsluta en tidigare tillväxtcykel för att ta ut en ny kompassriktning och starta nytt. Men med många bollar i luften blir det viktigt att sakta ned mellan varven av aktivitet för att känna det som finns att känna i varje situation. I mötet med våra känslor och drömmar skapas urskiljning och det blir lättare att fatta medvetna val. Det som var gårdagens sanning behöver inte vara dagens verklighet. Att se igenom illusioner, och att vara klarsynt vad gäller oss själva och vår nästa, är tidsperiodens utmaning och stora möjlighet till utveckling på ett inre såväl som yttre plan.

Allt gott!

Ett rum för Astrologi©Jeanette Wik 2015

Jeff Jawer har avlidit

Det blir tyvärr inga fler krönikor av astrologen Jeff Jawer. Han avled 10 februari 2015 av sin svåra lungcancer. Jeff Jawer har i många år glatt oss på Ljusspridarna med sina insiktsfulla – och kärnfulla – astrologiska krönikor.

Tack, Jeff, för alla dina generösa bidrag! Du gjorde vår värld bättre!

Fullmånen 4 februari 2015

Fullmånen är exakt kl 00:09 svensk tid med Solen 14°47′ i Vattumannen och Månen 14°47′  i Lejonet.

Det blir tyvärr inga fler fullmånekrönikor av astrologen Jeff Jawer. Han är svårt sjuk i lungcancer och vårdas nu på ett vårdhem för patienter i livets slutskede. Hans yngsta dotter Lyana skriver att hennes far för några dagar sedan beslutade att avbryta sin medicinska behandling och att han nu är redo att ”börja övergången ut ur sin kropp”.

Jeff Jawer har i många år glatt oss på Ljusspridarna med sina insiktsfulla – och kärnfulla – astrologiska krönikor.

-Tack, Jeff, för alla dina generösa bidrag! Vi skickar dig nu vår kärlek och en önskan om att din övergång blir lätt. Du som vill lämna en personlig hälsning till Jeff kan göra det här.

Läs också gärna Jeff Jawers nyårskrönika för 2015 på hans egen sajt StarIQ.

Nymånen 20 januari 2015

Nymånen är exakt kl 14:14 svensk tid med Solen och Månen 0°9′ i Vattumannens tecken.

Insikter som vidgar perspektivet

JeanetteWik

 

 

 

 

Astrologen Jeanette Wik skriver om den måncykel, som inleds med nymånen 20 januari 2015:

Med Vattumannens tema i förgrunden 20 januari-19 februari 2015 motiveras vi att skapa balans och stabilitet mitt i en pågående rörelse och förändringsprocess. Planeten Merkurius i retrograd rörelse 22 januari-11 februari 2015 påminner oss om värdet av tålamod med situationer och processer som inte rör sig i den takt vi skulle önska.

Det finns en rastlöshet under denna månperiod som skapar en känsla av brådska och otålighet med förseningar och väntan. Men planeten Merkurius till synes bakåtgående rörelse genom zodiaken låter sig inte skyndas på. Nu finns det möjligheter att landa mitt i pågående projekt och avtalsprocesser, att sakta ned tempot för att hinna urskilja vad som är vad. Finns där viktiga detaljer som vi förbisett efter vägen?  I så fall, vad kan vi göra för att förändra, förenkla och förbättra rådande schema, situation eller verksamhetsprocess?

Det här är en tid för aha-upplevelser och nya upptäckter som vidgar vårt perspektiv på tingens ordning och som öppnar dörrar för fortsatt rörelse och utveckling. Ledorden är förändring, originalitet, tillväxt och innovation.

Allt gott! 2015 ©Jeanette Wik

Se Jeanette Wiks blogg A room for astrology: http://www.aroomforastrology.com Lyssna även på Jeanette Wiks mer utförliga nymånekrönika om den aktuella perioden på SoundCloud

Fullmånen 5 januari 2015

Fullmånen är exakt kl 5:53 svensk tid med Månen 14°30′ i Kräftan och Solen 14°30′ i Stenbocken.

Motstånd mot förändring är ingen lösning nu 

Astrologen  Jeff Jawer, Star IQ skriver om fullmånen 5 januari 2015:

Den försiktiga, keliga och beskyddande fullmånen i Kräftan söker för det mesta säkerhet. Dess opposition till den pragmatiska Stenbockensolen handlar mer om olika sätt att hitta trygghet än om en skillnad i de grundläggande målen. Denna fullmåne inträffar dock i ett stormigt hav av transformerande osäkerhet eftersom den triggar den pågående kvadraturen mellan flyktiga Uranus och påtryckande Pluto. Det är frestande att dra sig tillbaka in i ett skyddande skal när omgivningen känns osäker, men motstånd mot förändring kommer snarare att intensifiera förändringen än att lugna ner den.

Denna kraftfulla händelse är en påminnelse om att vi måste gå framåt, utveckla och skapa framtiden i stället för att klamra oss fast vid våra gamla mönster. Livet, som vi känner det, förändras och det säkraste sättet att göra övergången är att välkomna den. Känslomässiga ytterligheter är möjliga, men att komma ihåg att störningar kan väntas hjälper oss att hålla oss ifrån att tillföra dramat ännu mer dramatik. Kriser inom politik och miljö är andra uttryck för denna explosiva händelse, som förhoppningsvis blir ett avstamp för meningsfull långsiktig förändring.

Vilken stjärnsmäll!

Ljuset från en stor stjärna, som exploderade för 7,5 miljarder år sedan, nådde i onsdags (19 mars 2008 kl 07.12 svensk tid) jorden. Ljuset var helt synligt för blotta ögat under 30 sekunder. Ett mycket märkvärdigt fenomen, enligt astronomerna på amerikanska NASA. Aldrig tidigare har ljuset från en stjärnexplosion på ett så stort avstånd kunnat ses med blotta ögat på jorden.

Den enorma explosionen skedde alltså långt innan jorden bildades för 4,5 miljarder år sedan. Det mesta av det ljus som nådde jorden var s.k. gammastrålning, som inte är synlig för ögat. Gammastrålning är ett ljus med betydligt högre energi än ljuset vi ser med blotta ögat. 19 mars var en ovanlig dag även av ett annat skäl: Satelliten Swift som noterade händelsen brukar normalt registrera ungefär två gammautbrott per vecka. Dagen för det stora utbrottet registrerades inte mindre än fyra gammautbrott, dagsrekord enligt NASA.

Läs mer på Nasas hemsida. Fenomenen 19 mars kommer troligen att inspirera astrologer till diverse tolkningar om deras symboliska betydelse för mänsklighetens andliga utveckling just nu. Ett stalltips är att astrologerna föreslår att smällen symboliserar en knuff mot ett nytt medvetandetillstånd hos människorna.

Publicerat 2008-03-22